Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA R147 S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA R147 S. Wij hopen dat dit HUSQVARNA R147 S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA R147 S te teleladen.


HUSQVARNA R147 S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3877 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA R147 S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Touch-N-Mow Verwijder de uiteinden van de handvatten, bevestig de kabels zoals getoond is en plaats de uiteinden van de handvatten weer. Doe, om het gras te maaien met het mulching-systeem (zodat het gras blijft liggen), de kap omhoog en plaats de dop door het met de veer vast te zetten zoals aangegeven op de tekening. L Voor het verwijderen van de grasbak en het afstellen van de snijhoogte altijd de motor stopzetten. L Bij lopende motor nooit met handen of voeten onder de rand of in de uitwerp-opening van het maaihuis komen. [. . . ] Duw de Touch-N-Mow starthendel (16) naar voren en controleer of de motor loopt. Let op: wanneer de motor niet start, wil dat zeggen dat het Touch-N-Mow startsysteem niet opgeladen is. Laat het in dat geval op zoals in de paragraaf hierboven wordt aangegeven. Belangrijk: Als de motor niet functioneert omdat de benzine op is, het gras erg hoog is of vanwege welke andere reden dan ook anders dan bij normale uitschakeling, laadt de Touch-N-Mow starter zich niet op en moeten de handelingen die hiervoor beschreven zijn, herhaald worden om het systeem op te laden. Het is nodig om de starter de ontladen wanneer het apparaat wordt schoongemaakt of wordt vervoerd. Ga voor hiervoor als volgt te werk: - Maak de kabel los van de bougie. - Druk de veiligheidshendel (14) in en hou deze ingedrukt tegen de duwstang. Belangrijk: wanneer bij aangetrokken koppelingshandvat de besturing niet ingeschakeld wordt, dient de koppelingskabel afgesteld te worden door de veer (P) in een van de volgende gaten van het plaatje (R) te plaatsen "S" . Controleer regelmatig de automatische besturingsinrichting en houd deze goed schoon. A)Laat geen personen onder de 16 jaar en personen die de gebruiksinstructies niet kennen met deze maaimachine werken. Houd kinderen en huisdieren op afstand tijdens het gebruik van de maaimachine. C)Deze machine is uitsluitend geschikt voor het maaien van natuurgras. Voor het vlakken van oneffenheden in het terrein zoals mols- of mierenhopen). D)Alleen bij geschikt licht werken e)Alvorens met het maaien te beginnen eventuele vreemde voorwerpen van het terrein verwijderen. Tijdens het werken opletten dat geen vreemde voorwerpen op het grasveld achtergebleven zijn. Verplaats de machine buiten de zone van de benzinelek en vermijd elke ontstekingsbron totdat de benzinedampen zich verspreid hebben. L De brandstoftankdop stevig afsluiten e)Machines met ontploffingsmotor mogen wegens vergiftigingsgevaar nooit in gesloten ruimten gebruikt worden. G)Wees uiterst voorzichtig bij het keren of wanneer u de maaier naar zich toetrekt. H)Tijdens het maaien op hellingen is bijzondere voorzichtigheid geboden: l schoeisel met anti-slipzolen gebruiken l opletten waar u uw voeten plaatst l dwars t. L wees voorzichtig bij het veranderen van werkrichting l niet op zeer steile hellingen maaien. [. . . ] De brandstof is licht ontvlambaar l Bewaar de brandstof alleen in daarvoor bestemde tanks l Brandstoftank alleen in de open lucht vullen en niet roken l Zorgen dat de brandstoftank vol is voordat u de motor start. Nooit de brandstoftankdop openen of benzine bijvullen bij lopende of nog warme motor. De motor uitzetten en de bougie ontkoppelen alvorens enige onderhoudshandeling uit te voeren. LHet is raadzaam aan het eind van elk seizoen de maaimachine door een vakman te laten nakijken; vooral wanneer het mes hard tegen hindernissen heeft gestoten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA R147 S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA R147 S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag