Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA RIDER 1200-18

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA RIDER 1200-18. Wij hopen dat dit HUSQVARNA RIDER 1200-18 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA RIDER 1200-18 te teleladen.


HUSQVARNA RIDER 1200-18 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11010 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA RIDER 1200-18

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De gebruiksaanwijzingen en de onderdelen uit deze handleiding worden ter informatie opgegeven en zijn niet bindend. De garantievoorwaarden zijn niet geldig bij foutief gebruik of nalatigheid, of bij beschadigingen die te wijten zijn aan de levering, het concept of het gebruik van de machine. Teneinde de kwaliteit van onze produkten steeds te verbeteren, behouden wij ons het recht voor, technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande berichtgeving. de gebruiker kan dit document gebruiken om : · Zich aan de machine te wennen, · alle toepassingsmogelijkheden te leren kennen , · Ongevallen te vermijden die te wijten zouden zijn aan een verkeerd gebruik, door een persoon die daar niet toe is opgeleid, bij onderhouds- en herstellingswerken of bij het verplaatsen en het vervoer, · de betrouwbaarheid en de levensduur van de machine te verbeteren , · In te staan voor een juist gebruik, een regelmatig onderhoud en een snelle reparatie, om zo de herstellingskosten en de duur van de immobilisatie tot een minimum te herleiden. [. . . ] Zie onze catalogus indien geen aardlekschakelaar geïnstalleerd is. - Controleer of de spanning van het netwerk overeenstemt met de spanning die op het plaatje op de machine is aangegeven. - Driefasige motor : Controleren of de draairichting van de motor overeenkomt met de pijl op de motorkap. Als de motor niet in de juiste richting draait, twee voedingsdraden omwisselen. -- Enkel fase contactdozen van he type 2 P + A gebruiken of driefasige 3 P + A ­ 3 P + N + A naar gelang de spanning. Voor het in gebruik nemen van de machine, eerst aandachtig de handleiding lezen en uzelf vertrouwd maken met de machine. De werkruimte moet in orde zijn, goed verlicht en vrij van elk ongevalsrisico (geen vochtigheid of gevaarlijke produkten in de nabijheid). De operator moet aan het werk aangepaste beschermingsuitrusting dragen Onbevoegde personen moeten uit de buurt van de werkruimte gehouden worden Gebruik de originele, conforme platen. Het gebruik van platen met een vorm, afmetingen of een bevestigings-methode die niet aan de machine zijn aangepast, is verboden. De fabrikant is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik, wijziging, aanpassing of motorisering anders dan oorspronkelijk door hem bepaald. - Verlengkabel : de doorsnede van de kabel moet toereikend zijn voor het elektrische vermogen, aansluiting op het stroomnet middels een kabel van het type H07 RNF met een doorsnede van : 3 x 2. Men kan ze vullen met een vloeibare cementbrij die is samengesteld uit witte cement met een kleurmiddel dat overeenkomt met de kleur van de vloer of met snel drogende kit (zie handleiding STONIX). Indien de plavuizen grotere oneffenheden tonen, raden wij het gebruik van een kroonslijpschijf aan met een korrelgrootteverdeling van 16 Q bakeliet met droge toepassing (raadpleeg uw leverancier). Vloer in de vorm van "APPAREILLE" of "INCERTUM" opus De opus kan van steen of marmer zijn, de voegen zijn in het algemeen gemaakt van granito, dat wil zeggen fijngestampt marmer vermengd met cement en een kleurmiddel, ze moeten een reliëf van enkele millimeters vormen en men moet dan ook de kroonslijpschijf voor voorbewerking van bakeliet met een korrelgrootte van 16 Q en droge toepassing gebruiken. Na het drogen van de cementbrij waarvoor men ongeveer 24 uur moet uittrekken in een normaal verwarmd vertrek of 15 tot 30 minuten wat betreft de kit "STONIX", gaat men over tot de derde handeling, te weten het definitieve polijsten. POLIJSTEN Het polijsten geschiedt achtereenvolgens met magnesiumhoudende segmentblokken met een korrelgrootteverdeling van 2, 3 en 4 (5 Star Super voor het verkijgen van een satijnglans). De handelingen met deze verschillende korrelgroottes maken het mogelijk de strepen van het polijsten weg te werken voor een perfecte afwerking. DETAILS VAN DE LUSTREERBEWERKINGEN Uw boenmachine is voorzien van een plaat vilthouder met een polijstvilt van harde kwaliteit voor een optimale en langdurige planimetrie. Voor licht marmer en steen : het vilt alleen gebruiken zonder toebehoren na te hebben gecontroleerd dat de vloer perfect schoon en droog is. Over de vloer ongeveer 20 gr POLYECLAIR strooien in een cirkel gelijk aan de diameter van het vilt. Enkele druppel water aan de poeder toevoegen op de te lustreren oppervlakte zodat er zich een brij vormt en de plaat vilthouder over deze brij heen laten gaan. De lustreerbewerking moet worden gestart en vervolgd met vochtigheid door enkele druppels water toe te voegen met behulp van een spons zonder echter overvloedig de vloer te besproeien. [. . . ] De gebruiksaanwijzingen en wisselstukken opgenomen in dit document zijn gegeven ter titel van inlichting en zijn niet van verbintenis. Bekommerd over de kwaliteit van onze produkten behouden wij ons het voorrecht elke technische aanpassing te doen ter verbetering. EXCLUSIONES La garantia no se aplica a las piezas de desgaste o las consideradas como: - Una utilización anormal, error de transporte, manipulación, 0 mantenimiento. De garantie vangt aan vanaf de datum van aankoop door de gebruiker (faktuurdatum van de wederverkoper) en is gedurende 12 maanden geldig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA RIDER 1200-18

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA RIDER 1200-18 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag