Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA LTH174

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA LTH174. Wij hopen dat dit HUSQVARNA LTH174 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA LTH174 te teleladen.


HUSQVARNA LTH174 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2935 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA LTH174

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Instructieboekje Lees deze instructies aandachtig en zorg dat u ze begrijpt voordat u deze machine gebruikt. Wij houden ons het recht voor om veranderingen aan te brengen zonder voorafgaande mededeling. Zorg dat u vertrouwd bent met de bedieningselementen en het juiste gebruik van de machine. € Laat kinderen of mensen die niet bekend zijn met de instructies, de maaimachine niet gebruiken. [. . . ] het maaien geschiedt gelijkmatiger en het gemaaide gras wordt ook gelijkmatiger over het oppervlak verdeeld. Het totale tijdsbestek voor het maaien wordt niet langer, daar een grotere rijsnelheid kan worden toegepast, zonder dat het maairesultaat minder wordt. Het maairesultaat wordt minder, daar de wielen in de zachte grasmat zakken. Spoel de onderkant van de maaikast na iedere maai-beurt schoon met water. € • • Rij niet op een terrein met een helling van meer dan 15°. Rij niet schuin over een hellend terrein, daar het kantelrisico dan groot is. Rijd rechtse ronden, zodat het gemaaide gras wordt weggeworpen van borders, paden etc. Bij grotere gazons dient u de rijrichting na 2-3 ronden te veranderen, zodat het gemaaide gras wordt weggeworpen op het gedeelte, dat reeds gemaaid is (zie illustratie). Gebruik de linker kant van de machine om dicht bij bomen, heesters en dergelijke te kunnen maaien. Laat nooit de contactsleutel er in zitten, wanneer de machine onbemand wordt achtergelaten, om te voorkomen dat kinderen en onbevoegden de motor starten. Voordat service-werkzaamheden aan de motor of maaikast worden verricht, dient men het volgende te doen: • Druk de koppelings/rempedaal in en trek de parkeerremhendel aan. Pak de motorkap aan beide zijden vast, kantel hem naar voren en til hem van de trekker. plaats bij het monteren van de kap de scharnierbeugels in de betreffende openingen in het chassis. Sluit de aansluitkabel van de koplampen weer aan en sluit de motorkap. : Om uw tractor in goede conditie te houden, moeten er regelmatig onderhoudsbeurten uitgevoerd worden. WAARSCHUWING: Schakel altijd eerst de bougieleiding uit voor u herstellingen, inspecties of onderhoud uitvoert. voor elk gebruik: • Controleer het oliepeil en smeer de draaipunten indien nodig. € Controleer of alle bouten, moeren en splitpennen op hun plaats zitten en goed vast zitten. € Zorg dat er geen vuil en kaf op en in de tractor zit, zodat de motor niet beschadigd of oververhit raakt. Reinigen Geen water onder hoge druk gebruiken om het voertuig te reinigen. Er kan water in de motor en in de transmissieorganen komen, wat de levensduur van het voertuig verkort. Ölablauf-Verschlussschraube OLIE VERVANGEN VOORZICHTIG: Als de motor lange tijd gedraaid heeft vlak voor het aftappen van de olie, is de olie heet. [. . . ] € Rijd de trekker naar een vlakke, open plek op uw gazon, dicht genoeg bij een waterkraan om met de tuinslang te bereiken. BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de uitworp van de trekker is weggericht van uw huis, garage, geparkeerde auto’s, enz. € Zorg ervoor dat de koppelingshendel van het hulpstuk in de stand “DISENGAGED”(ontkoppeld) staat, trek de parkeerrem aan en schakel de motor uit. € Trek de borgkraag van de adapter van het mondstuk op uw tuinslang (A) naar achteren en druk de adapter op de inlaatopening van het reinigingsdek aan het linkeruiteinde van het maaidek (B). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA LTH174

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA LTH174 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag