Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 122HD60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 122HD60. Wij hopen dat dit HUSQVARNA 122HD60 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 122HD60 te teleladen.


HUSQVARNA 122HD60 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (18431 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA 122HD60

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Waschen Sie die Körperteile, die mit dem Kraftstoff in Berührung gekommen sind. Sicherheitsvorschriften für die Umgebung • • Niemals Kindern die Anwendung des Geräts erlauben. Kontrollieren, ob die Schrauben, die die Messer zusammenhalten, korrekt angezogen sind. Si la machine est équipée d’un pot catalytique (voir Caractéristiques techniques), n’utiliser que de l’essence sans plomb de qualité mélangée à de l’huile. [. . . ] Meng (schud) de brandstofhoeveelheid goed voor u de brandstoftank van de machine vult. Om het risico op brand te verminderen, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen: Rook niet of plaats geen warme voorwerpen in de buurt van de brandstof. Open de dop van de tank voorzichtig wanneer u wilt tanken zodat eventuele overdruk langzaam verdwijnt. Haal de machine altijd weg van de tankplaats en -bron voordat u hem start. Als u de machine gedurende een langere tijd niet gebruikt, moet u de brandstoftank leeg maken en hem schoonmaken. De katalysatorgeluiddemper wordt erg heet, zowel tijdens het gebruik als na het stoppen. Verlies het brandgevaar niet uit het oog vooral wanneer u in de buurt bent van brandgevaarlijke stoffen en/of gassen. Zorg ervoor dat de brandstof goed gemengd is door de jerrycan te schudden voor u de tank vult. Controleer of de snijuitrusting altijd stopt, wanneer de motor stationair loopt. Gebruik nooit een machine waarbij een onderdeel ontbreekt of die, buiten de specificatie om, gewijzigd is. Alle kappen moeten juist gemonteerd zijn en zonder gebreken voor de machine wordt gestart. choke: • • • • Zet de choke-hendel in de choke-positie. Brandstofpomp: Druk een aantal malen op de rubberen balg van de brandstofpomp tot er brandstof in de balg komt (ca. Er moet een complete versnelling zijn gemonteerd voordat de machine wordt gestart. Als dit niet gebeurt, kan de koppeling losraken en persoonlijk letsel veroorzaken. 3 m van de plaats waar u de tank bijgevuld heeft, voordat u de motor start. Zorg ervoor dat de messen niet met obstakels in aanraking kunnen komen. Houd onbevoegden uit de buurt van de werkplek, anders bestaat er kans op ernstig persoonlijk letsel. Pak de starthendel beet, trek met uw rechterhand het starterkoord langzaam uit tot u weerstand voelt (de starthaken grijpen in) en maak vervolgens snelle en krachtige trekbewegingen. Druk de chokehendel onmiddellijk in wanneer de motor ontsteekt, en herhaal de startpogingen tot de motor start. Wanneer de chokehendel weer naar de oorspronkelijke positie wordt gedrukt, werkt de motor bij 128 – Dutch H1153993-26, 122HD45, 60#4ACBF. Fm Page 129 Tuesday, January 4, 2011 8:31 AM STARTEN EN STOPPEN een hogere snelheid, de zogenaamde startgaspositie, en komen de bladen in beweging. [. . . ] 1: Emissie van geluid naar de omgeving gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-richtlijn 2000/14/EG. Het gerapporteerde geluidsvermogenniveau voor de machine is gemeten met de originele snijuitrusting die het hoogste niveau geeft. Het verschil tussen het gegarandeerde en het gemeten geluidsvermogen is dat het gegarandeerde geluidsvermogen ook de dispersie in het meetresultaat meeneemt alsmede variaties tussen verschillende machines van hetzelfde model, conform Richtlijn 2000/14/EG. 2: De gerapporteerde gegevens voor het equivalente geluidsdrukniveau vertonen een typische statistische spreiding (standaardafwijking) van 1 dB (A). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA 122HD60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA 122HD60 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag