Gebruiksaanwijzing HP WIRELESS MOBILE MOUSE INTRODUCTIEGIDS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP WIRELESS MOBILE MOUSE. Wij hopen dat dit HP WIRELESS MOBILE MOUSE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP WIRELESS MOBILE MOUSE te teleladen.


HP WIRELESS MOBILE MOUSE INTRODUCTIEGIDS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (388 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP WIRELESS MOBILE MOUSEINTRODUCTIEGIDS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HP aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik of de betrouwbaarheid van de HP software op apparatuur die niet door HP is geleverd. Dit document bevat eigendomsrechtelijke informatie die door de wetten op het auteursrecht wordt beschermd. Geen enkel deel van dit document mag gefotokopieerd, verveelvoudigd of in een andere taal vertaald worden zonder de schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard Company. Box 4010 Cupertino, CA 95015-4010 USA © 2003­2004 Hewlett-Packard Development Company, L. P. [. . . ] Druk vervolgens op de menuknop om de nieuwe instelling te bevestigen. J Menuknop en (+) en (­) -knoppen · Geeft het menu On Screen display (OSD) weer en selecteert de functies. · Via de (+) en (­) -knoppen kunt u respectievelijk omhoog en omlaag bladeren in het menu. · Door opnieuw op de menuknop te drukken komt u in het tweede menuniveau. Monitorinstellingen aanpassen Druk op de menuknop om het menu On Screen display (OSD) te bekijken. Het venster hoofdmenu verschijnt en u kunt aanpassingen aanbrengen aan de verschillende functies van uw monitor. Gebruik de pijltjestoetsen in het venster hoofdmenu om uw instellingen in te voeren. Gebruikershandleiding 4­5 De monitor bedienen Menu met scherminstellingen gebruiken De instellingen voor de scherminstellingen bevinden zich op het On Screen display (OSD). Druk op de menuknop op het voorpaneel van de monitor om het OSD-menu weer te geven. Kies de taal en selecteer één van de zes beschikbare talen voor het menu. Onderstaande tabel toont de menu's met hun functies in elk niveau: Niveaus OSD-menu Menu Niveau 1 Helderheid Contrast Beeldbesturing Menu Niveau 2 Aanpassingsschaal Aanpassingsschaal Automatisch aanpassen Horizontale positie Verticale positie Aangepaste schalen (Wordt weergegeven wanneer VGA- of DVI-invoer is geselecteerd) Menu Niveau 3 Menu Niveau 4 Bericht "Bezig met aanpassen" Aanpassingsschaal Aanpassingsschaal Schermvullend Hoogte/breedteverhouding intact Eén op één Beeld in/uitzoomen (wordt weergegeven wanneer een videoapparaat is geselecteerd) Zoomen uit Zoomen aan 1 Zoomen aan 2 4­6 Gebruikershandleiding De monitor bedienen Niveaus OSD-menu Menu Niveau 1 Menu Niveau 2 Scherpte Klok Faseverschuiving Kleur 9. 300K 6. 500K - sRGB Voorkeurkleur Videokleur Taal Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Beheer Energiebesparing Begininstellingen herstellen Werkstandweergave Serienummer Slaaptijd Basismenu Scherminstellingen Horizontale positie Verticale positie Time-out Scherminstellingen Transp. Scherminstellingen Aanpassingsschaal Aanpassingsschaal Aanpassingsschaal Aanpassingsschaal Selectie aan/uit Selectie aan/uit Selectie aan/uit Geeft het serienummer weer Instellen huidige & slaaptijd Rood, Groen, Blauw Tint, Kleurverzadiging Menu Niveau 3 Keuze scherpte Aanpassingsschaal Aanpassingsschaal Menu Niveau 4 Gebruikershandleiding 4­7 De monitor bedienen Niveaus OSD-menu Menu Niveau 1 Videoinganginstellingen Menu Niveau 2 Selectie videoingang Menu Niveau 3 Analoog (D-SUB) Analoog (DVI) Digitaal (DVI) S-video Component Video Autom. detectie Menu Niveau 4 PiP-sturing PiP-bron S-video Component Video PiP-grootte PiP uit Klein Gemiddeld Groot Horizontale positie Verticale positie Standaard herstellen Ja Nee Afsluiten Schaal aanpassen Schaal aanpassen De keuzes Beeldsturing en Faseverschuiving zijn niet beschikbaar als de monitor werkt in DVI-modus (digitaal). 4­8 Gebruikershandleiding De monitor bedienen De functie voor automatische aanpassing gebruiken U kunt de schermprestaties voor de VGA-interface eenvoudig optimaliseren met de knop Auto en de software automatisch testpatroon op cd Gebruikershandleiding die met de computer werd meegeleverd. Voer het softwarebestand Adjustment pattern. exe uit (vanaf de cd-romspeler) om het testpatroon weer te geven. Faseverschuiving -- Verhoog / verlaag de waarde om videovervorming of videotrilling te minimaliseren. 4­12 Als u deze besturingselementen gebruikt, krijgt u de beste resultaten door het testpatroon te gebruiken dat op de cd-rom staat. Gebruikershandleiding De monitor bedienen Als u de waarden voor Klok en Faseverschuiving aanpast en de monitorbeelden vervormd zijn, moet u de waarden verder aanpassen tot de vervorming verdwijnt. Om de standaardinstellingen te herstellen, selecteert u Ja in het menu Standaardinstellingen herstellen in het OSD. Videoconnectors gebruiken De monitor omvat de volgende videoconnectors voor de invoer van externe videobronnen zoals dvd-spelers, videorecorders en externe tv-tuners: S-video met geïntegreerde adapter voor samengestelde video Component video De monitor is compatibel met NTSC, PAL en SECAM videostandaards. Daarenboven ondersteunen de component videoconnectors 480 lijnen progressief (480p), 720 lijnen progressief (720p), en 1080 lijnen interlaced (1080i) hogedefinitievideomodi als deze worden aangesloten op een externe HD-videodecoder. Gebruikershandleiding 4­13 De monitor bedienen Adapter samengestelde video naar S-video Een adapter samengestelde video naar S-video werd met uw monitor meegeleverd. Volg onderstaande stappen om de adapter aan te sluiten en de beeldkwaliteit te verbeteren: 1. Sluit de connector samengestelde videobron aan op de Adapter samengestelde video naar S-video. Als het beeld gestoord is, drukt u minstens 5 seconden op de PIP-knop tot het beeld is aangepast. Herhaal stap 5 telkens de knop Ingang wordt ingedrukt of de functie Standaardinstelling is geactiveerd. 4­14 Gebruikershandleiding 5 Problemen oplossen Veel voorkomende problemen oplossen De volgende tabel vermeldt mogelijke problemen, de mogelijke oorzaak van elk probleem en de aanbevolen oplossingen. Probleem Het scherm is blanco of het bericht Geen ingangssignaal wordt op het scherm weergegeven. Mogelijke oorzaak Netsnoer is losgekoppeld. Oplossing Netsnoer aankoppelen. Aan/uit-knop van de monitor is uitgeschakeld. Raadpleeg hoofdstuk 3 "De monitor installeren" voor meer informatie. Druk op gelijk welke toets op het toetsenbord of beweeg de muis om de functie scherm leegmaken uit te schakelen of de spaarstand te verlaten. De functie scherm leegmaken is actief of de pc staat in spaarstand. Gebruikershandleiding 5­1 Problemen oplossen Probleem De beelden verschijnen wazig, onduidelijk of te donker. Het beeld is niet gecentreerd. Mogelijke oorzaak De helderheid en het contrast zijn te laag. Oplossing Druk op de menuknop om het OSD-menu te openen, en pas de helderheid en het contrast aan. Selecteer Beeldbesturing om de horizontale en de verticale positie van het beeld aan te passen. Sluit de 15-pins monitor-videokabel aan op de VGA-connector op de computer. [. . . ] Dit product voldoet aan de vereisten van het TCO '99-schema dat voorziet in internationale milieulabels voor personal computers. Dit labelsysteem werd gezamenlijk ontwikkeld door de TCO (de Zweedse confederatie van beroepspersoneel), Svenska Naturskyddsforeningen (de Zweedse vereniging voor natuurbehoud), Statens Energimyndighet (de nationale Zweedse energieraad) en SEMKO AB. De vereisten hebben betrekking op een groot aantal onderwerpen: milieu, ergonomie, bruikbaarheid, vermindering van elektrische en magnetische velden, energieverbruik en elektrische veiligheid. De milieu-eisen stellen beperkingen aan de aanwezigheid en het gebruik van onder andere zware metalen, vlamvertragers met broom en chloor, CFC's (freonen) en chloorhoudende oplosmiddelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP WIRELESS MOBILE MOUSE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP WIRELESS MOBILE MOUSE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag