Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 47 RC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 47 RC. Wij hopen dat dit HUSQVARNA ROYAL 47 RC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 47 RC te teleladen.


HUSQVARNA ROYAL 47 RC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1155 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HUSQVARNA ROYAL 47 RC (3292 ko)
   HUSQVARNA ROYAL 47 RC (3292 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA ROYAL 47 RC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Messerbefestigungsschraube, das Messer und die Distanzscheiben entfernen 3. Indien deze grasmaaimachine niet op de juiste wijze wordt gebruikt, kan de machine gevaar opleveren. De machine kan ernstig letsel veroorzaken aan de bediener en omstanders; voor redelijke veiligheid en efficientie bij het gebruik van de grasmaaier, dienen de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften nauwkeurig te worden opgevolgd. De bediener draagt de verantwoordelijk voor het opvolgen van de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften, die in deze handleiding en op de grasmaaimachine vermeld staan. [. . . ] - voordat u een verstopping verwijdert; - voordat u controles, reiniging of onderhoud uitvoert aan het apparaat; - als u een vreemd voorwerp raakt. Gebruik de machine niet totdat u zeker bent dat de hele grasmaaimachine veilig is voor gebruik; - als de maaimachine abnormaal trilt, moet u stoppe. Als u klaar bent met grasmaaien dient u gas te verminderen om de motor uit te zetten en, indien de machine is uitgerust met een kraan, deze uit zetten. Zorg, dat alle moeren, bouten en schroeven goed zijn aangedraaid zodat de maaier altijd veilig kan worden gebruikt. Gebruik voor vervanging uitsluitend originele, voor deze machine bestemde maaimessen, bladbouten, vulplaatjes en rotorbladen. Zet de maaier nooit in een ruimte/gebouw waar benzinedampen in aanraking kunnen komen met open vuur of vonken als er nog benzine in de tank zit. Laat de motor altijd eerst afkoelen voordat de machine wordt opgeborgen in een afgesloten ruimte. Om brandgevaar te vermijden, dienen de motor, geluiddemper, accubak en de brandstoftank vrij te zijn van gras, bladeren of overmatig veel vet. Wees voorzichtig bij het afstellen van de machine dat uw vingers niet bekneld raken tussen bewegende maaimessen en vaste onderdelen van de grasmaaier. Uw product bevat een zilver en zwart label waarop de productklasse wordt aangegeven. Maak een aantekening van de informatie getoond in figuur B in de hiervoor bestemde ruimte, zodat u over volledige productinformatie beschikt wanneer u een vervangingsonderdeel bestelt, advies vraagt bij één van onze erkende onderhoudscentra of contact opneemt met onze klantenservice. Stoppen - zie Royal 50S Let op: U kunt uw Royal 50SE ook met de hand starten door stap 1 t/m 5 in Aan- en afzetten - Royal 50S te volgen. Alleen voor machines met startsleutel - de accu wordt tijdens het maaien opgeladen door de motor. Draai de sleutel om en K houd hem in deze stand totdat de motor start (K). Zodra u de sleutel loslaat, springt deze weer in de oorspronkelijke positie terug. Als de motor niet aanslaat met de sleutel, kan het zijn dat de accu moet worden opgeladen. Houd de BBC-arm vast en duw de BBCbesturingshefboom naar voren totdat u een klik hoort (M2). Laat de BBCbesturingshefboom los, M2 zodat deze weer in zijn oorspronkelijke positie terugkeert. Let op: Als u de motor gedurende langere tijd laat lopen zonder dat het snijmes draait, kan de motor oververhit raken. De aandrijving inschakelen - zie Royal 50S De snelheid wordt bepaald met gebruik van de snelheidshendel (L). Begin het gazon altijd vanaf de buitenrand te maaien, en maai in stroken telkens in tegengestelde richting (N2). Het is niet goed voor het gras als er in één keer meer dan eenderde van de lengte wordt afgesneden. [. . . ] Om de accu in optimale conditie te houden, dient deze minstens één keer per 6 maanden te worden opgeladen. Een oude accu die snel leegraakt nadat deze gedurende 24 uur is opgeladen, moet waarschijnlijk worden vervangen. Reinig de accu nooit met een vochtige doek of met brandbare vloeistoffen zoals benzine, spiritus, oplosmiddelen, enz. Aan het einde van het maaiseizoen De motorremkabel dient altijd zodanig afgesteld te sijn dat de motor binnen 3 sek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA ROYAL 47 RC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA ROYAL 47 RC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag