Gebruiksaanwijzing HP WIRELESS CLASSIC DESKTOP INTRODUCTIEGIDS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP WIRELESS CLASSIC DESKTOP. Wij hopen dat dit HP WIRELESS CLASSIC DESKTOP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP WIRELESS CLASSIC DESKTOP te teleladen.


HP WIRELESS CLASSIC DESKTOP INTRODUCTIEGIDS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (574 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP WIRELESS CLASSIC DESKTOPINTRODUCTIEGIDS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Niets in dit document kan worden uitgelegd of opgevat als aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor eventuele technische of redactionele fouten of ontbrekende informatie in dit document. Wettelijk modelidentificatienummer Aan dit product is voor wettelijke identificatiedoeleinden een wettelijk modelnummer toegekend. Dit nummer is niet hetzelfde als de marketingnaam (HP Wireless Printing Upgrade Kit) of het productnummer (Q6236A). [. . . ] Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van Verbindingsbeheer en selecteer Afdrukwachtrij. Klik met de rechtermuisknop op de afdruktaak in Afdrukbeheer en selecteer Annuleren. Het kanaal wijzigen Als u storingen ondervindt door andere draadloze producten, kunt u het kanaal wijzigen waarop de Wireless Printing Upgrade Kit uitzendt. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van Verbindingsbeheer en selecteer Kanaal wijzigen. Selecteer een ander kanaal. Verbindingsbeheer opnieuw opstarten Als het pictogram niet in het systeemvak wordt weergegeven, dient u Verbindingsbeheer opnieuw te starten. Ga naar Start --> Alle programma's --> HP Wireless Printing Upgrade Kit --> Verbindingsbeheer opnieuw opstarten. 11 12 De Wireless Printing Upgrade Kit gebruiken 5 Problemen oplossen Oorzaak De USB-poort op de pc werkt niet correct. De software-installatie stopt bij "Pc-adapter aansluiten" Oplossing Controleer de USB-poort door er een ander USB-apparaat (bijvoorbeeld een muis of een flashstation) op aan te sluiten en te kijken of dit werkt. Oorzaak De pc-adapter past niet goed in de poort omdat het aansluitpunt iets groter is dan gebruikelijke USB-apparaten. Oplossing Probeer een andere USB-poort, of koop een draaiadapter of een USB-verlengsnoer bij een plaatselijke winkelier om zo de pc-adapter volledig aan te sluiten. Oorzaak U gebruikt een VPN (Virtual Private Network). Oplossing Verbreek de verbinding met het VPN om de Wireless Printing Upgrade te installeren. De software-installatie stopt bij "De printeradapter zoeken" Oorzaak Niet-ondersteund printermodel. Oplossing Controleer of de printer met de Wireless Printing Upgrade kan werken. Ga naar www. hp. com/support voor de recentste lijst met ondersteunde printers. Oorzaak De printer was niet eerder volledig geïnstalleerd met een USB-kabel. Oplossing Installeer de printer met behulp van de USB-kabel en controleer of u er naartoe kunt afdrukken voordat u probeert de Wireless Printing Upgrade Kit te installeren. Oorzaak De printer is oorspronkelijk geïnstalleerd met software die via een netwerk beschikbaar was of software die in het Windows-besturingssysteem is ingebouwd. Deze drivers hebben niet alle noodzakelijke componenten om de Wireless Printing Upgrade Kit te laten werken. Oplossing Installeer de printer via een USB-kabel en de originele software-cd of via een driver die u kunt downloaden via www. hp. com/support. Probeer vervolgens opnieuw de Wireless Printing Upgrade Kit te installeren. Oorzaak · · · Printer is niet ingeschakeld. Printeradapter is niet aangesloten op de printer. Oplossing · · · Controleer of de printer is aangesloten en ingeschakeld. Het groene lampje aan de linkerkant dient te branden en het blauwe lampje in het midden dient minimaal af en toe te knipperen. Controleer of de printeradapter is aangesloten op de USB-poort aan de ACHTERZIJDE van de printer. 13 Oorzaak Er is een fout opgetreden bij de printeradapter. Oplossing Stel de printeradapter opnieuw in. 1 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printeradapter in het systeemvak. Selecteer Verbinding maken. Als er na ongeveer een minuut nog steeds geen verbinding is, dient u de toepassing te sluiten en vervolgens opnieuw te starten. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printeradapter in het systeemvak. Ga naar Start --> Alle programma's --> HP Wireless Printing Upgrade Kit --> Verbindingsbeheer opnieuw opstarten. 15 Oorzaak De printersoftware is erg oud of niet volledig geïnstalleerd. Oplossing 1. Download de nieuwste driver vanaf www. hp. com/support en installeer alle componenten. Wanneer ik Geavanceerde instellingen gebruik, wordt mijn printeradapter niet in de lijst weergegeven Oorzaak U hebt een geverifieerd netwerk in een zakelijke omgeving. Oplossing Het product is ontworpen voor een kleine netwerkomgeving waar u alle instellingen kunt beheren. Als u zo'n klein netwerk hebt, controleer dan of u alle instellingen juist hebt ingesteld. Oorzaak De pc heeft geen draadloze connectiviteit of deze is niet ingeschakeld. Oplossing Controleer of de draadloze verbinding op de pc correct werkt door naar het Internet te gaan. 16 Problemen oplossen 6 Technische informatie In dit hoofdstuk vindt u technische, juridische en milieu-informatie over de Wireless Printing Upgrade Kit. Specificaties Algemeen · · · · · · 802. 11g Printeradapter: USB 1. 1 Pc-adapter: supersnelle USB 2. 0-adapter WEP WPA-PSK WPA2-PSK Antenne · · · · · · Interne PIFA-antenne Piekversterking: 0, 75 dB Bedrijfstemperatuur: 0 ­ 40 °C Opslagtemperatuur: ­20 ­ 70 °C Luchtvochtigheid in bedrijf: 10 ­ 85% RH Luchtvochtigheid opslag: 5 ­ 90% RH Omgeving Beveiliging Stroomverbruik 3, 3 V bij 900 mA Programma voor milieuvriendelijke producten Dit deel bevat informatie over bescherming van het milieu, ozonproductie, energieverbruik, papierverbruik, kunststoffen, veiligheidsinformatiebladen (MSDS'en) en recyclingprogramma's. Dit gedeelte bevat informatie over milieunormen. Milieubescherming Hewlett-Packard streeft ernaar om producten van hoge kwaliteit te leveren die op milieuvriendelijke wijze zijn geproduceerd. Ga voor meer informatie naar de website over duurzame ontwikkeling van HP op: www. hp. com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index. html Kunststof onderdelen Kunststof onderdelen die zwaarder zijn dan 25 gram worden gemarkeerd volgens internationale normen die ervoor zorgen dat de kunststoffen beter kunnen worden gescheiden tijdens het recyclingproces aan het eind van de levensduur. Veiligheidsinformatiebladen (MSDS'en) MSDS'en (material safety data sheets - veiligheidsinformatiebladen) zijn verkrijgbaar op de website van HP op: www. hp. com/go/msds Klanten zonder internettoegang kunnen contact opnemen met de klantenondersteuning van HP. Recyclingprogramma voor hardware HP biedt een toenemend aantal productretour- en recyclingprogramma's in vele landen en werkt daarnaast verspreid over de wereld samen met enkele van de grootste recyclingcentra voor elektronica. HP spaart ook hulpbronnen door bepaalde populaire producten opnieuw te gebruiken en verkopen. Informatie over het recyclen van HP-producten vindt u op: www. hp. com/recycle. Bel voor ondersteuning het nummer 1-800-HP-INVENT (alleen Noord-Amerika) of ga naar de website voor klantenondersteuning van HP op www. hp. com/support. Specificaties 17 Beperkte garantieverklaring HP product Accessoires Software Duur van beperkte garantie Eén jaar Eén jaar A. [. . . ] De HP fabrieksgarantie laat de wettelijke rechten onder de toepasselijke nationale wetgeving onverlet. Nederland: Hewlett-Packard Nederland BV, Orteliuslaan 1000, 3528 BD Utrecht Belgique: Hewlett-Packard Belgium BVBA/SPRL, Luchtschipstraat 1, B-1140 Brussels 18 Technische informatie FCC-verklaring De Amerikaanse Federal Communications Commission heeft verklaard (in 47 CFR 15. 105) dat de volgende mededeling onder de aandacht dient te worden gebracht van gebruikers van dit product. Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bestemd om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een woonomgeving. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP WIRELESS CLASSIC DESKTOP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP WIRELESS CLASSIC DESKTOP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag