Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA CET342

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA CET342. Wij hopen dat dit HUSQVARNA CET342 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA CET342 te teleladen.


HUSQVARNA CET342 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1506 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA CET342

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] OPMERKING: Het kan nodig zijn om de maaibreedte te overlappen voor het beste resultaat. Er kunnen plastic afvalzakken in de containers van de grasvanger worden geplaatst om het vuil makkelijk weg te kunnen gooien. Ga als volgt te werk om de plastic afvalzakken te verwijderen als ze vol zijn: a. Maak de bladen los, zet de versnelling in z'n vrij, schakel de parkeerrem in en stop de motor. [. . . ] Plaats de gleuf in de onderste goot op de greep (2) op de maaier en plaats de onderste goot zoals getoond op de opening. Breng de ketsplaat omhoog en houd hem in die positie terwijl u de onderste goot bevestigt. Monteer de bovenste goot (1) door het gebogen einde in het gat in de achterkant van het deksel (2) te steken. Duw de goot naar binnen en draai de goot totdat hij op een lijn is met de onderste goot (3). Lijn de gaten (4) op de onderste goot met de uitlijngleuven (4) op de bovenste goot en schuif ze in elkaar. Maak vast met de rubberen bevestiging (5) door het gat in de bevestiging over de pen (6) te haken. Gebruik de maaier niet als de grasvanger niet helemaal is geïnstalleerd. Koppel de bladen los en stop de motor voordat u van de tractor gaat om de containers te legen, de goten vrij te maken, enz. Ontkoppel de maaier als u straten of grindpaden oversteekt of andere gebieden waar opgeworpen voorwerpen een gevaar kunnen vormen. Neem altijd de veiligheidsregels in acht bij het uitvoeren van onderhoud. Druk het koppelings-/rempedaal helemaal in en schakel de parkeerrem in. Koppel de ontstekingsdraad (-draden) los van de ontsteking en leg ze zo neer dat ze niet met de ontsteking in aanraking kunnen komen. VOORZICHTIG: De onderdelen van de grasvanger zijn onderhevig aan slijtage, schade en veroudering waardoor er bewegende delen bloot kunnen komen te liggen of er voorwerpen opgeworpen kunnen worden. Controleer de onderdelen vaak en vervang ze indien nodig met door de fabrikant aanbevolen reserveonderdelen. Als de grasvanger een tijd opgeslagen moet worden, maak hem dan goed schoon en verwijder al het vuil, gras, bladeren, enz. Als u dat niet doet, kan zelfontbranding het gevolg zijn waardoor er brand kan ontstaan. Veilige bedieningsmethoden voor zittrekkers BELANGRIJK: Deze maaimachine kan handen en voeten amputeren en voorwerpen wegslingeren. Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. Zorg dat u vertrouwd bent met de bedieningselementen en het juiste gebruik van de machine. Laat kinderen of mensen die niet bekend zijn met de instructies, de maaimachine niet gebruiken. Het is mogelijk dat plaatselijke voorschriften een beperking stellen aan de leeftijd van de bestuurder. Maai nooit terwijl mensen, vooral kinderen, of huisdieren in de buurt zijn. [. . . ] Verander de instelling van de motorregelaar niet en laat de motor niet met te hoge toeren draaien. Als de motor met te hoog toerental draait, kan het risico van lichamelijk letsel groter worden. Voordat u de bestuurdersstoel verlaat: - de aftakas uitschakelen en de hulpstukken neerlaten; - naar de vrijloop schakelen en de parkeerrem inschakelen; - de motor stoppen en de sleutel verwijderen. Schakel de aandrijving naar de hulpstukken uit, stop de motor en maak de bougiekabel(s) los of verwijder het contactsleuteltje, - voordat u opgehoopt materiaal weghaalt of een verstopte afvoer leeg maakt; - voordat u de maaimachine controleert, schoonmaakt of eraan werkt; - nadat u een ongewenst voorwerp heeft geraakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA CET342

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA CET342 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag