Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 153 S3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 153 S3. Wij hopen dat dit HUSQVARNA ROYAL 153 S3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 153 S3 te teleladen.


HUSQVARNA ROYAL 153 S3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3741 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA ROYAL 153 S3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verwijder de uiteinden van de handvatten, bevestig de kabels zoals getoond is en plaats de uiteinden van de handvatten weer. Doe, om het gras te maaien met het mulching-systeem (zodat het gras blijft liggen), de kap omhoog en plaats de dop door het met de veer vast te zetten zoals aangegeven op de tekening. L Voor het verwijderen van de grasbak en het afstellen van de snijhoogte altijd de motor stopzetten. L Bij lopende motor nooit met handen of voeten onder de rand of in de uitwerp-opening van het maaihuis komen. [. . . ] Bij het loslaten van de handgreep (14) gaat het mes stilstaan, terwijl de motor blijft functioneren. Om het mes bij draaiende motor in te schakelen moet u de handgreep (14) naar het handvat toetrekken en ingedrukt houden; druk nu de hendel (19) voor de inschakeling van het mes naar voren, daardoor gaat het mes draaien. Voor het maaien de machine met de hand voortduwen of de automatische besturing inschakelen. Voor het inschakelen van de automatische beweging moet men de snelheid selecteren door middel van de versnellingshendel (20). PAS OP: alleen inschakelen bij lopende motor Uitschakelen automatische besturing: het koppelingshandvat loslaten. Belangrijk: wanneer bij aangetrokken koppelingshandvat de besturing niet ingeschakeld wordt, dient de koppelingskabel afgesteld te worden door de veer (P) in een van de volgende gaten van het plaatje (R) te plaatsen "S" . Controleer regelmatig de automatische besturingsinrichting en houd deze goed schoon. A)Laat geen personen onder de 16 jaar en personen die de gebruiksinstructies niet kennen met deze maaimachine werken. Houd kinderen en huisdieren op afstand tijdens het gebruik van de maaimachine. C)Deze machine is uitsluitend geschikt voor het maaien van natuurgras. Voor het vlakken van oneffenheden in het terrein zoals mols- of mierenhopen). D)Alleen bij geschikt licht werken e)Alvorens met het maaien te beginnen eventuele vreemde voorwerpen van het terrein verwijderen. Tijdens het werken opletten dat geen vreemde voorwerpen op het grasveld achtergebleven zijn. Nooit de brandstoftankdop openen of benzine bijvullen bij lopende of nog warme motor. Verplaats de machine buiten de zone van de benzinelek en ver mijd elke ontstekingsbron totdat de benzinedampen zich verspreid hebben. L De brandstoftankdop stevig afsluiten e)Machines met ontploffingsmotor mogen wegens vergiftigingsgevaar nooit in gesloten ruimten gebruikt worden. G)Wees uiterst voorzichtig bij het keren of wanneer u de maaier naar zich toetrekt. H)Tijdens het maaien op hellingen is bijzondere voorzichtigheid geboden: l schoeisel met anti-slipzolen gebruiken l opletten waar u uw voeten plaatst l dwars t. L wees voorzichtig bij het veranderen van werkrichting l niet op zeer steile hellingen maaien. I)De maaimachine nooit gebruiken met gebrekkige veiligheidsvoorzieningen of zonder dat de beschermingsinrichtingen (bijv. J)Bij onjuist gebruik van de grasopvanginrichting kunnen het ronddraaiende mes en mogelijk rondgeslingerde voorwerpen een gevaar vormen. k)Om veiligheidsredenen dient het op het gegevensplaatje aangegeven motortoerental nooit overschreden te worden. [. . . ] LRegelmatig de wielassen demonteren, met petroleum reinigen en voor de montage smeren. Eender te werk gaan met de kogellagers, maar eraan denken de lagers in te vetten. LHet mes vaak controleren: voor een goed snijresultaat dient het mes scherp en in balans te zijn. LHet is raadzaam aan het eind van elk seizoen de maaimachine door een vakman te laten nakijken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA ROYAL 153 S3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA ROYAL 153 S3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag