Gebruiksaanwijzing HP TOUCHSMART TX2-1340EA EXTERNEMEDIAKAARTEN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP TOUCHSMART TX2-1340EA. Wij hopen dat dit HP TOUCHSMART TX2-1340EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP TOUCHSMART TX2-1340EA te teleladen.


HP TOUCHSMART TX2-1340EA EXTERNEMEDIAKAARTEN: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (397 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP TOUCHSMART TX2-1340EAEXTERNEMEDIAKAARTEN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Externemediakaarten Gebruikershandleiding © Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L. P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten en diensten staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. [. . . ] Deze kaarten worden vaak gebruikt om gegevens uit te wisselen tussen computers of tussen een computer en apparatuur met digitale media, zoals camera's en PDA's. Het digitale-mediaslot ondersteunt de volgende typen digitale kaarten: Memory Stick (MS) Memory Stick Pro (MSP) MultiMediaCard (MMC) Secure Digital-geheugenkaart (SD) xD-Picture Card (XD) xD-Picture Card (XD) type H xD Picture Card (XD) type M Digitale kaart plaatsen VOORZICHTIG: Voorkom beschadiging van de digitale kaart of de computer: plaats geen adapter, van welk type dan ook, in het digitale-mediaslot. VOORZICHTIG: Oefen zo min mogelijk kracht uit bij het plaatsen van een digitale kaart, om beschadiging van de connectoren van de digitale kaart te voorkomen. Houd de digitale kaart met het label naar boven, terwijl de connectoren naar de computer zijn gericht. Digitale kaart plaatsen 1 2. Plaats de kaart in het digitale-mediaslot en druk de kaart vervolgens aan totdat deze goed op zijn plaats zit. U hoort een geluidssignaal als het apparaat is gedetecteerd, en er kan een menu met beschikbare opties verschijnen. Digitale kaart verwijderen VOORZICHTIG: Om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of het systeem vastloopt, gebruikt u de volgende procedure om de digitale kaart veilig te verwijderen. Sla uw gegevens op en sluit alle applicaties af die gebruikmaken van de digitale kaart. OPMERKING: Als u een gegevensoverdracht wilt stoppen, klikt u op Annuleren in het kopieervenster van het besturingssysteem. Klik op het pictogram Safely Remove Hardware and Eject Media (Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen) in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk. OPMERKING: U kunt het pictogram Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen weergeven door te klikken op het pictogram Verborgen pictogrammen weergeven (de pijl aan de linkerkant van het systeemvak). OPMERKING: Er verschijnt een bericht dat het hardware-apparaat veilig kan worden verwijderd. 2 Hoofdstuk 1 Digitale kaarten gebruiken 3. Druk de digitale kaart iets naar binnen (1) en verwijder deze vervolgens uit het slot (2). Digitale kaart verwijderen 3 2 ExpressCards gebruiken Een ExpressCard is een hoogwaardige PC Card die in het ExpressCard-slot wordt geplaatst. Net als bij standaard PC Cards voldoet de functionaliteit van ExpressCards aan de specificaties van de Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA). ExpressCard configureren Installeer alleen de software die voor uw apparaat is vereist. Als u volgens de instructies van de fabrikant van de ExpressCard stuurprogramma's moet installeren, gaat u als volgt te werk: Installeer alleen de stuurprogramma's voor uw besturingssysteem. Installeer geen andere software zoals card services, socket services of enablers die door de fabrikant van de ExpressCard zijn geleverd. ExpressCard plaatsen VOORZICHTIG: Voorkom beschadiging van de computer en externemediakaarten: plaats een PC Card niet in een ExpressCard-slot. VOORZICHTIG: Neem de volgende richtlijnen in acht om het risico van beschadiging van de connectoren te beperken: Oefen zo min mogelijk kracht uit bij het plaatsen van een ExpressCard. Verplaats of vervoer de computer niet wanneer er een ExpressCard in gebruik is. Haal het plaatje uit het slot (2). 4 Hoofdstuk 2 ExpressCards gebruiken Ga als volgt te werk om een ExpressCard te plaatsen: 1. Houd de kaart met het label naar boven en de connectoren naar de computer gericht. [. . . ] OPMERKING: Er verschijnt een bericht dat het hardware-apparaat veilig kan worden verwijderd. Druk de ExpressCard (1) voorzichtig iets naar binnen om de kaart te ontgrendelen. Haal de ExpressCard uit het slot (2). ExpressCard verwijderen 5 6 Hoofdstuk 2 ExpressCards gebruiken Index C Configureren, ExpressCards 4 D Digitale kaart definitie 1 plaatsen 1 stopzetten 2 verwijderen 2 E ExpressCard beschermplaatje verwijderen 4 configureren 4 definitie 4 plaatsen 4 stopzetten 5 verwijderen 5 Index 7 [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP TOUCHSMART TX2-1340EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP TOUCHSMART TX2-1340EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag