Gebruiksaanwijzing HUAWEI MATE 10 PRO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUAWEI MATE 10 PRO. Wij hopen dat dit HUAWEI MATE 10 PRO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUAWEI MATE 10 PRO te teleladen.


HUAWEI MATE 10 PRO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1857 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUAWEI MATE 10 PRO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] L 79 Voor meer informatie Wanneer u problemen ervaart tijdens het gebruik van uw apparaat, kunt u hulp verkrijgen via de volgende bronnen: l l l Ga naar http://consumer. Com/nl om apparaatgegevens, veelgestelde vragen en andere informatie te bekijken. Com/nl/support bezoeken voor de laatste contactgegevens voor uw land of regio. U kunt de servicehotlines, adressen van winkeliers, servicebeleid en meer informatie voor uw lokale regio vinden op HiCare. [. . . ] Gebruik of transporteer het apparaat niet, of sla het apparaat niet op, op plaatsen waar ontvlambare of explosieve stoffen zijn opgeslagen, bijvoorbeeld in een benzinestation, oliedepot of chemische fabriek. Het gebruik van uw apparaat in deze omgevingen verhoogt het risico op explosie of brand. voer het apparaat , de batterij en de accessoires af volgens de plaatselijke voorschriften. Deze mogen niet worden samen met het normale huishoudelijke afval weggegooid. Raadpleeg uw arts en de fabrikant van het apparaat om te bepalen of het gebruik van uw toestel het gebruik van uw medische apparaat negatief kan beïnvloeden. Volg de regels en voorschriften van ziekenhuizen en gezondheidsinrichtingen. Wanneer u een oproep moet plaatsen of beantwoorden, parkeert u uw voertuig eerst veilig langs de weg. Houd het apparaat weg van hitte- en vuurbronnen, zoals een kachel, magnetron, kookplaat, waterkoker, radiator of kaars. Uw apparaat is onder gecontroleerde omstandigheden getest en is gecertificeerd spat-, water- en stofbestendig in specifieke situaties (het voldoet aan de vereisten van classificatie IP67 zoals beschreven door IEC-standaard 60529). Spat-, water- en stofbestendigheid zijn niet permanent en bestendigheid kan na verloop van tijd 82 door normaal gebruik afnemen. Potentieel explosieve omgevingen Schakel uw telefoon uit in elk gebied met een potentieel explosieve atmosfeer en zorg ervoor dat u voldoet aan alle tekens en instructies. Gebieden die een potentieel explosieve atmosfeer hebben omvatten de gebieden waar u normaliter gevraagd zou worden uw auto uit te schakelen. Vonken in dergelijke gebieden kunnen een explosie of brand veroorzaken, wat resulteert in lichamelijk letsel of zelfs de dood. Houd u aan alle beperkingen voor het gebruik van radio-apparatuur bij benzinestations, opslag en distributiegebieden en chemische fabrieken. Houd uzelf tevens aan de beperkingen in gebieden waar explosiehandelingen in uitvoering zijn. Kijkt u alvorens het apparaat te gebruiken uit voor gebieden die een mogelijk explosieve atmosfeer hebben en die vaak, maar niet altijd, hiervoor gemarkeerd zijn. Dergelijke locaties omvatten gebieden onder het dek van een boot, chemische transport- of opslagfaciliteiten en gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat zoals vezels, stof of metaalpoeder. Vraag de producenten van voertuigen die vloeibaar petroleumgas gebruiken (zoals propaan of butaan) of dit apparaat veilig gebruikt kan worden in hun nabijheid. Informatie over verwijdering en recycling Het symbool van de prullenbak met het kruis erdoorheen op uw product, batterij, documentatie of verpakking herinnert u eraan dat alle elektronische producten en batterijen aan het einde van heen levensduur dienen te worden ingeleverd bij speciale afvalinzamelingspunten; deze mogen niet samen met normaal huishoudelijk afval 83 worden weggegooid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de apparatuur in te leveren bij een daartoe aangewezen inzamelingspunt of -dienst voor afzonderlijke recycling van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen, in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. Een juiste inzameling en recycling van uw apparatuur helpt ervoor te zorgen dat afval van elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled op een manier waarbij waardevolle materialen worden teruggewonnen en beschermt de gezondheid van personen en hun omgeving. Een onjuiste hantering, onbedoeld stukgaan, schade en/of een onjuiste recycling aan het einde van de levensduur kan schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. [. . . ] De fabrikant werkt de software bij om fouten in de software te verhelpen of de functionaliteit van het product te verbeteren nadat het product is uitgekomen. Alle versies van de software zijn door de fabrikant gecontroleerd, en voldoen aan alle van toepassing zijnde regels. 86 De RF-parameters (bijvoorbeeld frequentiebereik en zendvermogen) zijn niet toegankelijk voor de gebruiker, en kunnen niet worden gewijzigd door de gebruiker. -- Sluit de apparatuur niet aan op hetzelfde stopcontact als het ontvangende apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUAWEI MATE 10 PRO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUAWEI MATE 10 PRO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag