Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 46 SE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 46 SE. Wij hopen dat dit HUSQVARNA ROYAL 46 SE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 46 SE te teleladen.


HUSQVARNA ROYAL 46 SE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1529 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA ROYAL 46 SE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Schraubbolzen an der Sicherheitsklappe in die Löcher des Korbdeckels einpassen. Die Messerbefestigungs-schraube, das Messer und die Distanzscheiben entfernen 3. Indien deze grasmaaimachine niet op de juiste wijze wordt gebruikt, kan de machine gevaar opleveren. De machine kan ernstig letsel veroorzaken aan de bediener en omstanders; voor redelijke veiligheid en efficientie bij het gebruik van de grasmaaier, dienen de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften nauwkeurig te worden opgevolgd. [. . . ] De grasmaaimachine mag niet worden gekanteld bij het starten van de motor. Zorg, dat u uw handen uit de buurt houdt van de grasuitworp als de motor loopt. De maaimachine mag niet worden opgetild of gedragen met lopende motor. Schakel de motor uit en wacht tot het maaimes helemaal tot stilstand is gekomen:als u de machine enige tijd onbeheerd wilt achterlaten; 22. Zet de regeling voor aanwezigheid van gebruiker in zijn vrij om de machine te stoppen, wacht totdat het mes is uitgedraaid, koppel de kabel van de bougie los en wacht totdat de motor is afgekoeld. Voordat u een verstopping verwijdert; voordat u controles, reiniging of onderhoud uitvoert aan het apparaat; als u een vreemd voorwerp raakt. Gebruik de machine niet totdat u zeker bent dat de hele grasmaaimachine veilig is voor gebruik; als de maaimachine abnormaal trilt, moet u stoppe. Als u klaar bent met grasmaaien dient u gas te verminderen om de motor uit te zetten en, indien de machine is uitgerust met een kraan, deze uit zetten. Zorg, dat alle moeren, bouten en schroeven goed zijn aangedraaid zodat de maaier altijd veilig kan worden gebruikt. Gebruik voor vervanging uitsluitend originele, voor deze machine bestemde maaimessen, bladbouten, vulplaatjes en rotorbladen. Zet de maaier nooit in een ruimte/gebouw waar benzinedampen in aanraking kunnen komen met open vuur of vonken als er nog benzine in de tank zit. NOOIT LOODHOUDENDE BENZINE GEBRUIKEN G1 Het gebruik van loodhoudende benzine zal de uitlaat doen roken en zal motoren die zijn uitgerust met een katalysator onherstelbaar beschadigen. Veeg eerst alle gras en vuil van de dop van de benzinetank voordat u deze verwijdert om te voorkomen dat er vuil in de tank komt. U wordt aanbevolen om de benzine door een trechter met een filter in de tank te gieten. Let op: Verplaats de machine uit de buurt van het gebied waar de brandstof wordt bijgevuld voordat u de maaimachine weer start. Let op: Voordat de motor voor het eerst wordt gestart, dient u olie en benzine bij te vullen zoals beschreven in de bovenstaande sectie Olie en benzine. Als u met een warme motor start, is het gebruik van de opvoerpomp gewoonlijk overbodig. Als de motor na drie pogingen met het starterkoord nog niet loopt, dient u de opvoerknop nog eens drie keer in te drukken en vervolgens het bovenstaande punt 3 te herhalen. Duw de gashendel in de stand FAST ` ' en duw de opvoerknop drie keer diep in voordat u de motor start. (Als de machine zonder brandstof is komen te staan, dient u de tank bij te vullen en de opvoerknop drie keer in te drukken. Schuif de gashendel in de stand FAST ` ' voordat de machine wordt gestart. Trek de terugloopstarter helemaal naar u toe tot het verste punt, duw de hendel dan langzaam terug en trek de hendel vervolgens helemaal tot het uiterste naar u toe. [. . . ] Nadat de benzine is vervangen, kan het even duren voordat de nieuwe benzine helemaal door het systeem gefilterd is. Als de motor niet start, dient u onmiddellijk de bougiekabel los te maken. Als de motor niet start, dient u onmiddellijk de bougiekabel los te maken. Verwijder alle restanten gras die zich om de motor en luchtinlaten bevinden en aan de onderkant van het dek, zoals de uitwerpgoot en ventilator. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA ROYAL 46 SE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA ROYAL 46 SE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag