Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 48 S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 48 S. Wij hopen dat dit HUSQVARNA ROYAL 48 S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 48 S te teleladen.


HUSQVARNA ROYAL 48 S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4362 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA ROYAL 48 S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Messerbefestigungsschraube, das Messer und die Distanzscheiben entfernen 3. Indien deze grasmaaimachine niet op de juiste wijze wordt gebruikt, kan de machine gevaar opleveren. De machine kan ernstig letsel veroorzaken aan de bediener en omstanders; voor redelijke veiligheid en efficientie bij het gebruik van de grasmaaier, dienen de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften nauwkeurig te worden opgevolgd. De bediener draagt de verantwoordelijk voor het opvolgen van de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften, die in deze handleiding en op de grasmaaimachine vermeld staan. [. . . ] De motor mag niet te hard lopen en de instellingen van de toerenregelaar mogen niet worden gemodificeerd. Te hard rijden is gevaarlijk en verkort de levensduur van de maaimachine. Voordat de motor wordt gestart, dienen alle mes aandrijfkoppelingen vrij te worden gezet. De grasmaaier dient altijd voorzichtig te worden gestart, waarbij u er vooral op let dat uw voeten uit de buurt van de maaimessen blijven. De grasmaaimachine mag niet worden gekanteld bij het starten van de motor. Zorg, dat u uw handen uit de buurt houdt van de grasuitworp als de motor loopt. De maaimachine mag niet worden opgetild of gedragen met lopende motor. Schakel de motor uit en wacht tot het maaimes helemaal tot stilstand is gekomen:als u de machine enige tijd onbeheerd wilt achterlaten; 22. Schakel de motor uit, wacht tot het maaimes helemaal tot stilstand is gekomen en verwijder de bougiekabel:voordat u de benzinetank bijvult. Voordat u een verstopping verwijdert; voordat u controles, reiniging of onderhoud uitvoert aan het apparaat; als u een vreemd voorwerp raakt. Gebruik de machine niet totdat u zeker bent dat de hele grasmaaimachine veilig is voor gebruik; als de maaimachine abnormaal trilt, moet u stoppe. Duw de gashendel in de stand FAST `+' en duw de opvoerknop drie keer diep in voordat u de motor start. (Als de machine zonder brandstof is komen te staan, dient u de tank bij te vullen en de opvoerknop drie keer in te drukken. Als de motor na drie pogingen met het starterkoord nog niet loopt, dient u de opvoerknop nog eens drie keer in te drukken en vervolgens het bovenstaande punt 3 te herhalen. Schu if de gashendel in de stand FAST `+' voordat de machine wordt gestart (J1). Trek de terugloopstarter J2 helemaal naar u toe tot het verste punt, duw de hendel dan langzaam terug en trek de hendel vervolgens helemaal tot het uiterste naar u toe. Laat de motor eerst 30 seconden lopen J3 voordat u de maaimachine gebruikt. Draai de sleutel om en houd hem in deze stand totdat de motor start (K1). Zodra u de sleutel loslaat, springt deze weer in de oorspronkelijke positie terug. Als de motor niet aanslaat met de sleutel, kan het zijn dat de accu moet worden opgeladen. Let op: U kunt uw Royal 53SE ook met de hand starten door stap 1 t/m 5 in Aan- en afzetten - Royal 53S, 53S Intek te volgen. Alleen voor machines met startsleutel - de accu wordt tijdens het maaien opgeladen door de motor. [. . . ] Zet het snijblad op de machine zodat de scherpe randen van de machine af wijzen. Houd het blad stevig vast, en draai de bout goed aan met een steeksleutel. Sluit de kabel van de lader aan op de aansluiting van de accu-kabelbundel. Laat het luchtfilter grondig reinigen door uw plaatselijke service-centrum, en laat daar indien noodzakelijk ook de benodigde service- of reparatiewerkzaamheden uitvoeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA ROYAL 48 S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA ROYAL 48 S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag