Gebruiksaanwijzing HP SPLIT 13-M170EF X2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP SPLIT 13-M170EF X2. Wij hopen dat dit HP SPLIT 13-M170EF X2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP SPLIT 13-M170EF X2 te teleladen.


HP SPLIT 13-M170EF X2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2325 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP SPLIT 13-M170EF X2 (2299 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP SPLIT 13-M170EF X2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. [. . . ] Typ op het startscherm in het toetsenborddock c en selecteer Configuratiescherm in de lijst met applicaties. Onder Beeldscherm, selecteer Schermresolutie aanpassen voor de beste resultaten. Audio-instellingen voor HDMI configureren HDMI is de enige video-interface die high-definition video en audio ondersteunt. Nadat u een HDMItelevisie op de computer heeft aangesloten, kunt u HDMI-audio inschakelen door de volgende stappen uit te voeren: 1. Klik op het Windows-bureaublad met de rechtermuisknop op het pictogram Luidsprekers in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk. Selecteer op het tabblad Afspelen de naam van het digitale uitvoerapparaat. Klik op Als standaard instellen en daarna op OK. Ga als volgt te werk om de audiostream weer via de luidsprekers van de computer weer te geven: 1. Klik op het Windows-bureaublad met de rechtermuisknop op het pictogram Luidsprekers in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk. Klik op Als standaard instellen en daarna op OK. Camera Uw tablet bevat een geïntegreerde webcam die een invoerapparaat is waarmee u video kunt opnemen en foto's kunt maken. Video gebruiken 37 5 Navigeren met het toetsenbord, aanraakbewegingen en aanwijsapparaten Op de computer kunt u niet alleen gebruikmaken van het toetsenbord en de muis, maar ook op het scherm navigeren met aanraakbewegingen. U kunt aanraakbewegingen gebruiken op het touchpad van uw computer of op een aanraakscherm. OPMERKING: Een externe USB-muis (afzonderlijk aan te schaffen) kan worden aangesloten op een van de USB-poorten van het toetsenborddock. De handleiding biedt informatie over algemene taken met de touchpad, het touchscreen of het toetsenbord. Actietoetsen worden niet weergegeven of werken niet op het toetsenbord op het scherm van het tablet. Tabletmodellen beschikken over speciale hotkeyfuncties op het toetsenbord om routinetaken mee uit te voeren. Touchpad gebruiken Het touchpad stelt u in staat op het computerscherm te navigeren met eenvoudige vingerbewegingen. U kunt de aanraakbewegingen aanpassen door de instellingen, de configuratie van de knoppen, de kliksnelheid en de opties voor de aanwijzer te wijzigen. Typ c in het startscherm en selecteer achtereenvolgens Configuratiescherm en Hardware en geluiden. Klik onder Apparaten en printers op Muis. Touchpadbewegingen gebruiken OPMERKING: Touchpadbewegingen worden niet in alle apps ondersteund. 38 Hoofdstuk 5 Navigeren met het toetsenbord, aanraakbewegingen en aanwijsapparaten Tikken Als u een selectie wilt maken op het scherm, gebruikt u de tikfunctie op het TouchPad. ● Wijs een item op het scherm aan, en tik met een vinger op het touchpad-gebied om een selectie te maken. Dubbeltik op een item om het te openen. OPMERKING: U kunt uw vinger ook op het TouchPad gedrukt houden om een helpscherm te openen met informatie over het geselecteerde item. Schuiven Schuiven kan worden gebruikt om op een pagina of in een afbeelding omhoog, omlaag of opzij te bewegen. ● Plaats twee vingers iets uit elkaar op het touchpad-gebied en sleep ze daarna omhoog, omlaag, naar links of rechts. Touchpadbewegingen gebruiken 39 Knijpen/zoomen Door te knijpen en te zoomen kunt u in- of uitzoomen op afbeeldingen of tekst. ● ● Zoom in door twee vingers bij elkaar te houden op de touchpad en ze daarna van elkaar af te bewegen. Zoom uit door twee vingers uit elkaar te houden op de touchpad en ze daarna naar elkaar toe te bewegen. Draaien (alleen bepaalde modellen) Met de draaifunctie kunt u items zoals foto's draaien. ● Wijs een object aan en fixeer daarna uw linkerwijsvinger in het touchpad-gebied. [. . . ] Deze methode kan worden gebruikt als uw systeem geen HP Herstelpartitie heeft of de vast schijf niet correct werkt. Plaats de eerste HP Herstelschijf in de optische-schijfeenheid van de computer of in een optionele externe optische-schijfeenheid en start de computer opnieuw op. – of – Plaats de HP Herstel USB-flashdrive in een USB-poort van de computer en start de computer opnieuw op. OPMERKING: Als de computer niet automatisch opnieuw opstart in HP Herstelbeheer, wijzigt u de opstartvolgorde van de computer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP SPLIT 13-M170EF X2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP SPLIT 13-M170EF X2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag