Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA GTH250XP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA GTH250XP. Wij hopen dat dit HUSQVARNA GTH250XP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA GTH250XP te teleladen.


HUSQVARNA GTH250XP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2284 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA GTH250XP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze instructies aandachtig en zorg dat u ze begrijpt voordat u deze machine gebruikt. Wij houden ons het recht voor om veranderingen aan te brengen zonder voorafgaande mededeling. Zorg dat u vertrouwd bent met de bedieningselementen en het juiste gebruik van de machine. Laat kinderen of mensen die niet bekend zijn met de instructies, de maaimachine niet gebruiken. [. . . ] De peilwielen zijn goed afgesteld wanneer ze een klein beetje boven de grond zijn terwijl de maaier in de bedrijfsstand op de gewenste maaihoogte is. De peilwielen houden het maaibord dan in de juiste stand om onder de meeste terreinomstandigheden te helpen voorkomen dat er te kort wordt gemaaid. Als de maaier in de gewenste maaihoogte staat, moeten de kalibreerwielen net even boven de grond ingesteld worden. Installeer de trekhaakpin in de daarvoor bestemde opening en zet deze met een borgveer vast. Herhaal dit bij de andere kant door de trekhaakpin in dezelfde opening te plaatsen. Met de gasregelaar wordt het toerental van de motor geregeld en daardoor ook de rotatiesnelheid van de messen. De hendel kan in vier standen worden geplaatst: N = Neutraalstand (geen andrijving) S = Langzaam rijden F = Snel rijden R = Achteruit-rijden De hendel kan rechtstreeks van S naar F worden geschoven om de gewenste snelheid te bereiken. Breng de hendel naar achteren om de maaikast snel te doen verhogen bij het passeren van oneffenheden in het gazon. De sleutel voor het stuurslot/contact kan in drie standen worden gezet: OFF Alle elektrische stroom uitgeschakeld ON De elektrische stroom ingeschakeld START Startmotor ingeschakeld WAARSCHUWING!Laat nooit de sleutel in het contact zitten, wanneer de machine zonder toezicht wordt achtergelaten. Om de parkeerrem vrij te maken, behoeft u alleen de rempedaal in te drukken. Om de tractor te trekken of te verplaatsen zonder de hulp van de motor, moet de vrijwielbedieningsknop worden uitgetrokken. Het stuur loopt lichter als tegelijkertijd de hendel "snelle verhoging/verlaging" van de maaikast naar ach-teren wordt gezet. Bij een koude motor dient de hendel te worden uitgetrokken, alvorens een startpoging wordt gedaan. Wanneer de motor is gestart en gelijkmatig loopt, dient de hendel te worden ingeschoven. De motor dient te lopen op schone (niet met oli gemeng de) loodvrije benzine. Doe niet te veel in de tank, daar de benzine kan expanderen en overstromen. De machine is uitgerust met een veiligheidsschakelaar, die onmiddellijk de stroom naar de motor verbreekt, wanneer de bestuurder zijn plaats verlaat, terwijl de motor loopt en de aan/uitschakelhendel op "ingeschakeld" staat. schakel de maaikast in enbreng de hendel voor aan-/ uitschakelen van de aandrijving in de gewenste stand. Kies een rijsnelheid die geschikt is voor het terrein en voor het gewenste maairesultat. Verwijder stenen en andere voorwerpen van het gazon, die weggeworpen kunnen worden door de messen. Localiseer en markeer grotere stenen of andere vastevoorwerpen, om ze bij het maaien te kunnen vermijden. [. . . ] Draai de bijstelmoer vaster aan de kant van de maaimachine die u hoger wilt instellen. Draai de bijstelmoer looser aan de kant van de maaimachine die u lager wilt instellen. : Drei slagen van de bijstelmoer veranderen de hoogte ongeveer 3 mm (1/8"). HINWEIS: Drei volle Umdrehungen der Stellmutter verändern die Höhe des Mähwerks um etwa 3 mm (1/8"). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA GTH250XP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA GTH250XP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag