Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 325 HD75 X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 325 HD75 X. Wij hopen dat dit HUSQVARNA 325 HD75 X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 325 HD75 X te teleladen.


HUSQVARNA 325 HD75 X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2207 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HUSQVARNA 325 HD75 X (2405 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA 325 HD75 X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen Die Gashebelsperre soll die unbeabsichtigte Betätigung des Gashebels verhindern. Waschen Sie die Körperteile, die mit dem Kraftstoff in Berührung gekommen sind. Die Einstellung bedeutet die Anpassung des Motors an die aktuellen Verhältnisse, wie z. Kontrollieren, ob die Schrauben, die die Messer zusammenhalten, korrekt angezogen sind. [. . . ] Om zeker te zijn van de juiste mengverhouding is het erg belangrijk dat u de hoeveelheid olie altijd nauwkeurig afmeet. 1:33 (3%) met andere olie, gemaakt voor luchtgekoelede tweetaktmotoren, geklassificeerd voor JASO FB/ISO EGB. Om het risico op brand te verminderen, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen: Rook niet of plaats geen warme voorwerpen in de buurt van de brandstof. Open de dop van de tank voorzichtig wanneer u wilt tanken zodat eventuele overdruk langzaam verdwijnt. Verwijder de machine steeds van de tankplaats, voor u de motorzaag start. Meng de benzine en olie altijd in een schone jerrycan die goedgekeurd is voor benzine. Begin altijd met de helft van de benzine die gemengd moet worden erin te gieten. Meng (schud) de brandstofhoeveelheid goed voor u de brandstoftank van de machine vult. Zorg ervoor dat de brandstof goed gemengd is door de jerrycan te schudden voor u de tank vult. Als u de machine gedurende een langere tijd niet gebruikt, moet u de brandstoftank leeg maken en hem schoonmaken. De katalysatorgeluiddemper wordt erg heet, zowel tijdens het gebruik als na het stoppen. Verlies het brandgevaar niet uit het oog vooral wanneer u in de buurt bent van brandgevaarlijke stoffen en/of gassen. Controle voor het starten Starten en stoppen Verwijder voorwerpen die weggeslingerd kunnen worden. Er moet een complete koppelingskap met versnelling zijn gemonteerd voordat de machine wordt gestart, anders kan de koppeling losraken en persoonlijk letsel veroorzaken. 3 m van de plaats waar u de tank bijgevuld heeft, voordat u de motor start. Zorg ervoor dat de messen niet met obstakels in aanraking kunnen komen. Houd onbevoegden uit de buurt van de werkplek, anders bestaat er kans op ernstig persoonlijk letsel. Controleer of de snijuitrusting altijd stopt, wanneer de motor stationair loopt. Gebruik nooit een machine waarbij een onderdeel ontbreekt of die, buiten de specificatie om, gewijzigd is. Alle kappen moeten juist gemonteerd zijn en zonder gebreken voor de machine wordt gestart. Brandstofpomp: Druk een aantal malen op de rubberen balg van de brandstofpomp totdat er brandstof in de balg komt. Brandstofpomp: Druk een aantal malen op de rubberen balg van de brandstofpomp totdat er brandstof in de balg komt. [. . . ] Haal hars en plantensap van de messen met schoonmaakmiddel 531 00 75-13 (UL22) voor of na ieder gebruik. Hieronder volgt een lijst van het onderhoud dat aan de machine moet worden uitgevoerd. De gebruiker mag alleen die onderhouds- en servicewerkzaamheden uitvoeren die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven. Meer ingrijpende maatregelen moeten door een erkende servicewerkplaats worden uitgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA 325 HD75 X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA 325 HD75 X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag