Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA HECT160D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA HECT160D. Wij hopen dat dit HUSQVARNA HECT160D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA HECT160D te teleladen.


HUSQVARNA HECT160D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2214 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA HECT160D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Overige op de machine aangegeven symbolen/plaatjes verwijzen naar specifieke eisen aan certificering op bepaalde markten. De ontstekingskabel moet altijd worden losgemaakt van de bougie voor reparatie, schoonmaken of onderhoudswerkzaamheden. Controle en/of onderhoud moet worden uitgevoerd als de motor uit staat, laat de motorrembeugel los. 1 Gebruik de machine nooit binnenshuis of in ruimtes die ventilatie missen. [. . . ] Het gebruik van defecte snijuitrusting kan het risico op ongevallen vergroten. Zorg ervoor dat het mes niet in contact kan komen met de grond of een ander voorwerp. Volg de onderhouds-, controle- en service-instructies van deze gebruiksaanwijzing. Bepaalde onderhouds- en servicemaatregelen moeten uitgevoerd worden door opgeleide en gekwalificeerde specialisten. Voor ieder gebruik: Controleer of de motorrem goed werkt en onbeschadigd is. Controleer of alle handgrepen en hendels onbeschadigd en vrij van olie zijn. Controleer of alle onderdelen van de grasmaaier zijn aangedraaid en of ze niet beschadigd zijn of ontbreken. Verplaats de machine ten minste 3 m van de tankplaats voor u de motor start. Werken in slechte weersomstandigheden is vermoeiend en kan tot gevaarlijke situaties leiden, zo kan de grond glad zijn. Controleer of er eventuele hindernissen zijn als u onverwacht snel moet kunnen wegkomen (wortels, stenen, takken, kuilen, greppels enz. De motor moet worden uitgezet bij verplaatsing over terrein dat niet moet worden gemaaid. Til de grasmaaier nooit op en draag deze niet wanneer de motor is gestart. Indien u de grasmaaier moet optillen, moet u eerst de motor stoppen en de ontstekingskabel van de bougie halen. Voorkom dat het mes tegen vreemde voorwerpen slaat zoals stenen, wortels of iets dergelijks. Dit kan ertoe leiden dat het mes bot wordt en dat de motoras krom wordt. Een kromme as zorgt voor onbalans en sterke trillingen, hetgeen leidt tot een groot risico van het losraken van het mes. Als er een voorwerp geraakt wordt of er trillingen ontstaan, moet u de machine stoppen. Indien het gras extra lang is, moet u langzaam rijden en eventueel twee keer maaien. Let vooral ook op wanneer u de machine tijdens de werkzaamheden naar u toe trekt. Stel de maaihoogte niet te laag af, omdat dan het risico bestaat dat de messen bij onregelmatigheden in de aarde lopen. Wanneer u het stuur inklapt, moet u voorzichtig zijn om geen leidingen en kabels te beschadigen. Til het stuur op tot de bovenste buizenconstructie van het stuur midden voor het onderste deel van het stuur komt. [. . . ] Maak het filter schoon door het tegen een vlakke ondergrond te kloppen. Bij montage moet u ervoor zorgen dat het luchtfilter helemaal aansluit op de filterhouder. Draag altijd stevige handschoenen bij het repareren van de snijuitrusting. De messen zijn uiterst scherp en kunnen al snel snijwonden veroorzaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA HECT160D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA HECT160D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag