Gebruiksaanwijzing HP ELITE X2 1012 G1 (L5H17EA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP ELITE X2 1012 G1 (L5H17EA). Wij hopen dat dit HP ELITE X2 1012 G1 (L5H17EA) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP ELITE X2 1012 G1 (L5H17EA) te teleladen.


HP ELITE X2 1012 G1 (L5H17EA) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1649 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP ELITE X2 1012 G1 (L5H17EA) (1650 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP ELITE X2 1012 G1 (L5H17EA)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding © Copyright 2016 HP Development Company, L. P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende houder en wordt door HP Inc. Intel is een handelsmerk van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Microsoft en Windows zijn handelsmerken van de bedrijvengroep van Microsoft. [. . . ] U kunt ook energie-opties typen in het zoekvak op de taakbalk en vervolgens Energie-opties selecteren. Aan de verschillende pictogrammen kunt u zien of de tablet op accuvoeding of op externe netvoeding werkt. Als de accu een laag of kritiek laag ladingsniveau heeft bereikt, geeft het pictogram ook een bericht weer. Opties voor energiebeheer instellen 31 Wachtwoordbeveiliging instellen voor beëindigen slaapstand Ga als volgt te werk om in te stellen dat een wachtwoord moet worden opgegeven bij het beëindigen van de slaapstand: 1. Typ energie-opties in het zoekvak op de taakbalk en selecteer vervolgens Energie-opties. , houd dit ingedrukt en selecteer vervolgens Energie-opties. Tik in het linkerdeelvenster op Een wachtwoord vereisen bij uit slaapstand komen. OPMERKING: Als u een wachtwoord voor een gebruikersaccount wilt instellen of het huidige wachtwoord voor uw gebruikersaccount wilt wijzigen, tikt u op Het wachtwoord voor uw gebruikersaccount instellen of wijzigen en volgt u de instructies op het scherm. Als u geen gebruikerswachtwoord wilt instellen of wijzigen, gaat u naar stap 5. 5. Tik op Wijzigingen opslaan. Accuvoeding gebruiken WAARSCHUWING!Gebruik uitsluitend de volgende producten om veiligheidsrisico's te beperken: de bij de tablet geleverde accu, een door HP geleverde vervangende accu of een compatibele accu die als accessoire is aangeschaft bij HP. De tablet wordt door een accu gevoed als die niet is aangesloten op externe netvoeding. De accuduur kan verschillen, afhankelijk van de instellingen voor energiebeheer, programma's die worden uitgevoerd, de helderheid van het beeldscherm, externe apparatuur die op de tablet is aangesloten en andere factoren. Als u de accu in de tablet laat zitten wanneer de tablet is aangesloten op een netvoedingsbron, wordt de accu opgeladen. Als er een opgeladen accu in de tablet is geplaatst en de tablet op externe netvoeding werkt, schakelt de tablet automatisch over op accuvoeding wanneer de netvoedingsadapter wordt losgekoppeld of als er een stroomstoring plaatsvindt. OPMERKING: Wanneer u de tablet los koppelt van de netvoeding, kan de helderheid van het beeldscherm automatisch verminderen, zodat u de accu langer kunt gebruiken. Op bepaalde tabletmodellen kunt u tussen grafische modi schakelen, zodat u de accu langer kunt gebruiken. Aanvullende informatie over de accu opzoeken U krijgt als volgt toegang tot de informatie over accu's: 1. Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant. – of – Selecteer het pictogram met het vraagteken op de taakbalk. Selecteer achtereenvolgens Mijn computer, het tabblad Diagnose- en hulpprogramma's en HP Battery Check. Als in HP Battery Check wordt aangegeven dat de accu moet worden vervangen, neemt u contact op met de ondersteuning. HP Support Assistant biedt de volgende hulpprogramma’s en informatie over de accu. 32 Hoofdstuk 6 Energiebeheer ● ● ● Hulpprogramma HP Accucontrole voor het testen van de accuprestaties Informatie over kalibreren, energiebeheer en de juiste manier om een accu te hanteren en op te slaan teneinde de levensduur van de accu te maximaliseren Informatie over soorten accu's, specificaties, levensduur en capaciteit HP Battery Check gebruiken Als u de status van de accu wilt bekijken of als de accu leeg is, voert u HP Accucontrole uit in de app HP Support Assistant. Als in HP Accucontrole wordt aangegeven dat de accu moet worden vervangen, neemt u contact op met de ondersteuning. OPMERKING: HP Battery Check werkt alleen goed als de tablet is aangesloten op een externe voedingsbron. Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant. – of – Selecteer het pictogram met het vraagteken op de taakbalk. [. . . ] Vaste schijf BIOS 3. Wanneer het diagnoseprogramma wordt geopend, selecteert u het soort diagnosetest dat u wilt uitvoeren en volgt u de instructies op het scherm. Om een test te stoppen, drukt u op de knop die u gebruikt hebt voor toegang tot UEFI. OPMERKING: HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-apparaat downloaden OPMERKING: Instructies voor het downloaden van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) zijn alleen beschikbaar in het Engels en u moet een Windows-computer gebruiken voor het downloaden en maken van de HP UEFI-ondersteuningsomgeving omdat alleen . exe-bestanden worden aangeboden. Er zijn twee opties voor het downloaden van HP PC Hardware Diagnostics naar een USB-apparaat. HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-apparaat downloaden 61 Download de nieuwste UEFI-versie 1. Selecteer de koppeling Downloaden in het gedeelte HP PC Hardware Diagnostics en selecteer vervolgens Uitvoeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP ELITE X2 1012 G1 (L5H17EA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP ELITE X2 1012 G1 (L5H17EA) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag