Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA HECTH130C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA HECTH130C. Wij hopen dat dit HUSQVARNA HECTH130C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA HECTH130C te teleladen.


HUSQVARNA HECTH130C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2171 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA HECTH130C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Maai nooit terwijl mensen, vooral kinderen, of huisdieren in de buurt zijn. Bedenk dat de bestuurder of gebruiker verantwoordelijk is voor ongelukken of risico's die andere mensen of hun eigendommen kunnen overkomen. Bij dergelijke instructies dient de nadruk te worden gelegd op: - de noodzaak voor aandacht en concentratie bij het werken met zittrekkers; - een zittrekker die op een helling wegglijdt, kan niet onder controle worden gehouden door te remmen. De hoofdredenen voor besturingsverlies zijn: a) onvoldoende houvast; b) te snel rijden; c) ontoereikend remmen; d) het soort machine is niet geschikt voor de taak; e) gebrek aan kennis van het effect van bodemcondities, vooral hellingen; f) verkeerd vastkoppelen en verkeerde verdeling van de lading. [. . . ] is de hendel in de voorste stand gezet , is de chokefunctie ingescha-keld. Gebruikt om de tractor te ontkoppelen en te remmen en om de motor te starten. De versnelingsbak heeft versnellingen vooruit, neutraal-stand en achteruitstand. Er kan van de neutraalstand recht-streeks tot de hoogste versnelling geschakeld worden, zonder oponthoud bij iedere versnelling. Laat de machine tot stilstand komen door van achteruit naar vooruit of andersom te schakelen. Schakelen tussen de versnellingen vooruit mag niet gebeuren, wanneer de machine in beweging is. Se tensarán entonces las correas propulsoras y empezarán a girar las cuchillas. Breng de hendel naar voren om de aandrijving van de maaikast te koppelen. daarbij wordt de aandrijfriem gesteld en de messen beginnen te roteren. Wordt de hendel naar achteren gebracht, wordt tegelijkertijd de rotatie van de messen afgeremd, doordat de remblokken tegen de poelie lopen. Breng de hendel naar achteren om de maaikast snel te doen verhogen bij het passeren van oneffenheden in het gazon. Wanneer men de ROS niet langer nodig heeft, draait u het contactsleuteltje met de klok mee in positie "ON" van de motor Verwijder stenen en andere voorwerpen van het gazon, die weggeworpen kunnen worden door de messen. Localiseer en markeer grotere stenen of andere vastevoorwerpen, om ze bij het maaien te kunnen vermijden. Start met een hoge maaihoogte en verlaag deze tot gewenste maairesultaat is verkregen. Het maairesultaat wordt het beste met een hoog toerental (de messen roteren snel) en een lage versnelling (de machine beweegt zich langzaam). Is het gras niet al te hoog en dicht begroeid, kan de rijsnelheid toenemen door een hogere versnelling te kiezen, of door het toerental te verla-gen, zonder dat het maairesultaat merkbaar minder wordt. het maaien geschiedt gelijkmatiger en het gemaaide gras wordt ook gelijkmatiger over het oppervlak verdeeld. Het totale tijdsbestek voor het maaien wordt niet langer, daar een grotere rijsnelheid kan worden toegepast, zonder dat het maairesultaat minder wordt. Het maairesultaat wordt minder, daar de wielen in de zachte grasmat zakken. Spoel de onderkant van de maaikast na iedere maai-beurt schoon met water. Rij niet schuin over een hellend terrein, daar het kantelrisico dan groot is. Gebruik de linker kant van de machine om dicht bij bomen, heesters en dergelijke te kunnen maaien. [. . . ] Test uw afstelling door wat ongemaaid gras te maaien en te kijken hoe het resultaat eruitziet. Stel de maaiunit indien nodig verder af totdat u tevreden bent met het resultaat. Parkeer met alle banden op de juiste spanning de tractor op een vlakke ondergrond of op een oprit. Bescherm uw handen met handschoenen en/of wikkel dikke doeken om de messen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA HECTH130C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA HECTH130C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag