Gebruiksaanwijzing HP TOUCHSMART TM2-2190SA BELANGRIJKE INFORMATIE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP TOUCHSMART TM2-2190SA. Wij hopen dat dit HP TOUCHSMART TM2-2190SA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP TOUCHSMART TM2-2190SA te teleladen.


HP TOUCHSMART TM2-2190SA BELANGRIJKE INFORMATIE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (905 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP TOUCHSMART TM2-2190SABELANGRIJKE INFORMATIE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Belangrijke informatie over de notebookcomputer Meer informatie over producten en diensten van HP vindt u op de website van HP op http://www. hp. com. Windows en Windows Vista zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor producten en diensten van HP staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. [. . . ] Raadpleeg hoofdstuk 6, "Back-up en herstel", voor meer informatie. Privacy beschermen Wanneer u de computer gebruikt voor e-mail of voor toegang tot een netwerk of internet, kunnen onbevoegden informatie verkrijgen over u of de computer. Neem de volgende richtlijnen in acht als u optimaal wilt profiteren van de privacybeschermingsvoorzieningen van de computer: Zorg ervoor dat het besturingssysteem en de software actueel blijven. Firewallsoftware controleert inkomend gegevensverkeer op de computer en blokkeert berichten die niet aan specifieke beveiligingscriteria voldoen. Sommige firewalls controleren ook uitgaand verkeer. Belangrijke informatie over de notebookcomputer 23 Hoofdstuk 4: Computer beveiligen Computer beschermen tegen spanningspieken Ga als volgt te werk om de computer te beschermen tegen de spanningspieken die worden veroorzaakt door een haperende stroomvoorziening of door onweer: Sluit het netsnoer van de computer aan op optionele overspanningsbeveiliging van hoge kwaliteit. Overspanningsbeveiligingen zijn verkrijgbaar bij de meeste computeren elektronicazaken. Laat de computer tijdens onweer werken op accuvoeding of schakel de computer uit en haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Computer uitschakelen Ga als volgt te werk om de computer uit te schakelen: 1. Klik op Start en vervolgens op Afsluiten. Computer veilig gebruiken Ga als volgt Å WAARSCHUWING!te beperken: te werk om het risico van elektrische schokken of schade aan de apparatuur Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat altijd gemakkelijk te bereiken is. Onderbreek de stroomtoevoer aan de computer door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te trekken (niet uit de computer). Als bij het product een netsnoer met een geaarde stekker is geleverd, sluit u het netsnoer aan op een geaard stopcontact. Probeer niet de aarding te omzeilen door bijvoorbeeld adapters of stekkerdozen zonder aarding te gebruiken. Lees de Handleiding voor veiligheidjuiste inrichting van risico van ernstig letsel te beperken. In de handleiding worden de de werkplek en goede gewoonten met betrekking tot houding, gezondheid en manier van werken voor computergebruikers beschreven. De Handleiding voor veiligheid en comfort bevat ook belangrijke informatie over elektrische en mechanische veiligheid. U krijgt toegang tot dit document door achtereenvolgens te klikken op Start, Help en ondersteuning en Gebruikershandleidingen. De Handleiding voor veiligheid en comfort is ook beschikbaar op internet, op http://www. hp. com/ergo. 24 Belangrijke informatie over de notebookcomputer Hoofdstuk 4: Computer beveiligen van letsel door oververhitting Å WAARSCHUWING!U kunt het risicocomputer niet opverbranding of vanen de van de computer beperken door de schoot te nemen ventilatieopeningen van de computer niet te blokkeren. Zorg dat de luchtcirculatie niet wordt geblokkeerd door een voorwerp van hard materiaal (zoals een optionele printer naast de computer) of een voorwerp van zacht materiaal (zoals een kussen, een kleed of kleding). Zorg er ook voor dat de netvoedingsadapter tijdens het gebruik niet in contact kan komen met de huid of een voorwerp van zacht materiaal. De temperatuur van de computer en de netvoedingsadapter blijft binnen de temperatuurlimieten voor oppervlakken die toegankelijk zijn voor de gebruiker, zoals bepaald in de International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC60950). Å WAARSCHUWING!Gebruik om veiligheidsredenen alleen de bij de computer geleverde netvoedingsadapter of accu, een door HP geleverde vervangende netvoedingsadapter of accu of een compatibele netvoedingsadapter of accu die is aangeschaft bij HP. Raadpleeg de Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu voor meer informatie over voorschriften en veiligheid en voor informatie over het afvoeren van accu's. U krijgt toegang tot deze informatie door achtereenvolgens te klikken op Start, Help en ondersteuning en Gebruikershandleidingen. Belangrijke informatie over de notebookcomputer 25 Hoofdstuk 5: Software gebruiken De computer bevat vooraf geïnstalleerde software. Sommige modellen worden geleverd met aanvullende software op een optische schijf. [. . . ] Raadpleeg het gedeelte "Computer beschermen tegen virussen" in hoofdstuk 4 voor meer informatie over het gebruik van antivirushulpmiddelen op de computer. De computer is ingeschakeld maar reageert niet Wanneer de computer is ingeschakeld maar niet reageert op opdrachten van de software of het toetsenbord, voert u de volgende noodprocedures voor afsluiten uit in de aangegeven volgorde, totdat de computer uitschakelt: Ä VOORZICHTIG: Noodprocedures voor afsluiten resulteren in het verlies van niet-opgeslagen gegevens. Verschuif de aan/uit-schakelaar en houd deze minimaal vijf seconden vast. Koppel de externe voedingsbron los en verwijder de accu uit de computer. Belangrijke informatie over de notebookcomputer 38 Bijlage A: Problemen oplossen De computer is ongewoon warm Als de computer in gebruik is, kan deze warm aanvoelen. Wanneer de computer echter ongewoon warm aanvoelt, is de computer mogelijk oververhit als gevolg van een geblokkeerde ventilatieopening. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP TOUCHSMART TM2-2190SA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP TOUCHSMART TM2-2190SA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag