Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 324 L X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 324 L X. Wij hopen dat dit HUSQVARNA 324 L X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 324 L X te teleladen.


HUSQVARNA 324 L X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3035 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA 324 L X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Pfeile, die die Grenzen für die Platzierung des Handgriffhalters markieren. Die Gashebelsperre soll die unbeabsichtigte Betätigung des Gashebels verhindern. Das Unterteil (K) des Trimmerkopfs auf den Deckel (I) aufdrücken, wobei die Sperrhaken im Deckel in die Aussparungen im Unterteil eingreifen müssen. [. . . ] Onder geen beding mag snijuitrusting worden gebruikt zonder dat een goedgekeurde beschermkap is gemonteerd. Indien een verkeerde of defecte beschermkap wordt gemonteerd, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken. De trimmerbeschermkap/combibeschermkap wordt vastgehaakt aan de bevestiging op de steel en vastgezet met een schroef (L). De beschermkap wordt vastgehaakt aan de bevestiging op de steel en vastgezet met een schroef (L). Draai de bladas rond tot één van de openingen van de meenemer samenvalt met de overeenkomstige opening in het transmissiehuis. Om de trimmerkop te monteren, moet u hem in tweeën delen (zie afbeelding). Ga als volgt te werk: Stop een vinger in het centergat van het deksel (I) terwijl u het deksel vasthoudt met uw andere vingers. Duw met de duim en wijsvinger van uw andere hand op de twee vergrendelhaken (J) die uit de uitsparing op het bodemgedeelte (K) steken. Zorg ervoor dat de geleider van de meenemer goed in het middengat van het deksel terechtkomt. De moer moet met een moment van 35-50 Nm (3, 5-5 kpm) vast gedraaid worden. Draai de bladas rond tot één van de openingen van de meenemer samenvalt met de overeenkomstige opening in het transmissiehuis. Schroef de trimmerkop/kunststof messen (H) tegen de rotatierichting in op zijn plaats. Als u brandstof op uzelf of op uw kleding gemorst heeft, trek schone kleding aan. Bewaar en vervoer de machine en brandstof zo, dat eventuele lekkage en dampen niet in contact kunnen komen met vonken of open vuur, bijvoorbeeld van elektrische machines, elektrische motoren, stopcontacten/schakelaars, verwarmingsketels e. Bij opslag en vervoer van brandstof moeten altijd speciaal voor dat doel bestemde en goedgekeurde tanks worden gebruikt. Als de machine gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden, moet de brandstoftank leeggemaakt worden. Vraag bij uw tankstation of bij de gemeente waar u de afgetapte brandstof kwijt kan. De transportbescherming van de snijuitrusting moet tijdens vervoer of opslag van de machine altijd aangebracht zijn. Zorg ervoor dat de machine goed is schoongemaakt en dat een volledige servicebeurt is gegeven voor een lange periode van stalling. Brandstof en brandstofdampen zijn zeer brandgevaarlijk en kunnen leiden tot ernstig letsel bij inademing en contact met de huid. Wees daarom voorzichtig wanneer u met brandstof werkt en zorg voor goede luchtventilatie bij de brandstofhantering. De katalysatorgeluiddemper wordt erg heet, zowel tijdens het gebruik als na het stoppen. [. . . ] Deze zakt zeer snel door het filter naar beneden en blijft dan op de bodem liggen. Voor u de machine in gebruik neemt, moet u controleren of de overbrenging voor 3/4 gevuld is met vet. Hieronder volgt een lijst van het onderhoud dat aan de machine moet worden uitgevoerd. De gebruiker mag alleen die onderhouds- en servicewerkzaamheden uitvoeren die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA 324 L X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA 324 L X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag