Gebruiksaanwijzing HP USB NETWORK PRINT ADAPTER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP USB NETWORK PRINT ADAPTER. Wij hopen dat dit HP USB NETWORK PRINT ADAPTER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP USB NETWORK PRINT ADAPTER te teleladen.


HP USB NETWORK PRINT ADAPTER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1296 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP USB NETWORK PRINT ADAPTER QUICK START GUIDE (9070 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP USB NETWORK PRINT ADAPTER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor meer informatie over het inleveren van apparatuur voor recyclingdoeleinden kunt u contact opnemen met uw gemeente, de uitvoerende dienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. Inhoud 1 Welkom Inhoud van de verpakking. 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 2 Basisinstallatie 3 De USB-netwerkprinteradapter gebruiken Verbindingsbeheer gebruiken . . 4 Problemen oplossen Kan netwerkadapter voor printer niet vinden tijdens de installatie . Ik kan afdrukken maken vanuit de meeste softwaretoepassingen, maar de HP-software (HP Director of HP Solution Center) lijkt niet te werken (kan niet scannen en geen geheugenkaarten lezen) . [. . . ] Als u afbeeldingen op een geheugenkaart wilt openen, dubbelklikt u op de geheugennaam van het apparaat (bijvoorbeeld 7310 Geheugen). De afbeeldingen worden weergegeven alsof het een schijfstation betreft. Als u wilt scannen via de Windows-toepassingen, klik dan met de rechtermuisknop op de naam naast "Afbeeldingsscanner" (bijvoorbeeld HP Officejet 7300-serie. . . ) en selecteer Scannen. 2. 3. 11 Problemen oplossen Oorzaak De installatie is voltooid, maar toch kan ik niet afdrukken Oorzaak Er is geen verbinding tot stand gebracht tussen de netwerkprinteradapter en het netwerk. Oplossing Controleer het pictogram van de printeradapter in het systeemvak. Als dit niet is voorzien van een groen vinkje, is de verbinding verbroken. 1 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de netwerkprinteradapter in het systeemvak. Selecteer Verbinding maken. Als er na ongeveer een minuut nog steeds geen verbinding is, dient u Verbindingbeheer te sluiten en vervolgens opnieuw te starten. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printeradapter in het systeemvak. Ga naar Start --> Alle programma's --> HP USB-netwerkprinteradapter -->Verbindingsbeheer opnieuw opstarten. Oorzaak De printersoftware is erg oud of niet volledig geïnstalleerd. Oplossing 1. Download de nieuwste printerdriver vanaf www. hp. com/support en installeer alle componenten. Wanneer ik Geavanceerde instellingen gebruik, wordt mijn netwerkprinteradapter niet in de lijst weergegeven Oorzaak U hebt een geverifieerd netwerk in een zakelijke omgeving. Oplossing Het product is ontworpen voor een kleine netwerkomgeving waar u alle instellingen kunt beheren. Als u zo'n klein netwerk hebt, controleer dan of u alle instellingen juist hebt ingesteld. 12 Problemen oplossen 5 Technische informatie Dit hoofdstuk bevat technische informatie, wettelijke voorschriften en milieu-informatie over de USB Netwerkprinteradapter. Specificaties Algemeen · · Ethernet Printeradapter: USB 2. 0 Omgeving · · · · Bedrijfstemperatuur: 0 ­ 40 °C Opslagtemperatuur: -20 ­ 70 °C Luchtvochtigheid in bedrijf: 10 ­ 85% RH Luchtvochtigheid opslag: 5 ­ 90% RH Stroomverbruik 3, 3 V bij 550mA Programma voor milieuvriendelijke producten Dit deel bevat informatie over bescherming van het milieu, ozonproductie, energieverbruik, papierverbruik, kunststoffen, veiligheidsinformatiebladen (MSDS'en) en recyclingprogramma's. Dit gedeelte bevat informatie over milieunormen. Milieubescherming Hewlett-Packard streeft ernaar om producten van hoge kwaliteit te leveren die op milieuvriendelijke wijze zijn geproduceerd. Ga voor meer informatie naar de website over duurzame ontwikkeling van HP op: www. hp. com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index. html Kunststof onderdelen Kunststof onderdelen die zwaarder zijn dan 25 gram worden gemarkeerd volgens internationale normen die ervoor zorgen dat de kunststoffen beter kunnen worden gescheiden tijdens het recyclingproces aan het eind van de levensduur. Veiligheidsinformatiebladen (MSDS'en) MSDS'en (material safety data sheets - veiligheidsinformatiebladen) zijn verkrijgbaar op de website van HP op: www. hp. com/go/msds Klanten zonder internettoegang kunnen contact opnemen met de klantenondersteuning van HP. Recyclingprogramma voor hardware HP biedt een toenemend aantal productretour- en recyclingprogramma's in vele landen en werkt daarnaast verspreid over de wereld samen met enkele van de grootste recyclingcentra voor elektronica. HP spaart ook hulpbronnen door bepaalde populaire producten opnieuw te gebruiken en verkopen. Informatie over het recyclen van HP-producten vindt u op: www. hp. com/recycle. Bel voor ondersteuning het nummer 1-800-HP-INVENT (alleen Noord-Amerika) of ga naar de website voor klantenondersteuning van HP op www. hp. com/support. Specificaties 13 Technische informatie Beperkte garantieverklaring HP product Accessoires Software Duur van beperkte garantie Eén jaar Eén jaar A. Hewlett-Packard (HP) garandeert de eindgebruiker dat bovenstaande HP-producten vrij van materiaal- en fabricagedefecten zijn gedurende de hierboven aangegeven periode, die begint op de datum van aankoop door de klant. Met betrekking tot softwareproducten is de beperkte garantie van HP uitsluitend geldig voor het niet kunnen uitvoeren van programmeringsinstructies. HP garandeert niet dat de werking van een product ononderbroken of vrij van fouten is. De beperkte garantie van HP geldt alleen voor defecten die zich voordoen als resultaat van een normaal gebruik van het product en is niet van toepassing in de volgende gevallen: a. software, interfaces, afdrukmateriaal, onderdelen of benodigdheden die niet door HP worden geleverd of ondersteund; c. gebruik dat niet overeenstemt met de specificaties van het product; d. Voor HP-printerproducten is het gebruik van inktpatronen die niet door HP zijn geleverd of een nagevulde inktpatroon niet van invloed op de garantie aan de klant of een contract voor ondersteuning dat met de klant is gesloten. [. . . ] Voor het gebruik van dit apparaat gelden de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet eventuele interferentie kunnen accepteren, inclusief interferentie die kan leiden tot storingen. Neem voor meer informatie contact op met: Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, CA 94304, VS +1 (650) 857-1501 FCC-verklaring 15 Technische informatie Kennisgeving betreffende de regelgeving voor de EU Producten met de CE-markering voldoen aan de volgende EU-richtlijnen: · · · Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEC Aan EMC-richtlijn 89/336/EEC CE wordt alleen voldaan indien het product wordt gevoed via de juiste, door HP geleverde AC-adapter met CE-markering. Indien dit product telecommunicatiefuncties biedt, voldoet het ook aan de essentiële vereisten van de volgende EU-richtlijn: R&TTE-richtlijn 1999/5/EC Het voldoen aan deze richtlijnen impliceert conformiteit met geharmoniseerde Europese normen zoals vermeld in de EUconformiteitsverklaring die door HP is afgegeven voor dit product of deze productserie. Het voldoen aan de richtlijnen wordt aangegeven door de volgende conformiteitsmarkering op het product. Kennisgeving voor gebruikers in Korea Kennisgeving voor gebruikers in Japan 16 Technische informatie Conformiteitsverklaring DECLARATION OF CONFORMITY according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1 DoC #: SDCAB-0706-1 Supplier's Name: Supplier's Address: Hewlett-Packard Company 8000 Foothills Blvd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP USB NETWORK PRINT ADAPTER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP USB NETWORK PRINT ADAPTER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag