Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 96181000900

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 96181000900. Wij hopen dat dit HUSQVARNA 96181000900 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 96181000900 te teleladen.


HUSQVARNA 96181000900 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (18076 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA 96181000900

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Instructieboekje Lees deze instructies aandachtig en zorg dat u ze begrijpt voordat u deze machine gebruikt. Cuando limpie, repare o revise el quitanieves, detenga el motor y compruebe que las hojas de la barrena y todas las piezas móviles se han detenido. 5 6 Bedieningsinstructies om veilig achter sneeuwblazers te lopen BELANGRIJK: Deze sneeuwblazer kan handen en voeten amputeren en voorwerpen uitwerpen. Het niet in acht nemen van de volgende veiligheidsinstructies kan ernstig letsel tot gevolg hebben. [. . . ] OPMERKING: De machine met te weinig olie laten draaien kan motorschade tot gevolg hebben. OPMERKING: De machine met te veel olie laten draaien kan motorschade tot gevolg hebben en leiden tot overtollige rookontwikkeling uit de uitlaat. Druk met uw duim drie keer stevig op de knop voor extra brandstoftoevoer (3); houd de knop hierbij telkens een seconde ingedrukt alvorens hem los te laten. OPMERKING: Doe voor het indrukken van deze knop eerst uw handschoen uit, zodat er geen lucht uit de opening kan ontsnappen. BELANGRIJK: Het is niet nodig het slaghoedje of de choke te gebruiken, als de motor al draait of warm is. Excessief gebruik maken van het slaghoedje kan de motor doen 'overlopen’ en voorkomen dat deze start. Trek aan de terugloopstarter (5) of, als uw sneeuwruimer met een elektrische starter is uitgerust, verbind een verlengsnoer aan de sneeuwruimer en steek de stekker in een geaard stopcontact met drie contactopeningen, van 220 volt wisselstroom (4) en druk op de startknop voor elektrische bediening. Om de hoek van de deflector (2) groter of kleiner te maken, moeten beide deflectorknoppen (3) op de deflector te worden losgedraaid, waarna de deflector naar boven en naar beneden in de gewenste positie kan worden verplaatst. Een verstopte uitworp schoonmaken Handcontact met de draaiende vijzelbladen binnen de uitworp is de meest voorkomende oorzaak van letsel in combinatie met sneeuwblazers. Wacht tien seconden om er zeker van te zijn dat de vijzelbladen niet meer draaien. Gebruik altijd een schoonmaakhulpmiddel van ten minste 40 cm lang, nooit uw handen. € • • • • Bevriezing na gebruik voorkomen • Laat de motor enkele minuten draaien om te voorkomen dat bewegende delen bevriezen. Stop de motor, wacht tot alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen en verwijder ijs en sneeuw van de sneeuwblazer. verwijder eventueel aanwezige sneeuw en ijs van de onderkant van de uitworp. Draai de uitworp naar links en naar rechts om hem vrij te maken van eventuele ijsophoping. Trek met de sleutel in de stand "Off" verschillende keren aan het startkoord of sluit de voedingskabel aan op een stopcontact en aan de sneeuwblazer en druk een keer op de elektrische startknop om te voorkomen dat het startkoord en/of de elektrische starter vastvriezen. in sneeuwrijke en koude omstandigheden kunnen bepaalde bedieningselementen en bewegende delen bevriezen. Gebruik niet al te veel kracht om te proberen bevroren bedieningselementen in beweging te krijgen. Als u problemen ondervindt bij het bedienen van een knop of onderdeel, start dan de motor en laat deze enkele minuten draaien. NO se recomienda lavar la unidad con una manguera • • • • • • • • • • • • • • • • 33 Gebruikstips De vijzelbladen kunnen stenen, speelgoed en andere voorwerpen uitwerpen en kunnen dus ernstig letsel teweegbrengen bij de gebruiker of bij omstanders. € Houd het sneeuwvrij te maken gebied vrij van alle voorwerpen die de vijzelbladen kunnen opnemen en uitwerpen. • Gebruik de sneeuwblazer niet als de weersomstandigheden het zicht belemmeren. [. . . ] Zure gassen kunnen het brandstofsysteem van een motor in opslag beschadigen. € Maak de brandstoftank leeg door de motor te starten en te laten draaien totdat de brandstofleidingen en carburateur leeg zijn. • Gebruik nooit motor- of carburateurreinigers in de brandstoftank; dit kan permanente schade tot gevolg hebben. OPMERKING: Brandstofstabilisator is een aanvaardbaar alternatief om de vorming van gomresten tijdens de opslag tot een minimum te beperken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA 96181000900

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA 96181000900 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag