Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 146

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 146. Wij hopen dat dit HUSQVARNA ROYAL 146 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 146 te teleladen.


HUSQVARNA ROYAL 146 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2346 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA ROYAL 146

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor het maaien dienen vreemde voorwerpen van het terrein verwijderd te worden. Tijdens het maaien letten op eventueel op het gazon achtergebleven vreemde voorwerpen delen. Tijdens het werken of het starten van de motor de maaimachine niet opheffen. [. . . ] Voor het vlakken van oneffenheden in het terrein zoals mols- of mierenhopen). D)Alleen bij geschikt licht werken e)Alvorens met het maaien te beginnen eventuele vreemde voorwerpen van het terrein verwijderen. Tijdens het werken opletten dat geen vreemde voorwerpen op het grasveld achtergebleven zijn. De brandstof is licht ontvlambaar l Bewaar de brandstof alleen in daarvoor bestemde tanks l Brandstoftank alleen in de open lucht vullen en niet roken l Zorgen dat de brandstoftank vol is voordat u de motor start. Nooit de brandstoftankdop openen of benzine bijvullen bij lopende of nog warme motor. Verplaats de machine buiten de zone van de benzinelek en vermijd elke ontstekingsbron totdat de benzinedampen zich verspreid hebben. L De brandstoftankdop stevig afsluiten e)Machines met ontploffingsmotor mogen wegens vergiftigingsgevaar nooit in gesloten ruimten gebruikt worden. G)Wees uiterst voorzichtig bij het keren of wanneer u de maaier naar zich toetrekt. H)Tijdens het maaien op hellingen is bijzondere voorzichtigheid geboden: l schoeisel met anti-slipzolen gebruiken l opletten waar u uw voeten plaatst l dwars t. L wees voorzichtig bij het veranderen van werkrichting l niet op zeer steile hellingen maaien. I)De maaimachine nooit gebruiken met gebrekkige veiligheidsvoorzieningen of zonder dat de bescher mingsinrichtingen (bijv. J)Bij onjuist gebruik van de grasopvanginrichting kunnen het ronddraaiende mes en mogelijk rondgeslingerde voorwerpen een gevaar vormen. k)Om veiligheidsredenen dient het op het gegevensplaatje aangegeven motortoerental nooit overschreden te worden. Bij lopende motor in géén geval met handen of voeten onder de rand of in de uitwerp-opening van het maaihuis komen. M)Tijdens het werken of het starten van de motor de maaimachine niet opheffen. Indien nodig kan de machine wel zodanig schuin gehouden worden dat de snijkant zich altijd weg van de gebruiker bevindt. [. . . ] LTijdens de montage ervoor zorgen dat de spie (27) in de zitting van de aandrijfas ligt en dat het mes met de snijkant in de draairichting van de motor geplaatst is. LVoor het verwijderen van het mes (23) de schroef (24) losdraaien lControleren: de messteun (25), koppelingsschÿf (26), de spie (27) en de schijven (28) en in geval van beschadiging vervangen. Het is raadzaam om de accu voor de eerste keer starten gedurende 2-3 uur op te laden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA ROYAL 146

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA ROYAL 146 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag