Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 327 HE4 X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 327 HE4 X. Wij hopen dat dit HUSQVARNA 327 HE4 X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 327 HE4 X te teleladen.


HUSQVARNA 327 HE4 X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4282 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA 327 HE4 X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen Die Gashebelsperre soll die unbeabsichtigte Betätigung des Gashebels verhindern. Waschen Sie die Körperteile, die mit dem Kraftstoff in Berührung gekommen sind. Die Einstellung bedeutet die Anpassung des Motors an die aktuellen Verhältnisse, wie z. Kontrollieren, ob die Schrauben, die die Messer zusammenhalten, korrekt angezogen sind. [. . . ] Om een ongewenste start van de motor te voorkomen, moet de bougiekap altijd worden verwijderd wanner de machine voor lange tijd wordt opgeborgen, wanneer de machine niet onder toezicht staat en bij alle voorkomende servicemaatregelen. Indien u de motor laat lopen op benzine met een lager octaangehalte dan 90, kan het zogenaamde kloppen optreden. Hierdoor stijgt de motortemperatuur wat tot zware motorbeschadigingen kan leiden. Als men voortdurend met een hoog toerental werkt, is het aan te raden een hoger octaangehalte te gebruiken. Voor de beste resultaten en prestaties, moet u HUSQVARNA tweetaktolie gebruiken, die speciaal wordt gemaakt voor onze luchtgekoelde tweetaktmotoren. Gebruik nooit tweetaktolie die bedoeld is voor watergekoelde buitenboordmotoren, zogenaamde outboardoil (aangeduid met TCW). Een lage oliekwaliteit of een te rijk olie/ brandstofmengsel kan de functie van de katalysator op het spel zetten en de levensduur verminderen. 1:33 (3%) met andere olie, gemaakt voor luchtgekoelede tweetaktmotoren, geklassificeerd voor JASO FB/ISO EGB. De machine is uitgerust met een tweetaktmotor; gebruik daarom altijd een mengsel van benzine en tweetaktolie. Om zeker te zijn van de juiste mengverhouding is het erg belangrijk dat u de hoeveelheid olie altijd nauwkeurig afmeet. Bij het mengen van kleine brandstofhoeveelheden zullen zelfs kleine afwijkingen van invloed zijn op de mengverhouding. Brandstof en brandstofdampen zijn zeer brandgevaarlijk en kunnen leiden tot ernstig letsel bij inademing en contact met de huid. Wees daarom voorzichtig wanneer u met brandstof werkt en zorg voor goede luchtventilatie bij de brandstofhantering. Meng de benzine en olie altijd in een schone jerrycan die goedgekeurd is voor benzine. Begin altijd met de helft van de benzine die gemengd moet worden erin te gieten. Meng (schud) de brandstofhoeveelheid goed voor u de brandstoftank van de machine vult. Om het risico op brand te verminderen, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen: Rook niet of plaats geen warme voorwerpen in de buurt van de brandstof. Open de dop van de tank voorzichtig wanneer u wilt tanken zodat eventuele overdruk langzaam verdwijnt. Verwijder de machine steeds van de tankplaats, voor u de motorzaag start. Als u de machine gedurende een langere tijd niet gebruikt, moet u de brandstoftank leeg maken en hem schoonmaken. Zorg ervoor dat de brandstof goed gemengd is door de jerrycan te schudden voor u de tank vult. De katalysatorgeluiddemper wordt erg heet, zowel tijdens het gebruik als na het stoppen. [. . . ] Deze zakt zeer snel door het filter naar beneden en blijft dan op de bodem liggen. Abnormaal hoog brandstofverbruik Op het transmissiehuis zitten een smeernippel en een plug om smeermiddel bij te vullen. Maak het filter na 25 werkuren schoon of vaker wanneer u in abnormaal stoffige omstandigheden werkt. Mocht de versnelling helemaal gevuld zijn met vet bestaat het risico van kapotte afdichtingen en lekkage van vet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA 327 HE4 X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA 327 HE4 X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag