Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 129R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 129R. Wij hopen dat dit HUSQVARNA 129R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 129R te teleladen.


HUSQVARNA 129R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (70178 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA 129R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Waschen Sie die Körperteile, die mit dem Kraftstoff in Berührung gekommen sind. WAARSCHUWING: De uitlaatgassen van de motor van dit product bevatten chemische stoffen waarvan in de staat Californië bekend is dat ze kankerverwekkend zijn, geboorteafwijkingen veroorzaken of andere schadelijke gevolgen hebben voor de voortplanting. Vóór het starten moet u rekening houden met de volgende punten: Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door. WAARSCHUWING: De oorspronkelijke vormgeving van de machine mag in geen enkel geval gewijzigd worden zonder toestemming van de fabrikant. [. . . ] € Meng de benzine en olie altijd in een schone jerrycan die bedoeld is voor brandstof. € Begin altijd met de helft van de benzine die gemengd moet worden erin te gieten. € Meng (schud) het brandstofmengsel goed voordat u de brandstoftank van de machine vult. Benzine, liter (gal) 4 (1) Tweetaktolie, ml (oz) 77 (2, 6) 154 (5, 2) Brandstof LET OP: De machine is uitgerust met een tweetaktmotor en moet altijd worden gebruikt met een mengsel van benzine en tweetaktmotorolie. Om zeker te zijn van de juiste mengverhouding is het erg belangrijk dat u de hoeveelheid olie altijd nauwkeurig afmeet. Bij het mengen van kleine brandstofhoeveelheden zullen zelfs kleine afwijkingen van invloed zijn op de mengverhouding. WAARSCHUWING: Brandstof en brandstofdampen zijn zeer 8 (2) BRANDSTOFHANTERING • Meng niet meer brandstof dan voor max. € Als u de machine gedurende langere tijd niet gebruikt, moet u de brandstoftank leegmaken en reinigen. WAARSCHUWING: De katalysatorgeluiddemper wordt erg heet, zowel tijdens het gebruik als na het stoppen. Verlies het brandgevaar niet uit het oog, vooral wanneer u in de buurt bent van brandgevaarlijke stoffen en/of gassen. Brandstof tanken WAARSCHUWING: Om het risico op brand te verminderen, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen: • Rook niet of plaats geen warme voorwerpen in de buurt van de brandstof. € Stop de motor en laat hem vóór het tanken enkele minuten afkoelen. € Open de dop van de tank voorzichtig wanneer u wilt tanken zodat eventuele overdruk langzaam kan ontsnappen. € Verwijder de machine altijd van de plaats waar is getankt, voordat u de machine start. € Zorg ervoor dat de brandstof goed gemengd is door de jerrycan te schudden voor u de tank vult. STARTEN EN STOPPEN Controle voor het starten • Controleer het blad op barsten bij de middelste opening of bij de tandbodems. De barsten ontstaan meestal doordat er tijdens het vijlen scherpe hoeken ontstaan zijn in de tandbodems of doordat men het blad gebruikt heeft met botte tanden. Als het blad barsten vertoont, moet het onmiddellijk vervangen worden. Starten en stoppen WAARSCHUWING: Start de machine nooit voordat de koppeling, het koppelingsdeksel en de steel volledig gemonteerd zijn, anders kunnen er onderdelen losraken en letsel veroorzaken. Verwijder de machine altijd van de plaats waar is getankt, voordat u de machine start. Zorg ervoor dat zich geen onbevoegden binnen het werkgebied bevinden, anders bestaat er gevaar van ernstig letsel. € Controleer de steunflens op barsten die het gevolg kunnen zijn van materiaalmoeheid of te hard aanhalen. [. . . ] Het verschil tussen het gegarandeerde en het gemeten geluidsvermogen is dat het gegarandeerde geluidsvermogen ook de dispersie in het meetresultaat meeneemt alsmede variaties tussen verschillende machines van hetzelfde model, conform Richtlijn 2000/14/EG. Opmerking 2: De gerapporteerde gegevens voor een vergelijkbaar geluidsdrukniveau voor de machine vertonen een typische statistische spreiding (standaardafwijking) van 1 dB(A). 3: De gerapporteerde gegevens voor een vergelijkbaar trillingsniveau vertonen een typische statistische spreiding (standaardafwijking) van 1 m/s2. Husqvarna AB is als enige verantwoordelijk voor het object van deze verklaring: trimmer en/of bosmaaier, platform(s) A05328CBHV vertegenwoordigend model 129R met serienummers van 2014 en later. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA 129R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA 129R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag