Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA BV650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA BV650. Wij hopen dat dit HUSQVARNA BV650 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA BV650 te teleladen.


HUSQVARNA BV650 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1633 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA BV650

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedenk dat de bestuurder of gebruiker verantwoordelijk is voor ongelukken of risico's die andere mensen of hun eigendommen kunnen overkomen. Gebruik de machine niet blootsvoets of terwijl u open sandalen draagt. Inspecteer de plek waar de machine zal worden gebruikt, grondig en verwijder alle voorwerpen die door de machine kunnen worden weggeslingerd. - Bewaar brandstof in blikken die speciaal voor dat doel zijn bestemd. [. . . ] - Als benzine is gemorst, probeer de motor dan niet te starten maar haal de machine van de plaats vandaan waar u benzine heeft gemorst en zorg dat u geen ontstekingsbron teweeg brengt totdat de benzinedampen zijn verdreven. Inspecteer vóór het gebruik altijd of de messen, mesbouten en maai-inrichting niet versleten of beschadigd zijn. vervang versleten of beschadigde messen en bouten in sets om het evenwicht in stand te houden. Op machines met meerdere messen dient u eraan te denken dat het draaien van één mes andere messen kan doen draaien. Laat de motor niet draaien in een besloten ruimte waar gevaarlijke koolmonoxydedampen zich kunnen verzamelen. Maai met een grasmaaier met wielen altijd dwars op de helling, nooit van boven naar onder of omgekeerd. Wees bijzonder voorzichtig als u op een helling van richting verandert. Wees bijzonder voorzichtig als u de grasmaaier naar uzelf toe duwt of draait. Zet het mes uit als u de grasmaaier moet optillen om deze over plaatsen zonder gras of van het ene naar het volgende gazon te vervoeren. Werk niet met de grasmaaier als de beschermkappen of veiligheidsmechanismen niet in orde of niet aangebracht zijn (bijv. Zet het frame in de grasvergaarbak met het beneden duwboom (4) naar onderen. De grasvergaarbak wordt op zijn plaats gehouden door de druk die het luik uitoefent op het frame van de grasvergaarbak. Alle wielen moeten op dezelfde hoogte ingesteld zijn, anders maait de machine ongelijkmatig. De gashendel op "CHOKE" zetten (het starten van een koude motor). Houd de bedieningshendel tegen het stuur en trek kort en krachtig aan de starthendel. Hoe dichter de hendel naar de handgreep wordt ingedrukt, hoe sneller het voertuig zal rijden. De grasmaaier niet gebruiken op hellingen of taluds met een hoek groter dan 15°. Niet meer dan 1/3 van de totale lengte maaien, vooral niet in een droge periode. Indien het gras erg lang is, eerst in de hoogste maaistand maaien, daarna oop de gewenste maaihoogte instellen. Voordag u begint met schoonmaken, reparaties of afstellen, altijd eerst de bougiekabel losmaken. [. . . ] Voordag u begint met schoonmaken, reparaties of afstellen, altijd eerst de bougiekabel losmaken. Als de maaier op de zijkant wordt gelegd, zorg dan dat de bougie naar boven zign gericht. Bij het afstellen en verwijderen van het mes moeten altijd beschermende handschoenen worden gedragen. Schroef het mes er af en breng het naar de werkplaats voor slijpen en balanceren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA BV650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA BV650 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag