Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA RIDER 1000-14

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA RIDER 1000-14. Wij hopen dat dit HUSQVARNA RIDER 1000-14 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA RIDER 1000-14 te teleladen.


HUSQVARNA RIDER 1000-14 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11010 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA RIDER 1000-14

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is mogelijk dat plaatselijke voorschriften een beperking stellen aan de leeftijd van de bestuurder. Maai nooit terwijl mensen, vooral kinderen, of huisdieren in de buurt zijn. Bedenk dat de bestuurder of gebruiker verantwoordelijk is voor ongelukken of risico's die andere mensen of hun eigendommen kunnen overkomen. Bij dergelijke instructies dient de nadruk te worden gelegd op: - de noodzaak voor aandacht en concentratie bij het werken met zittrekkers; - een zittrekker die op een helling wegglijdt, kan niet onder controle worden gehouden door te remmen. [. . . ] Om de parkeerrem vrij te maken, behoeft u alleen de rempedaal in te drukken. Om de tractor te trekken of te verplaatsen zonder de hulp van de motor, moet de vrijwielbedieningsknop worden uitgetrokken. Het stuur loopt lichter als tegelijkertijd de hendel "snelle verhoging/verlaging" van de maaikast naar achteren wordt gezet. WAARSCHUWING: Houd vingers en voorwerpen van de opvangbak vandaan tijdens de bediening. Draai om de opvangbak omhoog te brengen de elektrische stortschakelaar naar links. Breng de rijhendel zo ver mogelijk naar voren en houd hem daar gedurende vijf (5) seconden. Breng de hendel zo ver mogelijk naar achteren en houd hem daar gedurende vijf (5) seconden. Rijd de trekker ongeveer 1 meter 50 vooruit en vervolgens 1 meter 50 achteruit. De machine is uitgerust met een veiligheidsschakelaar, die onmiddellijk de stroom naar de motor verbreekt, wanneer de bestuurder zijn plaats verlaat, terwijl de motor loopt en de aan/uitschakelhendel op "ingeschakeld" staat. Jou machine heeft ook met een systeem geinslalleerd, die de maaier niet toelaat te opereren, als de stortgoot of de aanvullende achterspatdoek voor leeglopen zijn juist niet gemonteerd. schakel de maaikast in enbreng de hendel voor aan/ uitschakelen van de aandrijving in de gewenste stand. WAARSCHUWING: Houd vingers en voorwerpen van de opvangbak vandaan tijdens de bediening. OPMERKING: De contactschakelaar moet in de stand "AAN" staan om de opvangbak te laten storten. Om het alarm uit te zetten moet u de schakelaar voor de containerbevestiging uitzetten. Activeer, om snoeimateriaal te storten, de elektrische stortschakelaar door de schakelaar linksom te draaien totdat de opvangbak zijn hoogste stand bereikt. Zorg om te kunnen blijven maaien dat het gebied rond de tractor vrij is en rijd langzaam totdat het gemaaide gras volledig uit de opvangbak is gestort. Zet de tractor stil zodra de opvangbak geleegd is, zorg dat de transaxle in de neutrale stand staat, stel de parkeerrem in en draai de stortschakelaar rechtsom totdat de opvangbak helemaal omlaaggebracht is. OPGELET: GEEN voorwerpen op de bovenkant van de opvangbak plaatsen en NIET tegen de opvangbak leunen. BELANGRIJK: Het elektrische stortsysteem kan uitgerust zijn met een beschermingsapparaat tegen overbelasting. Als het opvangbaksysteem overbelast is, wordt de stroom naar het systeem onderbroken. Het beschermingsapparaat reset zichzelf automatisch na ongeveer 2 minuten. Zorg ervoor dat, zodra het systeem gereset heeft, er niets op de bovenkant van de opvangbak ligt of ertegenaan leunt wat het systeem kan overbelasten. [. . . ] Para realizar el mantenimiento del motor y el cortacésped, ver la sección Mantenimiento de este manual. De onderhoudswaarschuwing toont het aantal uren dat de motor heeft gelopen en gaat knipperen als de motor of de maai-unit onderhoud nodig hebben. Als het tijd is voor onderhoud, blijft de onderhoudswaarschuwing twee uur knipperen. Raadpleeg het gedeelte Onderhoud van deze handleiding voor onderhoud aan de motor en de maai-unit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA RIDER 1000-14

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA RIDER 1000-14 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag