Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 240 E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 240 E. Wij hopen dat dit HUSQVARNA 240 E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 240 E te teleladen.


HUSQVARNA 240 E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8175 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA 240 E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vea las instrucciones del capítulo Datos técnicos en lo referente a las longitudes de espada recomendadas para su modelo de motosierra. El ralentí se aumenta girando el tornillo T en el sentido de las agujas del reloj y se reduce girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj. Håll den högra handen på det bakre handtaget och den vänstra handen på det främre handtaget. 2 Håll alltid motorsågen i ett stadigt grepp med höger hand på bakre handtaget och vänster hand på främre handtaget. [. . . ] Het is belangrijk het juiste olietype te gebruiken in verhouding tot de luchttemperatuur (juiste viscositeit). Bij temperaturen onder 0°C worden bepaalde oliesoorten minder visceus. Neem contact op met uw dealer voor het kiezen van de juist kettingolie. Gebruik nooit een machine met zichtbare beschadigingen aan bougiebescherming en ontstekingskabel. Berg de motorkettingzaag en de brandstof zo dat eventuele lekkage en dampen niet in contact kunnen komen met vonken of vlammen. De brandstof moet in daarvoor bedoelde en goedgekeurde tanks worden bewaard. Bij opslag van langere duur en transport van de motorkettingzaag moeten de brandstof- en zaagkettingolietanks worden geleegd. Vraag bij uw tankstation of de gemeente waar u de afgetapte brandstof en kettingolie kwijt kan. Zorg ervoor dat de machine goed is schoongemaakt en dat een volledige servicebeurt is gegeven voor een lange periode van stalling. De transportbescherming van de snij-uitrusting moet tijdens transport of opslag van de machine altijd aangebracht zijn, om abusievelijk contact met de scherpe ketting te vermijden. Ook een ketting die niet beweegt, kan ernstig letsel toebrengen aan de gebruiker of andere personen, die de ketting aanraken. Om het risico op brand te verminderen, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen: Rook niet en plaats ook geen warm voorwerp in de buurt van de brandstof. Open de dop van de tank voorzichtig wanneer u wilt tanken zodat eventuele overdruk langzaam verdwijnt. Verwijder de machine steeds van de tankplaats, voor u de motorzaag start. Opslag voor lange tijd Leeg de brandstof- en olietanks op een goed geventileerde plaats. Het brandstoffilter moet minstens één keer per jaar vervangen worden. Wat u bereikt door de gashandel één keer snel in te drukken. Reset de kettingrem door de terugslagbeveiliging (aangeduid met "PULL BACK TO RESET") tegen de handgreepbeugel aan te brengen. Aan de achterkant van de zaag (A) zit een vereenvoudigde startherinnering met afbeeldingen die de desbetreffende stappen beschrijven. Voor het starten moet u rekening houden met de volgende punten: De kettingrem moet geactiveerd zijn wanneer de motorzaag wordt gestart, om het risico van contact met de draaiende ketting bij de start te verminderen. Start de motorkettingzaag nooit zonder dat zaagblad, ketting en alle kappen gemonteerd zijn. Zorg ervoor dat u stevig staat en dat de ketting niet in contact kan komen met een voorwerp. [. . . ] Vervang deze wanneer minder dan 0, 6 mm over is op de meest versleten plaats. Als het zaagblad uitgerust is met een poelie, moet die gesmeerd worden. Inhoud olietank, liter Type oliepomp Gewicht Motorzaag zonder zaagblad, ketting en met lege tanks, kg Lawaai-emissie (zie opm. 1) Geluidsvermogen , gemeten dB(A) Geluidsvermogen , gegarandeerd LWA dB(A) Geluidsniveau (zie opm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA 240 E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA 240 E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag