Gebruiksaanwijzing HUAWEI P20 LITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUAWEI P20 LITE. Wij hopen dat dit HUAWEI P20 LITE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUAWEI P20 LITE te teleladen.


HUAWEI P20 LITE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1965 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUAWEI P20 LITE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Neem contact op met uw provider als uw simkaart niet overeen komt met uw apparaat. Volg de instructies in de volgende afbeeldingen om uw apparaat in te stellen. Dual sim: 1 2 78 Dual Card Dual Standby Single Pass (geldt alleen voor dual simapparaten) Uw apparaat ondersteunt alleen Dual simkaart, dubbele standby, enkelvoudig. Dit betekent dat u niet beide simkaarten tegelijkertijd kunt gebruiken voor oproepen en datadiensten. [. . . ] Leef de plaatselijke wetgeving en regelgeving na wanneer u het apparaat gebruikt. Om het risico op ongelukken te verminderen, mag u uw draadloze apparaat niet tijdens het rijden gebruiken. Tijdens het reizen in een vliegtuig of onmiddellijk voorafgaand aan het landen mag u uw apparaat uitsluitend gebruiken volgens de gegeven instructies. Het gebruik van een draadloos apparaat in een vliegtuig kan draadloze netwerken ontwrichten, de correcte werking van het vliegtuig in gevaar brengen of illegaal zijn. Om schade aan de onderdelen of het interne circuit van uw apparaat te voorkomen, gebruikt u het apparaat niet in een stoffige, rokerige, vochtige of vuile omgeving of in de buurt van magnetische velden. 81 l l l l l l l l Zorg ervoor dat de voedingsadapter tijdens het opladen van het apparaat is aangesloten op een stopcontact in de buurt van het apparaat en goed bereikbaar is. Neem de oplader uit het stopcontact en het apparaat als de oplader niet wordt gebruikt. Gebruik of transporteer het apparaat niet, of sla het apparaat niet op, op plaatsen waar ontvlambare of explosieve stoffen zijn opgeslagen, bijvoorbeeld in een benzinestation, oliedepot of chemische fabriek. Het gebruik van uw apparaat in deze omgevingen verhoogt het risico op explosie of brand. voer het apparaat , de batterij en de accessoires af volgens de plaatselijke voorschriften. Deze mogen niet worden samen met het normale huishoudelijke afval weggegooid. Raadpleeg uw arts en de fabrikant van het apparaat om te bepalen of het gebruik van uw toestel het gebruik van uw medische apparaat negatief kan beïnvloeden. Volg de regels en voorschriften van ziekenhuizen en gezondheidsinrichtingen. Wanneer u een oproep moet plaatsen of beantwoorden, parkeert u uw voertuig eerst veilig langs de weg. Houd het apparaat weg van hitte- en vuurbronnen, zoals een kachel, magnetron, kookplaat, waterkoker, radiator of kaars. Potentieel explosieve omgevingen Schakel uw telefoon uit in elk gebied met een potentieel explosieve atmosfeer en zorg ervoor dat u voldoet aan alle tekens en instructies. Gebieden die een potentieel explosieve atmosfeer hebben omvatten de gebieden waar u normaliter gevraagd zou worden uw auto uit te schakelen. Vonken in dergelijke gebieden kunnen een explosie of brand veroorzaken, wat resulteert in lichamelijk letsel of zelfs de dood. Houd u aan alle beperkingen voor het gebruik van radio-apparatuur bij benzinestations, opslag en distributiegebieden en chemische fabrieken. Houd uzelf tevens aan de beperkingen in gebieden waar explosiehandelingen in uitvoering zijn. Kijkt u alvorens het apparaat te gebruiken uit voor gebieden die een mogelijk explosieve atmosfeer hebben en die vaak, maar niet altijd, hiervoor gemarkeerd zijn. Dergelijke locaties omvatten gebieden onder het dek van een boot, chemische transport- of 82 opslagfaciliteiten en gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat zoals vezels, stof of metaalpoeder. [. . . ] Als deze apparatuur niet volgens de aanwijzingen van de fabrikant wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dat leiden tot schadelijke storing voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat in een bepaald gebouw geen storing zal optreden. Indien het apparaat schadelijke storing aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld wanneer de apparatuur uit en aan wordt 86 0, 99 W/kg gezet, kunt u met de volgende maatregelen de storing proberen te verhelpen: -- Verander de positie of de richting van de ontvangstantenne. -- Sluit de apparatuur niet aan op hetzelfde stopcontact als het ontvangende apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUAWEI P20 LITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUAWEI P20 LITE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag