Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 43 SE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 43 SE. Wij hopen dat dit HUSQVARNA ROYAL 43 SE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 43 SE te teleladen.


HUSQVARNA ROYAL 43 SE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4686 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA ROYAL 43 SE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees de handleiding aandachtig door zodat u de inhoud goed begrijpt voordat u de grasmaaimachine in gebruik neemt. Lees de gebruiksaanwijzing nauwkeurig voordat u de grasmaaier in gebruik neemt. De producent behoudt zich het recht voor, zonder kennisgeving wijzigingen in het produkt aan te brengen. Die BedienerpräsenzKontrollvorrichtung (OPC) ziehen, um die Bremse am Motor zu lösen. [. . . ] Gebruik voor vervanging uitsluitend originele, voor deze machine bestemde maaimessen, bladbouten, vulplaatjes en rotorbladen. Zet de maaier nooit in een ruimte/gebouw waar benzinedampen in aanraking kunnen komen met open vuur of vonken als er nog benzine in de tank zit. Laat de motor altijd eerst afkoelen voordat de machine wordt opgeborgen in een afgesloten ruimte. Om brandgevaar te vermijden, dienen de motor, geluiddemper, accubak en de brandstoftank vrij te zijn van gras, bladeren of overmatig veel vet. Wees voorzichtig bij het afstellen van de machine dat uw vingers niet bekneld raken tussen bewegende snijbladen en vaste onderdelen van de grasmaaier. Uw product is voorzien van een unieke identificatie in de vorm van een zilver en zwart gekleurd productkwaliteitslabel. Noteer de informatie getoond in afbeelding B in de beschikbare ruimte op de label, zodat u over volledige productinformatie beschikt voor het verkrijgen van reserve-onderdelen of advies van een van onze erkende servicecentra of wanneer u contact opneemt met onze klantenserviceafdeling. Monteer de onderkant van de duwboom zo dat de gevormde uiteinden op de juiste manier in de overeenkomstige gleuven aan beide zijden van de gazonmaaier zitten. Zorg ervoor dat de onderste startsnoergeleider zich, van achteren gezien, aan de rechterkant bevindt. (C2) Vergeet de volgring tussen moer en handvat niet Voordat u aan het starterkoord trekt, moet u eerst de OPC tegen de duwboom aantrekken zodat de rem van de motor af is. Zorg ervoor dat de overeenkomstige lippen en gleuven zich op één lijn bevinden en druk deze stevig in elkaar. (E2) Grasvangbakscherm bevestigen op de onderste grasvangbak Plaats de lippen op de bodem van het grasvangbakscherm in de gleuven in de basis van de onderste grasvangbak en druk deze in elkaar. Zorg ervoor dat de klemmen op één lijn liggen met de gleuven. Duw de twee helften in elkaar, begin bij de achterkant van de bak en werk naar voren toe. Opgelet:- Overtuig u ervan dat er geen opening tussen de beschermingsklep en de grasbak is. Indien grasopvang niet noodzakelijk is kunt u ook gebruik maken van de grasmaaier zonder de grasbak. Uw gazonmaaier is uitgerust met een vulindicator die aangeeft wanneer de grasvangbak geleegd moet worden. Wanneer de indicator zichtbaar is, wordt de grasvangbak gevuld met gras. Wanneer de indicator uit het zicht verdwijnt, moet de grasvangbak leeggemaakt worden. Laat de motorrem los en demonteer de grasvangbak om hem leeg te maken. (E9) · Los gras wordt automatisch verwijderd wanneer u de machine opnieuw start. Als de indicator niet omhoog komt, moet u de uitwer popening met de hand schoonmaken. [. . . ] Reinig het luchtfilter (uw plaatselijke service-centrum kan een grondige reiniging voor u uitvoeren). Nadat de benzine is vervangen, kan het even duren voordat de nieuwe benzine helemaal door het systeem gefilterd is. Als de motor nog steeds niet genoeg kracht heeft en/of oververhit raakt, dient u de bougiekabel onmiddellijk los te maken. Als de trillingen hierdoor niet minder worden, dient u de bougiekabel onmiddellijk los te maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA ROYAL 43 SE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA ROYAL 43 SE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag