Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA HECTH1602D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA HECTH1602D. Wij hopen dat dit HUSQVARNA HECTH1602D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA HECTH1602D te teleladen.


HUSQVARNA HECTH1602D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2295 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA HECTH1602D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Start up the motor : refer to the motor manufacturer's instructions in the service manual. Die Schraube (D) mit dem Schraubenschlüssel fest anziehen; dabei die Scheibe mit der Hand festhalten. Stets achtgeben Vor der Inbetriebnahme die Schlüssel und die Regelwerkzeuge entfernen Dit symbol betekent dat de machine overeenstemt met de betreffende Europese richtlijn. Toepassing : Het zagen van vers of oud en omhuld beton (asfalt) met besproeiiing. [. . . ] Gebruik van een ander type schijf is verboden (slijpschijf, zaagschijf, e. Bevoegd personeel (bekwaamheid, leeftijd, opleiding, training) dat zorgvuldig alle aanwijzingen gelezen heeft voordat met het werk begonnen wordt. Electrische, mechanische en overige storingen worden door een daartoe bevoegde persoon nagezien (electricien, functionaris onderhoud, erkende dealer, enz. ) , · Of de waarschuwingen en richtlijnen op de machine, nageleefd worden (aangepaste bescherming van het bedienend personeel), en of de machine naar behoren gebruikt wordt (algemene veiligheidsinstructies. ) , · Of de veiligheid niet in het gedrang wordt gebracht doordat de machine gewijzigd, omgebouwd of aangevuld werd, dit zonder toestemming van de fabrikant, · of de aanbevolen frequentie van de controlebeurten wordt nageleefd , · Of uitsluitend originele reserveonderdelen gebruikt worden bij het uitvoeren van herstellingen. controleer het zaagblad , de flenzen en de assen op beschadiging vooraleer het zaagblad te monteren. Gebruik alleen zaagbladen waarvan het maximum toerental groter is dan het toerental van de zaagspil. Wees voorzichtig en volg de instructies bij laden en lossen van de zaagmachine. Voor het hijsen, laden, lossen en transporteren van de machine moet het zaagblad gedemonteerd worden. De vloerzaag kan makkelijk op haar vier wielen verplaatst worden zonder dat hiervoor de motor moet worden aangezet. De machine wordt in de hoogste stand geblokkeerd met behulp van de hendel (K). Bij het weggooien van de gebruikte smeerolie, dienen de wettelijke voorschriften in acht te worden genomen. Voor het verversen van de motorolie : het zaagblad verwijderen, de machine in de laagste stand zetten en de bak bij de aftapkraan houden (L) [ZIE FIG. Bewaar de machine op een veilige plaats en houd ze buiten het bereik van kinderen Onderhoud het snijgereedschap zorgvuldig LUCHTFILTER : · Lees de gebruiksaanwijzing van de motor voor periodiciteit van onderhoud. Voor arbeidsvoorwaarden met bijzonder veel stof, moet u de luchtfilter 2 tot 3 keren per dag reinigen. Reparatie Wij staan volledig tot uw beschikking om uw machine zo snel en goedkoop mogelijk te repareren (zie adres op keerzijde). De fabrikant is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik, wijziging, aanpassing of motorisering anders dan oorspronkelijk door hem bepaald. Bewaar het diamantzaagblad op een veilige plaats waar het niet kan doorbuigen of beschadigd raken. Vermeld bij elke bestelling de aanwijzingen op het typekenplaatje van de machine alsook de referentie van het te vervangen onderdeel. Op die manier verliezen wij minder tijd en kunnen wij de te vervangen onderdelen sneller leveren. Bij werk in een gesloten of kleine ruimte, moet u zorgen voor een goede luchtverversing omdat de uitlaatgassen koolmonoxyde bevatten (blootstelling aan dat giftige gas kan bewusteloosheid en zelfs de dood tot gevolg hebben). De schroothoop Wanneer de machine definitief afgedankt wordt, dienen de wettelijke modaliteiten nageleefd te worden bij het weggooien ervan. [. . . ] De gebruiksaanwijzingen en wisselstukken opgenomen in dit document zijn gegeven ter titel van inlichting en zijn niet van verbintenis. Bekommerd over de kwaliteit van onze produkten behouden wij ons het voorrecht elke technische aanpassing te doen ter verbetering. EXCLUSIONES La garantia no se aplica a las piezas de desgaste o las consideradas como: - Una utilización anormal, error de transporte, manipulación, 0 mantenimiento. De garantie vangt aan vanaf de datum van aankoop door de gebruiker (faktuurdatum van de wederverkoper) en is gedurende 12 maanden geldig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA HECTH1602D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA HECTH1602D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag