Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA CTH163T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA CTH163T. Wij hopen dat dit HUSQVARNA CTH163T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA CTH163T te teleladen.


HUSQVARNA CTH163T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6852 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA CTH163T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze instructies aandachtig en zorg dat u ze begrijpt voordat u deze machine gebruikt. Wij houden ons het recht voor om veranderingen aan te brengen zonder voorafgaande mededeling. Zorg dat u vertrouwd bent met de bedieningselementen en het juiste gebruik van de machine. Laat kinderen of mensen die niet bekend zijn met de instructies, de maaimachine niet gebruiken. [. . . ] Elke poging door de bestuurder om achteruit te rijden waarbij het aankoppelingspedaal actief is, zal de motor doen afslaan, tenzij het contactsleuteltje zich in de "ON"-positie van de ROS bevindt. Achteruit rijden met het aankoppelingspedaal actief tijdens het maaien wordt sterk afgeraden. Als men de ROS "ON:" zet, om achteruit rijden met het aankoppelingspedaal actief mogelijk te maken, dient dit alleen te gebeuren als de bestuurder beslist dat het nodig is de machine een andere positie te geven met wat aangekoppeld is. wERKEN MET DE ROS · De motor loopt en draai de contactschakelaar tegen de klok in naar de positie "ON" van de ROS. Duw het pedaal van de achteruitversnelling langzaam in om te beginnen met rijden · Wanneer men de ROS niet langer nodig heeft, draait u het contactsleuteltje met de klok mee in positie "ON" van de motor Verwijder stenen en andere voorwerpen van het gazon, die weggeworpen kunnen worden door de messen. Localiseer en markeer grotere stenen of andere vastevoorwerpen, om ze bij het maaien te kunnen vermijden. Start met een hoge maaihoogte en verlaag deze tot gewenste maairesultaat is verkregen. Het maairesultaat wordt het beste met een hoog toerental (de messen roteren snel) en een lage versnelling (de machine beweegt zich langzaam). Als het gras niet te lang en dik is, kan de rijsnelheid worden opgevoerd door een hogere versnelling te kiezen of door de motorsnelheid te verhogen zonder dat dit de maairesultaten beïnvloedt. het maaien geschiedt gelijkmatiger en het gemaaide gras wordt ook gelijkmatiger over het oppervlak verdeeld. Het totale tijdsbestek voor het maaien wordt niet langer, daar een grotere rijsnelheid kan worden toegepast, zonder dat het maairesultaat minder wordt. Het maairesultaat wordt minder, daar de wielen in de zachte grasmat zakken. Spoel de onderkant van de maaikast na iedere maai-beurt schoon met water. Schakel de koppelingbediening van de aanbouwapparatuur uit om het alarm uit te zetten. Trek de hendel naar voren om de grascontainer omhoog te laten komen en het grasmaaisel te storten. Om met maaien verder te kunnen gaan, moet u ervoor zorgen dat de grascontainer weer naar beneden is en in de juiste stand staat. Fahren Sie den Traktor an die Stelle, an der Sie die Box entleeren möchten. Rij niet schuin over een hellend terrein, daar het kantelrisico dan groot is. Laat nooit de contactsleutel er in zitten, wanneer de machine onbemand wordt achtergelaten, om te voorkomen dat kinderen en onbevoegden de motor starten. Voordat service-werkzaamheden aan de motor of maaikast worden verricht, dient men het volgende te doen: · Druk de koppelings/rempedaal in en trek de parkeerremhendel aan. Beim Wiedereinsetzen die Stützstreben der Motorhaube in die Schlitze des Rahmens schieben. Pak de motorkap aan beide zijden vast, kantel hem naar voren en til hem van de trekker. [. . . ] Het maaidek van uw trekker is aan de bovenkant uitgerust met een reinigingspoort als onderdeel van het dekreinigingssysteem. OPMERKING: Voor modellen met Franse stootplaten bevindt de uitspoelpoort zich aan de linkerkant van de stootplaat, net voor het achterwiel. Rijd de trekker naar een vlakke, open plek op uw gazon, dicht genoeg bij een waterkraan om met de tuinslang te bereiken. BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de uitworp van de trekker is weggericht van uw huis, garage, geparkeerde auto's, enz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA CTH163T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA CTH163T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag