Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 115IHD45

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 115IHD45. Wij hopen dat dit HUSQVARNA 115IHD45 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA 115IHD45 te teleladen.


HUSQVARNA 115IHD45 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (16460 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA 115IHD45

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Verwendung eines FISchutzschalters verringert die Gefahr elektrischer Schläge. Entfernen Sie die Zweige, Äste oder sonstigen Materialien, die in den Klingen festgeklemmt sind. Kontrollieren, ob die Schrauben, die die Messer zusammenhalten, korrekt angezogen sind. Si l'avertisseur (3) clignote, il indique que la machine est trop chaude et la machine se désactive. [. . . ] (Figuur 7) Laat de activeringsschakelaar op de achterhandgreep los en controleer of deze uit zichzelf terugkeert naar de oorspronkelijke positie. Start de machine opnieuw en laat de activeringsschakelaar op de voorhandgreep los. Controleer of de gashendelvergrendeling terug naar de beginpositie gaat als u deze loslaat. Handbescherming De handbescherming voorkomt tevens dat een hand in aanraking komt met de werkende messen, bijv. Bedieningspaneel Verzeker u ervan dat de machine in- of uitschakelt wanneer u de activeer-/deactiveerknop (1) indrukt en ingedrukt houd (> 1 sec. (Figuur 5) Een knipperend waarschuwingssymbool (3) en een groene led (2) die brandt, kunnen erop wijzen dat: • het niet mogelijk is om op volle toeren te draaien en gelijktijdig de machine te activeren. Blad en bladbeschermkap Het buitenste deel van de bladen (1) heeft de vorm van een bladbeschermkap. Gebruik alleen originele Husqvarna accu’s voor producten van Husqvarna, en laad ze uitsluitend op met een originele QC-acculader van Husqvarna. € Als het waarschuwingssymbool (3) knippert, betekent dit dat dat machine te warm is, waarna de machine wordt 132 – Dutch ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Gebruik in uw machine uitsluitend originele BLiaccu’s van Husqvarna. Veiligheidsvoorschriften voor accu De oplaadbare Husqvarna-accu's, BLi, zijn uitsluitend bedoeld als voeding voor de relevante draadloze machines van Husqvarna. Om letsel te voorkomen, mag de accu niet worden gebruikt als voedingsbron voor andere apparaten. Minimaliseer de kans op een elektrische schok of kortsluiting als volgt: Steek nooit voorwerpen in de koelsleuven van de lader. Verbind de laadcontacten nooit met metalen objecten, omdat dit kortsluiting in de acculader kan veroorzaken. Gebruik de acculader niet in de buurt van agressieve of ontvlambare materialen. Haal de stekker van de acculader uit het stopcontact bij rookontwikkeling of brand. Er bestaat een risico dat de accu explodeert wanneer deze in een open vuur wordt gegooid. accuzuur kan huidirritatie , brandwonden of bijtend letsel veroorzaken. Wrijf niet in uw ogen wanneer u zuur in uw ogen krijgt, maar spoel uw ogen minstens 15 minuten met veel water. Bij aanraking met de huid moet u de aangetaste huid wassen met overvloedig water en zeep. Verbind de laadcontacten nooit met sleutels, munten, schroeven of andere metalen voorwerpen, omdat dit kortsluiting in de accu kan veroorzaken. Houd ongebruikte accu's uit de buurt van metalen voorwerpen zoals spijkers, munten en sieraden. € • • • • • Gebruik de accu in een omgeving met temperaturen tussen -10 °C en 40 °C. [. . . ] Vervang het mes of de mesbeschermkap wanneer deze stoten te verduren hebben gehad of barsten hebben. Controleer of de bouten die de messen bijeenhouden nog goed vastzitten. Controleer de aansluitingen tussen de accu en de machine en controleer tevens de aansluiting tussen de accu en de acculader. Dagelijks onderhoud X X Wekelijks onderhoud Maandelijks onderhoud X X X X X X X X X X X 140 – Dutch TECHNISCHE GEGEVENS Technische gegevens Typeaanduiding Platform Motor Motortype Gewicht Gewicht zonder accu, kg Gewicht met accu, kg Mes Type Meslengte, mm Messnelheid, snoeibewegingen/min met functie SavE ingeschakeld Messnelheid, snoeibewegingen/min met functie SavE uitgeschakeld Lawaai-emissie (zie opm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA 115IHD45

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA 115IHD45 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag