Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 50 SE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 50 SE. Wij hopen dat dit HUSQVARNA ROYAL 50 SE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 50 SE te teleladen.


HUSQVARNA ROYAL 50 SE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8024 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA ROYAL 50 SE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees de handleiding aandachtig door zodat u de inhoud goed begrijpt voordat u de grasmaaimachine in gebruik neemt. Lees de gebruiksaanwijzing nauwkeurig voordat u de grasmaaier in gebruik neemt. De producent behoudt zich het recht voor, zonder kennisgeving wijzigingen in het produkt aan te brengen. Die BedienerpräsenzKontrollvorrichtung (OPC)(D1) ziehen, um die Bremse am Motor zu lösen. [. . . ] Maak een aantekening van de informatie getoond in figuur B in de hiervoor bestemde ruimte, zodat u over volledige productinformatie beschikt wanneer u een vervangingsonderdeel bestelt, advies vraagt bij één van onze erkende onderhoudscentra of contact opneemt met onze klantenservice. Bij aflevering van uw machine liggen de handgrepen over de machine geklapt (C1). Draai de stelschroeven voor de handgrepen (C2) aan beide kanten van het product los, en trek de gehele handgreep omhoog. Stel de handgreep in op de meest comfortabele gebruikspositie (C3) en draai de stelschroeven (C2) aan beide zijden weer vast. Voordat u aan het starterkoord trekt, moet u eerst de OPC tegen de duwboom aantrekken zodat de rem van de motor af is. Opgelet:- Overtuig u ervan dat er geen opening tussen de beschermingsklep en de grasbak is. Indien grasopvang niet noodzakelijk is kunt u ook gebruik maken van de grasmaaier zonder de grasbak. Ververs de olie na de eerste vijf gebruiksuren; vervolgens dient de olie na elke 25 gebruiksuren F2 te worden ververst. Ververs de olie altijd als de motor warm is, maar niet heet - voer echter nooit onderhoud aan de machine uit als de motor heet is. Veeg eerst alle gras en vuil van de dop van de benzinetank voordat u deze verwijdert om te voorkomen dat er vuil in de tank komt. U wordt aanbevolen om de benzine door een trechter met een filter in de tank te gieten. Let op: Verplaats de machine uit de buurt van het gebied waar de brandstof wordt bijgevuld voordat u de maaimachine weer start. Let op: Voordat de motor voor het eerst wordt gestart, dient u olie en benzine bij te vullen zoals beschreven in de bovenstaande sectie Olie en benzine. Als u met een warme motor start, is het gebruik van de opvoerpomp gewoonlijk overbodig. Duw de gashendel in de stand FAST `+' en duw de opvoerknop drie keer diep in voordat u de motor start. (Als de machine zonder brandstof is komen te staan, dient u de tank bij te vullen en de opvoerknop drie keer in te drukken. Als de motor na drie pogingen met het starterkoord nog niet loopt, dient u de opvoerknop nog eens drie keer in te drukken en vervolgens het bovenstaande punt 3 te herhalen. Schu if de gashendel in de stand FAST `+' voordat de machine wordt gestart (J1). Trek de terugloopstarter helemaal naar u toe tot het verste punt, duw de hendel dan langzaam terug en trek de hendel vervolgens helemaal tot het uiterste naar u toe. Laat de motor eerst 30 J3 seconden lopen voordat u de maaimachine gebruikt. Met gebruik van de Terugloop van het hendel van de starterkoord Powerdrive, die zich bovenop de handgreep J4 bevindt (J4), wordt de voorwaartse aandrijving in- en uitgeschakeld. Door de Powerdrivehendel los te laten, wordt de voorwaartse aandrijving automatisch uitgeschakeld. [. . . ] Bij stoffige omstandigheden, of als de machine langdurig wordt gebruikt voor hoog, droog gras en er veel stof- en grasresten in de lucht zweven, dient dit vaker te worden uitgevoerd. Motoronderhoud en garantie De motor die in uw grasmaaimachine is gemonteerd, valt onder garantie van de fabrikant van de motor. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met uw dealer (zie onderstaande gegevens). Briggs en Stratton U kunt de dichtstbijzijnde service-dealer voor Briggs en Stratton vinden in de Gouden Gids. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA ROYAL 50 SE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA ROYAL 50 SE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag