Gebruiksaanwijzing HP X2301

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP X2301. Wij hopen dat dit HP X2301 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP X2301 te teleladen.


HP X2301 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (814 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP X2301 (923 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP X2301

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HP x2301 Micro Thin LED-monitor met achtergrondverlichting Gebruikershandleiding © 2011 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation, ENERGY STAR® en het merk ENERGY STAR® zijn geregistreerde merken in de VS. De enige garanties die gelden voor HP producten en diensten zijn de garanties die worden beschreven in de garantievoorwaarden behorende bij deze producten en diensten. Aan de informatie in deze handleiding kunnen geen aanvullende rechten worden ontleend. [. . . ] Als u nogmaals 10 seconden op deze knop drukt, wordt de functionaliteit weer ingeschakeld. Het menu met scherminstellingen gebruiken (OSD) Gebruik het OSD (On-Screen Display, menu met scherminstellingen) om de schermweergave aan te passen aan uw weergavevoorkeuren. Als u door het hoofd- of submenu wilt navigeren, drukt u op de knop + (plus) om naar boven te schuiven, of op de knop ­ (min) om andersom te schuiven. Druk vervolgens op de knop OK om de gemarkeerde functie te selecteren. OPMERKING: Als u onder aan de selecties naar beneden schuift, wordt de bovenkant van het menu weergegeven. Als u boven aan de selecties naar boven schuift wordt de onderkant van het menu weergegeven. Druk op de knop + of ­ om de schaal van een geselecteerd item aan te passen. Als u de instelling niet wilt opslaan, selecteert u Annuleren in het submenu of Afsluiten in het Hoofdmenu. OPMERKING: Als de knoppen gedurende 30 seconden niet worden aangeraakt (fabrieksstandaard) terwijl een menu wordt weergegeven, worden de aanpassingen en instellingen opgeslagen en wordt het menu gesloten. Opties schermmenu In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de opties in het OSD-menu (On-Screen Display) en wordt de werking ervan beschreven. Als u een item in het OSD-menu hebt gewijzigd, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden als het menu deze opties bevat: Annuleren -- om terug te keren naar het vorige menuniveau. Opslaan en teruggaan -- om alle wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het OSDhoofdmenu. Opnieuw instellen -- om de vorige instelling te herstellen. 12 Hoofdstuk 4 De monitor bedienen NLWW Pictogram Opties hoofdmenu Helderheid Contrast Kleur Opties submenu Beschrijving Hiermee kunt u de helderheid van het scherm aanpassen. De fabrieksinstelling is 5000 K. Warm (5000K) Koel (9300 K) Standaard (6500K) Verandering naar licht roodwit. Hiermee kunt u instellen dat de schermkleuren moeten worden aangepast aan de kleurenstandaard die wordt gebruikt in de industrie voor beeldtechnologie. Maak een keuze uit de volgende modi: Film Foto Games Tekst Aangepast (instellingen worden opgeslagen als u de helderheid, het contrast of de kleur aanpast in een van de andere Kort overzicht-opties) Kort overzicht Voorkeurkleur Hiermee kunt u uw eigen kleurenschalen selecteren en aanpassen: R - Stel uw eigen roodschalen in. B - Stel uw eigen blauwschalen in. Beeldbesturing Hiermee kunt u het schermbeeld aanpassen Wordt ook gebruikt om de kamerlichtsensor in of uit te schakelen. Overdrive Automatisch aanpassen Klok Hiermee schakelt u Overdrive in of uit. Past het beeld op het scherm automatisch aan Hiermee kunt u verticale balken of strepen in de schermachtergrond minimaliseren. Door de kloksnelheid aan te passen wordt ook het horizontale schermbeeld gewijzigd. Met deze aanpassing kunt u horizontale ruis verwijderen en het tekenbeeld helderder of scherper maken. Faseverschuiving NLWW Het menu met scherminstellingen gebruiken (OSD) 13 Pictogram Opties hoofdmenu Opties submenu Horizontale positie Verticale positie Aangepast schalen Beschrijving De positie van het beeld aanpassen (naar links en naar rechts). Hiermee kunt u de methode selecteren voor het opmaken van informatie op het scherm. Selecteer: Schermvullend--het beeld vult het gehele scherm en kan vervormd of uitgerekt zijn als gevolg van de niet-proportionele schaal van de hoogte en breedte. [. . . ] Het netsnoer moet geschikt zijn voor het product en voor de netspanning en de stroom die zijn vermeld op het label met de elektrische specificaties van het product. De netvoedingskabel moet berekend zijn op een hogere nominale spanning en stroomsterkte zijn dan de op het product vermelde nominale spanning en stroomsterkte. Bovendien moet de diameter van de draad minimaal 0, 75 mm² of 18 AWG zijn en moet het snoer tussen de 1, 8 en 3, 6 meter lang zijn. Voor vragen over het te gebruiken type netvoedingskabel kunt u het best contact opnemen met een erkende HPservicepartner. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP X2301

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP X2301 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag