Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA HELTH125D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA HELTH125D. Wij hopen dat dit HUSQVARNA HELTH125D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA HELTH125D te teleladen.


HUSQVARNA HELTH125D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1100 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA HELTH125D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. Het moet in plaats daarvan ingeleverd worden bij een geschikt recylcestation voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product goed wordt verwerkt, kunt u meehelpen aan het voorkomen van potentiële negatieve effecten voor milieu en mensen, die anders veroorzaakt kunnen worden door een niet juiste afvalverwerking van dit product. Voor meer gedetailleerde informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw vuilophaalcentrale of de winkel waar u het product hebt gekocht. [. . . ] Het gebruik van producten die materiaal snijden, schuren, boren, polijsten of vormen, kan stof en dampen genereren die schadelijke chemicaliën kunnen bevatten. Zoek uit hoe het materiaal waarmee u werkt is samengesteld en draag een geschikt stofmasker. Controleer of de kabel en het verlengsnoer heel en in goede staat zijn. Gebruik de machine nooit als een kabel of stekker is beschadigd, maar breng hem in dat geval voor reparatie naar een erkende servicewerkplaats. Gebruik geen verlengsnoer, dat nog is opgerold, om oververhitting te voorkomen. Draag de machine nooit aan de kabel en trek de stekker nooit los door aan de kabel te trekken. Houdt alle kabels en verlengsnoeren uit de buurt van water, olie en scherpe kanten. Het elektrische gereedschap mag niet worden blootgesteld aan meer vocht dan hetgeen door het watersysteem wordt toegevoerd. Water dat in elektrisch gereedschap binnendringt, verhoogt het risico op elektrische schokken. Let op dat u de kabel achter u houdt als u de machine gebruikt, zodat de kabel niet beschadigd kan raken. Het negeren van waarschuwingen en instructies kan elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. Reinig de machine niet met water, want water kan binnendringen in het elektrische systeem of de motor en kan schade of kortsluitingen in de machine veroorzaken. Gebruik het gereedschap nooit zonder de aardlekbeveiliging die bij de gereedschap is geleverd. Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die is aangegeven op het typeplaatje op de machine. Volg de onderhouds-, controle- en service-instructies van deze gebruiksaanwijzing. Bepaalde onderhouds- en servicemaatregelen moeten uitgevoerd worden door opgeleide en gekwalificeerde specialisten. Controle en/of onderhoud dient te worden uitgevoerd met uitgeschakelde motor en de stekker uit het stopcontact. Gebruik het elektrische gereedschap niet als de aan/ uitschakelaar niet werkt. Elektrisch gereedschap dat niet kan worden in- en uitgeschakeld via de schakelaar is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. Gebruik nooit een machine die zo gewijzigd is dat ze niet langer overeenkomt met de originele uitvoering. Hou alle onderdelen in werkzame staat en zorg ervoor dat alle bevestigingen goed zijn vastgedraaid. Dit hoofdstuk behandelt de basisveiligheidsregels voor het werken met een boormachine. [. . . ] De olie in de overbrenging moet worden vervangen met een interval van 400 bedrijfsuren. 2 Bevestig de machine met de boorspil naar beneden in een bankschroef of iets dergelijks. Voordat u de machine start, moet u ervoor zorgen dat de nieuwe boor goed vastzit. Schroef de vier bouten los, waarmee de motoroverbrengingsmodule in elkaar zit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA HELTH125D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA HELTH125D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag