Gebruiksaanwijzing HP TOUCHSMART TM2-2050EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP TOUCHSMART TM2-2050EA. Wij hopen dat dit HP TOUCHSMART TM2-2050EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP TOUCHSMART TM2-2050EA te teleladen.


HP TOUCHSMART TM2-2050EA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3863 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP TOUCHSMART TM2-2050EA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HP TouchSmart Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding © Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. [. . . ] U activeert als volgt de hibernationstand: Klik op Start, klik op de pijl naast de knop Afsluiten en klik vervolgens op Hibernationstand. U beëindigt als volgt de hibernationstand: Verschuif de aan/uit-schakelaar kort. Het aan/uit-lampje gaat branden en uw werk verschijnt op het scherm op het punt waar u bent gestopt met werken. OPMERKING: Als u heeft ingesteld dat een wachtwoord nodig is om de hibernationstand te beëindigen, moet u uw Windows-wachtwoord invoeren voordat uw werk weer op het scherm verschijnt. Energie besparen Selecteer het energiebeheerschema Energiebesparing via het onderdeel Energiebeheer onder Systeem en beveiliging in het Configuratiescherm van Windows. Schakel draadloze verbindingen en LAN-verbindingen uit en sluit modemapplicaties af wanneer u deze niet gebruikt. Ontkoppel externe apparatuur die niet is aangesloten op een externe voedingsbron wanneer u deze apparatuur niet gebruikt. Zet alle optionele externemediakaarten die u niet gebruikt stop, schakel ze uit of verwijder ze. Gebruik de toetsen voor beeldschermhelderheid om de helderheid van het beeldscherm aan uw voorkeur aan te passen. Activeer de slaapstand of de hibernationstand of sluit de computer af zodra u stopt met werken. Accumeter gebruiken De Accumeter bevindt zich in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk. Met de Accumeter heeft u snel toegang tot Energiebeheer, kunt u de acculading bekijken en een ander energiebeheerschema selecteren. Beweeg de cursor over het pictogram van de Accumeter om de acculading en het huidige energiebeheerschema weer te geven. Klik op het pictogram van de Accumeter en selecteer een item in de lijst om toegang te krijgen tot Energiebeheer. Verschillende accumeters geven aan of de computer op accuvoeding of netvoeding werkt. Het pictogram geeft ook een bericht weer wanneer de accu bijna leeg is, de acculading een kritiek laag niveau bereikt of overschakelt op reservevoeding. 54 Hoofdstuk 5 Energiebeheer Ga als volgt te werk om het pictogram van de Accumeter te verbergen of weer te geven: 1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Verborgen pictogrammen weergeven (de pijl aan de linkerkant van het systeemvak). Selecteer onder Gedrag de optie Show icon and notifications (Pictogram en meldingen weergeven) voor het pictogram Energie. Klik op OK. Energiebeheerschema's gebruiken Een energiebeheerschema bestaat uit een reeks systeeminstellingen waarmee het energieverbruik van de computer wordt beheerd. U kunt energiebeheerschema's gebruiken om energie te besparen of de prestaties van de computer te maximaliseren. U kunt de instellingen van energiebeheerschema's aanpassen of uw eigen energiebeheerschema maken. Huidig energiebeheerschema weergeven Klik op het accupictogram in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk. ­ of ­ Klik op Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer. Ander energiebeheerschema selecteren Klik op het pictogram Accumeter in het systeemvak en selecteer een energiebeheerschema in de lijst. ­ of ­ Klik op Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer en selecteer een energiebeheerschema in de lijst. Energiebeheerschema's aanpassen 1. Klik op het pictogram Accumeter in het systeemvak en klik vervolgens op Meer opties. ­ of ­ Klik op Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer. Selecteer een energiebeheerschema en klik vervolgens op Instellingen voor schema wijzigen. Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen om meer instellingen te wijzigen. Energieapparaten instellen 55 Wachtwoordbeveiliging instellen voor beëindigen energiebesparende stand Ga als volgt te werk om in te stellen dat een wachtwoord moet worden opgegeven bij het beëindigen van de slaapstand of de hibernationstand: 1. [. . . ] Gebruik geen stofzuigeraccessoires om het toetsenbord te reinigen, om het risico van een elektrische schok of schade aan interne onderdelen te beperken. Een stofzuiger kan stofdeeltjes op het oppervlak van het toetsenbord achterlaten. Reinig het toetsenbord regelmatig om te voorkomen dat toetsen blijven steken en om stof, pluisjes en kruimels te verwijderen die onder de toetsen terechtkomen. U kunt een spuitbus met perslucht en een rietje gebruiken om lucht om en onder de toetsen te blazen en vuil te verwijderen. 120 Bijlage A Productinformatie Labels De labels die zijn aangebracht op de computer, bieden informatie die u nodig kunt hebben wanneer u problemen met het systeem probeert op te lossen of wanneer u de computer in het buitenland gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP TOUCHSMART TM2-2050EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP TOUCHSMART TM2-2050EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag