Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 455E RANCHER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 455E RANCHER. Wij hopen dat dit HUSQVARNA 455E RANCHER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 455E RANCHER te teleladen.


HUSQVARNA 455E RANCHER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8246 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HUSQVARNA 455E RANCHER (2813 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA 455E RANCHER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Die Führungsschienenmuttern lösen, die Kupplungsdeckel und Kettenbremse halten. Mit dem Kombischlüssel die Führungsschienenmuttern festziehen, dabei gleichzeitig die Führungsschienenspitze anheben. Die Schienenspitze anheben und dabei gleichzeitig die Schienenmuttern mit dem Kombischlüssel festschrauben. [. . . ] Ontsteking; choke (A): De juiste choke/startgasstand voor een warme start wordt verkregen door de chokehendel in de chokestand te zetten en hem vervolgens weer in te drukken. Starten: De kettingrem moet geactiveerd zijn wanneer u de motor start. Startgas: De juiste choke/startgasstand wordt verkregen door de hendel te bewegen zoals hierboven is beschreven. Decompressieklep (C): Druk de klep in om de druk in de cilinder te verminderen en om zo het starten van de machine te vergemakkelijken. Wanneer de machine gestart is, gaat de klep automatisch terug naar de beginpositie. Trek aan de starthendel (D): Trek met uw rechterhand aan de starthendel en trek het starterkoord langzaam naar buiten tot u weerstand voelt (starthaken grijpen in) en trek daarna hard en snel totdat de motor aanslaat. Decompressieklep (C): Druk de klep in om de druk in de cilinder te verminderen en om zo het starten van de machine te vergemakkelijken. Omdat de kettingrem nog steeds geactiveerd is, moet het toerental van de motor zo snel mogelijk terug naar nullast; hiervoor moet u de gasvergrendeling uitschakelen. Uitschakeling vindt plaats door een klein beetje gas te geven via de gashendel. Deze methode is zeer gevaarlijk omdat u makkelijk de controle over de motorzaag kunt verliezen. Laat de machine enkele seconden stationair lopen voordat men vol gas geeft. Trek het starterkoord niet volledig uit en laat de starthendel niet zomaar los wanneer het volledig uitgetrokken is. Vergeet niet dat het gevaarlijk is om de uitlaatgassen van de motor in te ademen. Controleer de omgeving en vergewis u ervan dat er geen risico bestaat dat mensen of dieren in contact komen met de snijuitrusting. Reset de kettingrem door de terugslagbescherming terug te brengen naar de handvatbeugel. Hou stevig vast zodat uw duimen en vingers de handgrepen van de motorzaag omsluiten. Langdurige inademing van de uitlaatgassen van de motor, kettingolienevel en stof van zaagsel kan een gezondheidsrisico vormen. Start de motorkettingzaag nooit zonder dat zaagblad, zaagketting en alle kappen correct gemonteerd zijn. Wanneer zaagblad en ketting niet op de motorzaag zijn gemonteerd, kan de koppeling losraken en ernstig letsel veroorzaken. Controleer de omgeving: Om ervoor te zorgen dat u de controle over uw machine niet kunt verliezen vanwege omstanders, dieren of een andere reden. Om te voorkomen dat omstanders en dieren in contact komen met de ketting of geraakt worden door de vallende boom en gewond raken. 2 Controleer of de achterste rechterhandbescherming niet beschadigd is. [. . . ] Het cilinderdeksel is voorbereid om aangepast te kunnen worden voor gebruik bij koude. Draai aan de winterklep zodat de in de cilinder verwarmde lucht de carburateurkamer in kan en zo voorkomt dat bijv. Indien een speciale winterset is gemonteerd of er maatregelen getroffen zijn om de motortemperatuur te verhogen, moet de afstelling weer worden aangepast als de machine onder normale omstandigheden wordt gebruikt. Anders is er risico op oververhitting, waardoor de motor ernstig beschadigd kan worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA 455E RANCHER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA 455E RANCHER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag