Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA HEGTH250A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA HEGTH250A. Wij hopen dat dit HUSQVARNA HEGTH250A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA HEGTH250A te teleladen.


HUSQVARNA HEGTH250A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2058 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA HEGTH250A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Overige op de machine aangegeven symbolen/plaatjes verwijzen naar specifieke eisen aan certificering op bepaalde markten. De ontstekingskabel moet altijd worden losgemaakt van de bougie voor reparatie, schoonmaken of onderhoudswerkzaamheden. Controle en/of onderhoud moet worden uitgevoerd als de motor uit staat, laat de motorrembeugel los. Gebruik de machine nooit binnenshuis of in ruimtes die ventilatie missen. [. . . ] Voorkom dat het mes tegen vreemde voorwerpen slaat zoals stenen, wortels of iets dergelijks. Dit kan ertoe leiden dat het mes bot wordt en dat de motoras krom wordt. Til de grasmaaier nooit op en draag deze niet wanneer de motor is gestart. Indien u de grasmaaier moet optillen, moet u eerst de motor stoppen en de ontstekingskabel van de bougie halen. Start de machine nooit: 1 Indien u brandstof of motorolie op de machine hebt gemorst. Werken in slechte weersomstandigheden is vermoeiend en kan tot gevaarlijke situaties leiden, zo kan de grond glad zijn. Controleer of er eventuele hindernissen zijn als u onverwacht snel moet kunnen wegkomen (wortels, stenen, takken, kuilen, greppels enz. De motor moet worden uitgezet bij verplaatsing over terrein dat niet moet worden gemaaid. Bij stalling voor langere tijd of transport van de grasmaaier moeten de brandstof- en motorolietanks worden geleegd. Vraag het dichtstbijzijnde benzinestation waar u uw teveel aan brandstof en motorolie kunt laten. Bewaar de grasmaaier en de brandstof zo dat eventuele lekkage en dampen niet in contact kunnen komen met vonken of open vuur. Let vooral ook op wanneer u de machine tijdens de werkzaamheden naar u toe trekt. Stel de maaihoogte niet te laag af, omdat dan het risico bestaat dat de messen bij onregelmatigheden in de aarde lopen. Wanneer u het stuur inklapt, moet u voorzichtig zijn om geen leidingen en kabels te beschadigen. Om de hendel weer omlaag te halen, houdt u de vergrendelknop ingedrukt en klapt u de hendel uit. LB48e kan worden gebruikt voor zijwaarts lossen door een zijuitwerper op het maaideksel te plaatsen. Machines die zijn uitgerust met een opvangbak, kunnen op de volgende manier worden gebruikt met de mulchfunctie: · Zet het achterscherm omhoog en verwijder de opvangbak. Sluit het scherm en zorg ervoor dat deze is vergrendeld met behulp van de mulchplug. Zorg steeds voor een goede ventilatie bij het vullen en hanteren van brandstof. Om het risico op brand te verminderen, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen: Rook niet of plaats geen warme voorwerpen in de buurt van de brandstof. Open de dop van de tank voorzichtig wanneer u wilt tanken zodat eventuele overdruk langzaam verdwijnt. Verwijder de machine steeds van de tankplaats, voor u de motorzaag start. [. . . ] Het olievuldeksel moet helemaal ingeschroefd zijn om een correct beeld te geven van het oliepeil. Is het oliepeil laag, vult u bij met motorolie tot het bovenste niveau op de peilstok. Controleer ook of de aandrijfriem en de poelie vrij zijn van defecten zoals bijvoorbeeld barsten. Nominaal uitgangsvermogen motor, kW (zie opmerking 2, 7 1) Ontstekingssysteem Bougie Elektrodenafstand, mm Brandstof-/smeersysteem Inhoud benzinetank, liter Inhoud olietank, liter Motorolie Gewicht Grasmaaier met lege tanks, kg Lawaai-emissie (zie opm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA HEGTH250A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA HEGTH250A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag