Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA CTH200TWIN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA CTH200TWIN. Wij hopen dat dit HUSQVARNA CTH200TWIN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA CTH200TWIN te teleladen.


HUSQVARNA CTH200TWIN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3671 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA CTH200TWIN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze instructies aandachtig en zorg dat u ze begrijpt voordat u deze machine gebruikt. Wij houden ons het recht voor om veranderingen aan te brengen zonder voorafgaande mededeling. Zorg dat u vertrouwd bent met de bedieningselementen en het juiste gebruik van de machine. Laat kinderen of mensen die niet bekend zijn met de instructies, de maaimachine niet gebruiken. [. . . ] wERKEN MET DE ROS · Verplaats bewegingsregelingshendel naar de positie neutraal (N). De motor loopt en draai de contactschakelaar tegen de klok in naar de positie "ON" van de ROS. Verplaats langzaam de bewegingsregelingshendel in de positie achteruit (reverse ­ R) om met bewegen te beginnen. Wanneer men de ROS niet langer nodig heeft, draait u het contactsleuteltje met de klok mee in positie "ON" van de motor. Verwijder stenen en andere voorwerpen van het gazon, die weggeworpen kunnen worden door de messen. Localiseer en markeer grotere stenen of andere vastevoorwerpen, om ze bij het maaien te kunnen vermijden. Start met een hoge maaihoogte en verlaag deze tot gewenste maairesultaat is verkregen. Het maairesultaat wordt het beste met een hoog toerental (de messen roteren snel) en een lage versnelling (de machine beweegt zich langzaam). Als het gras niet te lang en dik is, kan de rijsnelheid worden opgevoerd door een hogere versnelling te kiezen of door de motorsnelheid te verhogen zonder dat dit de maairesultaten beïnvloedt. het maaien geschiedt gelijkmatiger en het gemaaide gras wordt ook gelijkmatiger over het oppervlak verdeeld. Het totale tijdsbestek voor het maaien wordt niet langer, daar een grotere rijsnelheid kan worden toegepast, zonder dat het maairesultaat minder wordt. Het maairesultaat wordt minder, daar de wielen in de zachte grasmat zakken. Spoel de onderkant van de maaikast na iedere maai-beurt schoon met water. Om het alarm uit te zetten moet u de schakelaar voor de containerbevestiging uitzetten. Trek de hendel naar voren om de grascontainer omhoog te laten komen en het grasmaaisel te storten. Om met maaien verder te kunnen gaan, moet u ervoor zorgen dat de grascontainer weer naar beneden is en in de juiste stand staat. Fahren Sie den Traktor an die Stelle, an der Sie die Box entleeren möchten. Fahren Sie den Traktor an die Stelle, an der Sie die Box entleeren möchten. WAARSCHUWING: Houd vingers en voorwerpen van de opvangbak vandaan tijdens de bediening. OPMERKING: De contactschakelaar moet in de stand "AAN" staan om de opvangbak te laten storten. Om het alarm uit te zetten moet u de schakelaar voor de containerbevestiging uitzetten. Activeer, om snoeimateriaal te storten, de elektrische stortschakelaar door de schakelaar linksom te draaien totdat de opvangbak zijn hoogste stand bereikt. [. . . ] Het maaidek van uw trekker is aan de bovenkant uitgerust met een reinigingspoort als onderdeel van het dekreinigingssysteem. Rijd de trekker naar een vlakke, open plek op uw gazon, dicht genoeg bij een waterkraan om met de tuinslang te bereiken. BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de uitworp van de trekker is weggericht van uw huis, garage, geparkeerde auto's, enz. Zorg ervoor dat de koppelingshendel van het hulpstuk in de stand "DISENGAGED"(ontkoppeld) staat, trek de parkeerrem aan en schakel de motor uit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA CTH200TWIN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA CTH200TWIN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag