Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA HECTH155B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA HECTH155B. Wij hopen dat dit HUSQVARNA HECTH155B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA HECTH155B te teleladen.


HUSQVARNA HECTH155B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2470 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA HECTH155B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indien nodig kan de machine wel zodanig schuin gehouden worden dat de snijkant zich altijd weg van de gebruiker bevindt. Bij lopende motor in géén geval met handen of voeten onder de rand of in de uitwerp-opening van het maaihuis komen. Voor de voorbereiding van de motor het instructiehandboek van de motorfabrikant raadplegen. C) voor motoren met primer-systeem: de primerknop op de carburateur (19) 3 of 4 keer indrukken;de gashendel (13) op MAX zetten. [. . . ] C) voor motoren met primer-systeem: de primerknop op de carburateur (19) 3 of 4 keer indrukken;de gashendel (13) op MAX zetten. Voor nadere aanwijzingen is het raadzaam het instructieboekje van de motor te raadplegen. Lgrijp de starterhandgreep (11) vast en trek langzaam aan het koord tot er compressie ontstaat. Laat de starterhandgreep los en trek vervolgens met een snelle krachtige beweging. PAS OP: alleen inschakelen bij lopende motor Uitschakelen automatische besturing: het koppelingshandvat loslaten. Houd de handgreep (14) ingedrukt tijdens het gebruik, bij het loslaten ervan stopt de motor. Voor het maaien de machine met de hand voortduwen of de automatische besturing inschakelen. Belangrijk: wanneer bij aangetrokken koppelingshandvat de besturing niet ingeschakeld wordt, dient de koppelingskabel afgesteld te worden door de veer (P) in een van de volgende gaten van het plaatje (R) te plaatsen "S" . Controleer regelmatig de automatische besturingsinrichting en houd deze goed schoon. A)Laat geen personen onder de 16 jaar en personen die de gebruiksinstructies niet kennen met deze maaimachine werken. N) Indien het mes een hindernis raakt, de motor stopzetten, de dop van de bougie halen en een vakman raadplegen. A)Alle moeren, bouten en schroeven goed aangedraaid houden om in veilige omstandigheden te werken. B)De machine nooit met gevulde brandstoftank opbergen in ruimten waar de benzinedampen open vuur of vonken kunnen bereiken. C)Geef de motor de tijd om af te koelen alvorens het apparaat in een beperkte ruimte op te bergen. G)Het eventuele aftappen van de brandstoftank voor de winteropslag dient in de open lucht uitgevoerd te worden. H)Monteer de messen volgens de instructies en gebruik alleen messen waarop het merk of de naam van de fabrikant of leverancier en het referentienummer vermeld staan. B)Controleer voordat u met het maaien begint of de messen goed bevestigd zijn. In geval van bijslijpen van de snijvlakken dient dit gelijkmatig aan beide zijden uitgevoerd te worden, om onevenwicht te voorkomen. Wanneer het mes grotere beschadigingen vertoont dient het vervangen te worden. C)Zet de motor af, verwijder de bougiedop en wacht tot het mes stilstaat voordat u de volgende handelingen uitvoert: l verwijderen van beschermingsinrichtingen lde machine verplaatsen, opheffen of verwijderen van het werkterrein l uitvoeren van onderhouds- of reinigingswerkzaamheden l het mes aanraken l afstellen van de snijhoogte l de machine onbewaakt achterlaten Het mes draait nog enkele seconden rond na het uitzetten van de motor De motor uitzetten en de bougie ontkoppelen alvorens enige onderhoudshandeling uit te voeren. [. . . ] In geval van bijslijpen van de snijvlakken dient dit gelijkmatig aan beide zijden uitgevoerd te worden, om onevenwicht te voorkomen. Wanneer het mes grotere beschadigingen vertoont dient het vervangen te worden. C)Zet de motor af, verwijder de bougiedop en wacht tot het mes stilstaat voordat u de volgende handelingen uitvoert: l verwijderen van beschermingsinrichtingen lde machine verplaatsen, opheffen of verwijderen van het werkterrein l uitvoeren van onderhouds- of reinigingswerkzaamheden l het mes aanraken l afstellen van de snijhoogte l de machine onbewaakt achterlaten Het mes draait nog enkele seconden rond na het uitzetten van de motor De motor uitzetten en de bougie ontkoppelen alvorens enige onderhoudshandeling uit te voeren. Voor nadere aanwijzingen het instructiehandboek van de motor raadplegen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA HECTH155B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA HECTH155B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag