Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 143 R II

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 143 R II. Wij hopen dat dit HUSQVARNA 143 R II handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 143 R II te teleladen.


HUSQVARNA 143 R II : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5424 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HUSQVARNA 143 R II (11707 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA 143 R II

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Die Gashebelsperre soll die unbeabsichtigte Betätigung des Gashebels verhindern. Die Aufhängöse verschieben, um den Freischneider in die richtige Balance zu bringen. Waschen Sie die Körperteile, die mit dem Kraftstoff in Berührung gekommen sind. [. . . ] Schroef de trimmerkop/kunststof messen (H) tegen de rotatierichting in op zijn plaats. Noodsituatie, wanneer u zich snel van draagstel en machine moet kunnen ontdoen. Klik de twee bevestigers (B) vast in de sleuven (C) om de transportbescherming vast te zetten. Een goed aangepast draagstel en machine maken uw werk er een stuk gemakkelijker op. Span de zijriemen zo aan dat het gewicht gelijkmatig over beide schouders wordt verdeeld. Blad met 2 tanden Stel de schouderriem zo af dat de snijuitrusting parallel aan de grond komt. Wanneer u met de motorzeis werkt, moet die altijd vastgehaakt worden in het draagstel. Anders kunt u de motorzeis niet veilig bedienen en uzelf en anderen verwonden. Gebruik die als de motor vlam vat of in een andere Laat de snijuitrusting licht tegen de grond rusten. Als u brandstof op uzelf of op uw kleding gemorst heeft, trek schone kleding aan. De machine is uitgerust met een tweetaktmotor; gebruik daarom altijd een mengsel van benzine en tweetaktolie. Om zeker te zijn van de juiste mengverhouding is het erg belangrijk dat u de hoeveelheid olie altijd nauwkeurig afmeet. Bij het mengen van kleine brandstofhoeveelheden zullen zelfs kleine afwijkingen van invloed zijn op de mengverhouding. Bewaar en vervoer de machine en brandstof zo, dat eventuele lekkage en dampen niet in contact kunnen komen met vonken of open vuur, bijvoorbeeld van elektrische machines, elektrische motoren, stopcontacten/schakelaars, verwarmingsketels e. Bij opslag en vervoer van brandstof moeten altijd speciaal voor dat doel bestemde en goedgekeurde tanks worden gebruikt. Als de machine gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden, moet de brandstoftank leeggemaakt worden. Vraag bij uw tankstation of bij de gemeente waar u de afgetapte brandstof kwijt kan. Zorg ervoor dat de machine goed is schoongemaakt en dat een volledige servicebeurt is gegeven voor een lange periode van stalling. De transportbescherming van de snijuitrusting moet tijdens vervoer of opslag van de machine altijd aangebracht zijn. Om een ongewenste start van de motor te voorkomen, moet de bougiekap altijd worden verwijderd wanner de machine voor lange tijd wordt opgeborgen, wanneer de machine niet onder toezicht staat en bij alle voorkomende servicemaatregelen. Brandstof en brandstofdampen zijn zeer brandgevaarlijk en kunnen leiden tot ernstig letsel bij inademing en contact met de huid. Wees daarom voorzichtig wanneer u met brandstof werkt en zorg voor goede luchtventilatie bij de brandstofhantering. [. . . ] Wanneer de machine te weinig vermogen heeft, moeilijk start of onregelmatig onbelast draait, dient u altijd eerst de bougie te controleren voor u andere maatregelen neemt. Maak de bougie schoon als ze verstopt is en controleer of de afstand tussen de elektroden 0, 6-0, 7 mm bedraagt. De bougie moet na een maand gebruik, of eerder indien nodig, vervangen worden. 1 Brandstoffilter Als de motor niet genoeg brandstof krijgt toegevoerd, controleer dan de tankdop en kijk of het brandstoffilter niet verstopt zit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA 143 R II

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA 143 R II zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag