Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA CT130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA CT130. Wij hopen dat dit HUSQVARNA CT130 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA CT130 te teleladen.


HUSQVARNA CT130 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2181 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA CT130

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze instructies aandachtig en zorg dat u ze begrijpt voordat u deze machine gebruikt. Wij houden ons het recht voor om veranderingen aan te brengen zonder voorafgaande mededeling. Zorg dat u vertrouwd bent met de bedieningselementen en het juiste gebruik van de machine. Laat kinderen of mensen die niet bekend zijn met de instructies, de maaimachine niet gebruiken. [. . . ] De peilwielen houden het maaibord dan in de juiste stand om onder de meeste terreinomstandigheden te helpen voorkomen dat er te kort wordt gemaaid. Terwijl de maaier in de gewenste maaihoogtestand is, dienen de peilwielen zodanig te worden gemonteerd dat ze een klein beetje boven de grond zijn. Herhaal dit aan de andere kant en installeer het peilwiel in hetzelfde stelgat. Met de gashendel wordt het toerental van de motor geregeld en daardoor ook de rotatiesnelheid van de messen. is de hendel in de voorste stand gezet , is de chokefunctie ingeschakeld. De versnelingsbak heeft versnellingen vooruit, neutraalstand en achteruitstand. Er kan van de neutraalstand rechtstreeks tot de hoogste versnelling geschakeld worden, zonder oponthoud bij iedere versnelling. Laat de machine tot stilstand komen door van achteruit naar vooruit of andersom te schakelen. Schakelen tussen de versnellingen vooruit mag niet gebeuren, wanneer de machine in beweging is. Se tensarán entonces las correas propulsoras y empezarán a girar las cuchillas. Zorg ervoor dat de maaikast in transportstand staat (hoogste stand) en dat de hendel voor aan/uitschakeling van de maaikast in uitgeschakelde stand staat. NL Bij een koude motor: Schuif de gashendel naar boven tot de NL Bij een warme motor: Schuif de gashendel halverwege naar Laat de startmotor niet langer dan ca 5 sek. Als de motor niet start, wacht dan ca 10 sek voordat u volgende poging doet. De machine is uitgerust met een veiligheidsschakelaar, die onmiddellijk de stroom naar de motor verbreekt, wanneer de bestuurder zijn plaats verlaat, terwijl de motor loopt en de aan/uitschakelhendel op "ingeschakeld" staat. Jou machine heeft ook met een systeem geinslalleerd, die de maaier niet toelaat te opereren, als de stortgoot of de aanvullende achterspatdoek voor leeglopen zijn juist niet gemonteerd. Kies een rijsnelheid die geschikt is voor het terrein en voor het gewenste maairesultat. Verwijder stenen en andere voorwerpen van het gazon, die weggeworpen kunnen worden door de messen. Localiseer en markeer grotere stenen of andere vastevoorwerpen, om ze bij het maaien te kunnen vermijden. Start met een hoge maaihoogte en verlaag deze tot gewenste maairesultaat is verkregen. Het maairesultaat wordt het beste met een hoog toerental (de messen roteren snel) en een lage versnelling (de machine beweegt zich langzaam). Is het gras niet al te hoog en dicht begroeid, kan de rijsnelheid toenemen door een hogere versnelling te kiezen, of door het toerental te verla-gen, zonder dat het maairesultaat merkbaar minder wordt. het maaien geschiedt gelijkmatiger en het gemaaide gras wordt ook gelijkmatiger over het oppervlak verdeeld. [. . . ] Verwijder de twee achterste haarpinveren (2) en sla met een hamer de twee as-pennen los. Trek de riem eerst van de linker riemschijf van de maaikast af en daarna van de overige schijven. Wanneer de juiste afstand (A) is bereikt, wordt de instelling met de moer (1) vastgezet. HINWEIS: Drei volle Umdrehungen der Stellmutter verändern die Höhe des Mähwerks um etwa 3 mm (1/8"). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA CT130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA CT130 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag