Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 317 EL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 317 EL. Wij hopen dat dit HUSQVARNA 317 EL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 317 EL te teleladen.


HUSQVARNA 317 EL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4150 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA 317 EL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die zuständige Prüfstelle ­ 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Schweden ­ hat: - die EU-Bauartprüfung gemäß Artikel 8 (2) (c) der Maschinenrichtlinie (98/37/EG) vorgenommen, - gemäß Anhang IV (4) der Maschinenrichtlinie (98/37/EG) die EU-Bescheinigungen für die Bauartprüfung Nr. Dadurch wird ein Federmechanismus ausgelöst, der das Bremsband eng an die Bremstrommel anlegt. Spannen Sie die Kette, indem Sie die Spannschraube mit der Schraubendreherspitze des Kombinationswerkzeugs im Uhrzeigersinn drehen. Schrauben Sie die Schwertmutter heraus und nehmen Sie die Kettenantriebsabdeckung ab. [. . . ] Als de zaag vast komt te zitten in de boomstam, moet u onmiddellijk de zaag stoppen en de ketting vrijmaken. De kettingrem wordt ook geactiveerd als de terugslagbescherming (B) naar voren wordt geduwd. Dit ontkoppelt een met veer gespannen mechanisme dat de remband strak om de remtrommel spant. - Als de terugslag krachtig genoeg is, en de linkerhand te ver verwijderd is van de terugslagbeveiliging, wordt de kettingrem geactiveerd door de TRAAGHEID van de kettingrem ten opzichte van de kracht van de terugslag. - Bij lichtere terugslagen, of als de linkerhand in de buurt van de terugslagbescherming is, kan de kettingrem handmatig geactiveerd worden met de linkerhand. Als de motorkettingzaag schuin wordt gehouden en de gebruiker de zijkant van het voorste handvat vasthoudt, zal de terugslagbescherming niet de linkerhand raken in het geval van een terugslag en dus ook niet de kettingrem activeren. In een dergelijke situatie is traagheid het enige dat de kettingrem kan activeren, maar net als bij handmatig activeren zal dit niet in iedere situatie plaatsvinden. Schuif de terugslagbescherming naar voren en achteren zodat u er zeker van bent dat hij vrij kan bewegen zonder dat hij echter te los zit. Een andere belangrijke functie is het beperken van de gevolgen als de gebruiker in aanraking komt met de ketting nadat hij de controle over de voorste handgreep is verloren. Controleer de kettingrem dagelijks of iedere keer dat de zaag gebruikt wordt. U houdt de lopende zaag stevig vast met uw linkerhand op het voorste handvat en de rechterhand op het achterste handvat, ondertussen draait u uw linker pols zodat u de terugslagbescherming aanduwt die de kettingrem activeert, zonder dat u hierbij het voorste handvat loslaat. Als de kettingrem niet goed werkt, laat deze dan nakijken bij een erkende servicewerkplaats. Gebruik de kettingrem als een «handrem» als u de zaag vervoert of voor korte tijd ergens neerlegt!De kettingrem wordt automatisch geactiveerd bij terugslag, maar hij kan ook handmatig geactiveerd worden en hij moet geactiveerd worden bij ieder onachtzaam contact met een roterende ketting. Een geactiveerde kettingrem kan weer ontkoppeld worden door de terugslagbescherming naar achteren in de richting van het voorste handvat te trekken. Zoals vermeld op pagina 7 kan een terugslag bijzonder krachtig en bliksemsnel zijn. In deze gevallen is het belangrijk dat u de zaag stevig vasthoudt en niet loslaat. De kettingrem kan handmatig of door het traagheidsmechanisme geactiveerd worden, afhankelijk van de kracht van de terugslag en de positie van de zaag ten opzichte van het voorwerp waarmee de terugslagsector in aanraking is gekomen. 8 · Houd de lopende zaag horizontaal met het zaagblad op ongeveer 45 cm boven een boomstronk of een ander stevig stuk hout. Laat het voorste handvat los, waardoor de motorkettingzaag voorover kantelt en het zaagblad de boomstronk raakt. De rem moet geactiveerd worden zodra de neus van het zaagblad de stronk raakt. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert. [. . . ] Bij het vellen van een boom probeert u hem altijd zo terecht te laten komen dat het snoeien en zagen niet gehinderd wordt door voorwerpen of moeilijk terrein. Het is ook belangrijk te voorkomen dat de boom in een andere boom blijft hangen. Nadat u bepaald hebt waar u de boom terecht wilt laten komen, moet u beoordelen wat de natuurlijke valrichting is. Dit wordt beïnvloedt door de rechtheid en groeihoek van de boom, de windrichting, de verdeling van de takken en de hoeveelheid sneeuw die op de boom ligt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA 317 EL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA 317 EL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag