Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA R 52

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA R 52. Wij hopen dat dit HUSQVARNA R 52 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA R 52 te teleladen.


HUSQVARNA R 52 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (374 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA R 52

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Draag steeds een uit dik materiaal vervaardigde lange broek, laarzen . Die kunnen immers uit de machine gecatapulteerd worden en iemand verwonden of de machine beschadigen. De motor nooit starten of aanzetten binnen een gesloten ruimte of gebouw. [. . . ] Als de maaier opgetild moet worden in verband met het transport, dient u erop toe te zien dat het snijblad stil staat. De maaier nooit gebruiken met defekte beschermkappen en schermen, of zonder dat de beveiligingsvoorzieningen (zoals afbuigers en grasverzamelaar) op hun plaats zitten. Start de motor voorzichtig zoals in de gebruiksaanwijzing is aangegeven en houdt uw voeten uit de buuurt van de snijbladen. Kantel de maaier niet terwijl u de motor start (behalve wanneer dit noodzakelijk is. In dat geval niet verder kantelen dan absoluut noodzakelijk en alleen de zijde die het verst verwijderd is van de gebruiker). Doe dit voordat u verstoppingen weghaalt of de opvangzak verwijdert en tevens als u het appaarat wilt controleren of iets aan de motor wilt repareren. Bij in aanraking komen met een onbekend voorwerp de motor stopzetten en inspecteren. Eventuele beschadigingen herstellen voordat u de machine opnieuw start en gebruikt. Als de maaier abnormaal gaat trillen, dient u de motor stop te zetten en onmiddellijk te controleren. Zet de motor stop als u de machine achterlaat of als u brandstof wilt bijvullen. Veiligheid bij het onderhoud en opslag Controleer regelmatig of alle bouten, schroeven en moeren goed vastzitten. Het gereedschap en de brandstof moeten worden opgeslagen in een ruimte waar geen contact mogelijk is met vonken of open vlammen van waterverwarmers, elektrische motors, schakelaars, ovens enz. Om het gevaar voor brand te beperken dient u de motor, de geluiddemper en de omgeving van de accu en de brandstoftank vrij te houden van gras, bladeren en overbodig vet. Maak de kabel los van de handgreep voordat u deze voorzichtig inklapt. NL Deze symbolen kunnen op uw machine of in de bij het produkt geleverde documentatie aanwezig zijn. Duwboom, boven Duwboom, beneden Motorrembeugel Startgreep Luchtfilter Benine bijvullen Gastoevoer De mulchplaat (1) aan de achterkant moet verwijderd zijn. oMBOUWEN NAAR ACHTERUITWORP· De mulchplaat (1) aan de achterkant moet geïnstalleerd zijn. Zet het frame in de grasvergaarbak met het harde gedeelte van de grasvergaarbak naar onderen. [. . . ] NL ONDERHOUD Voordag u begint met schoonmaken, reparaties of afstellen, altijd eerst de bougiekabel losmaken. Als de maaier op de zijkant wordt gelegd, zorg dan dat de bougie naar boven zign gericht. Schroef het mes er af en breng het naar de werkplaats voor slijpen en balanceren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA R 52

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA R 52 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag