Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA CTH151

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA CTH151. Wij hopen dat dit HUSQVARNA CTH151 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA CTH151 te teleladen.


HUSQVARNA CTH151 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3433 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA CTH151

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze instructies aandachtig en zorg dat u ze begrijpt voordat u deze machine gebruikt. Wij houden ons het recht voor om veranderingen aan te brengen zonder voorafgaande mededeling. Dieser Unterricht sollte folgende Punkte behandeln: - die Notwendigkeit von Vorsicht und Konzentration bei der Arbeit mit Rasentraktoren; - daß es nicht möglich ist, die Beherrschung eines Rasentraktors, der auf einem Abhang herabrutscht, durch Betätigen der Bremse wieder zu erlangen. Die Hauptgründe für den Verlust der Beherrschung über dasFahrzeug sind: a) ungenügende Bodenhaftung; b) zu schnelles Fahren; c) unzureichendes Abbremsen; d) die Maschine ist nicht für die Aufgabe geeignet; e) unzureichendes Bewußtsein über die Auswirkungen von Bodenverhältnissen, besonders auf Abhängen; f) verkehrtes Abschleppen und verkehrte Lastverteilung. [. . . ] Bij een warme motor: Schuif de gashendel halverwege naar de volgaspositie " ". Als de motor niet start, wacht dan ca 10 sek voordat u volgende poging doet. Die Freilauf-Schaltung in die Fahrtstellung rücken, um das Getriebe einzukuppeln. Voor de juiste werking en prestaties wordt aangeraden om de transmissie te ontluchten voordat de trekker voor het eerst wordt gebruikt. Hierdoor wordt lucht binnenin de transmissie verwijderd, die er tijdens het vervoer van uw trekker kan zijn ontstaan. Parkeer de trekker veilig op een vlakke ondergrond zodat hij in geen enkele richting kan wegrollen. Breng de rijhendel zo ver mogelijk naar voren en houd hem daar gedurende vijf (5) seconden. Breng de hendel zo ver mogelijk naar achteren en houd hem daar gedurende vijf (5) seconden. Rijd de trekker ongeveer 1 meter 50 vooruit en vervolgens 1 meter 50 achteruit. De machine is uitgerust met een veiligheidsschakelaar, die onmiddellijk de stroom naar de motor verbreekt, wanneer de bestuurder zijn plaats verlaat, terwijl de motor loopt en de aan/uitschakelhendel op "ingeschakeld" staat. Jou machine heeft ook met een systeem geinslalleerd, die de maaier niet toelaat te opereren, als de stortgoot of de aanvullende achterspatdoek voor leeglopen zijn juist niet gemonteerd. schakel de maaikast in enbreng de hendel voor aan-/ uitschakelen van de aandrijving in de gewenste stand. Kies een rijsnelheid die geschikt is voor het terrein en voor het gewenste maairesultat. Elke poging door de bestuurder om achteruit te rijden waarbij het aankoppelingspedaal actief is, zal de motor doen afslaan, tenzij het contactsleuteltje zich in de "ON"-positie van de ROS bevindt. Achteruit rijden met het aankoppelingspedaal actief tijdens het maaien wordt sterk afgeraden. Als men de ROS "ON:" zet, om achteruit rijden met het aankoppelingspedaal actief mogelijk te maken, dient dit alleen te gebeuren als de bestuurder beslist dat het nodig is de machine een andere positie te geven met wat aangekoppeld is. wERKEN MET DE ROS · Verplaats bewegingsregelingshendel naar de positie neutraal (N). De motor loopt en draai de contactschakelaar tegen de klok in naar de positie "ON" van de ROS. Verplaats langzaam de bewegingsregelingshendel in de positie achteruit (reverse ­ R) om met bewegen te beginnen. Wanneer men de ROS niet langer nodig heeft, draait u het contactsleuteltje met de klok mee in positie "ON" van de motor Wenn das Gras nicht allzu hoch und dicht ist, kann die Fahrgeschwindigkeit erhöht werden, indem ein höherer Gang gewählt wird, oder man senkt die Motordrehzahl, ohne daß das Mähergebnis merkbar schlechter wird. Verwijder stenen en andere voorwerpen van het gazon, die weggeworpen kunnen worden door de messen. Localiseer en markeer grotere stenen of andere vastevoorwerpen, om ze bij het maaien te kunnen vermijden. [. . . ] Indien bijstellen nodig is, mag dit slechts aan één kant van de maaimachine gebeuren. Draai de bijstelmoer vaster aan de kant van de maaimachine die u hoger wilt instellen. Draai de bijstelmoer looser aan de kant van de maaimachine die u lager wilt instellen. : Drei slagen van de bijstelmoer veranderen de hoogte ongeveer 3 mm (1/8"). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA CTH151

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA CTH151 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag