Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 47 S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 47 S. Wij hopen dat dit HUSQVARNA ROYAL 47 S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 47 S te teleladen.


HUSQVARNA ROYAL 47 S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4108 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HUSQVARNA ROYAL 47 S (1559 ko)
   HUSQVARNA ROYAL 47 S (1559 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA ROYAL 47 S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedenk dat de bestuurder of gebruiker verantwoordelijk is voor ongelukken of risico's die andere mensen of hun eigendommen kunnen overkomen. Gebruik de machine niet blootsvoets of terwijl u open sandalen draagt. Inspecteer de plek waar de machine zal worden gebruikt, grondig en verwijder alle voorwerpen die door de machine kunnen worden weggeslingerd. - Bewaar brandstof in blikken die speciaal voor dat doel zijn bestemd. [. . . ] Draai de dop nooit van de benzinetank af of tank nooit terwijl de motor draait of heet is. - Als benzine is gemorst, probeer de motor dan niet te starten maar haal de machine van de plaats vandaan waar u benzine heeft gemorst en zorg dat u geen ontstekingsbron teweeg brengt totdat de benzinedampen zijn verdreven. Inspecteer vóór het gebruik altijd of de messen, mesbouten en maai-inrichting niet versleten of beschadigd zijn. vervang versleten of beschadigde messen en bouten in sets om het evenwicht in stand te houden. Op machines met meerdere messen dient u eraan te denken dat het draaien van één mes andere messen kan doen draaien. Laat de motor niet draaien in een besloten ruimte waar gevaarlijke koolmonoxydedampen zich kunnen verzamelen. Maai met een grasmaaier met wielen altijd dwars op de helling, nooit van boven naar onder of omgekeerd. Wees bijzonder voorzichtig als u op een helling van richting verandert. Wees bijzonder voorzichtig als u de grasmaaier naar uzelf toe duwt of draait. Zet het mes uit als u de grasmaaier moet optillen om deze over plaatsen zonder gras of van het ene naar het volgende gazon te vervoeren. Zet het frame in de grasvergaarbak met het harde gedeelte van de grasvergaarbak naar onderen. De grasvergaarbak wordt op zijn plaats gehouden door de druk die het luik uitoefent op het frame van de grasvergaarbak. oMBOUWEN NAAR ACHTERUITWORP · De mulchplaat (1) aan de achterkant moet geïnstalleerd zijn. Om een koude motor te starten duwt u (3) keer op het voorinspuitpompie, voordat u gaat starten. Deze stap is gewoonlijk niet nodig wanneer u een motor srart die reeds enkele minuten gelopen heeft. Houd de bedieningshendel tegen het stuur en trek kort en krachtig aan de starthendel. : Bij koeler weer kan het nodig zijn om de voorinspuitstappen te herhalen. Bij warmer weer kan te veel voorinspuiten ertoe leiden dat de motor verzuipt en niet start. Als u de motor verzuipt, moet u enkele minuten wachten alvorens hem te starten en de voorinspuitstappen NIET herhalan. De grasmaaier niet gebruiken op hellingen of taluds met een hoek groter dan 30°. [. . . ] Als u de motor verzuipt, moet u enkele minuten wachten alvorens hem te starten en de voorinspuitstappen NIET herhalan. De grasmaaier niet gebruiken op hellingen of taluds met een hoek groter dan 30°. Niet meer dan 1/3 van de totale lengte maaien, vooral niet in een droge periode. Indien het gras erg lang is, eerst in de hoogste maaistand maaien, daarna oop de gewenste maaihoogte instellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA ROYAL 47 S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA ROYAL 47 S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag