Gebruiksaanwijzing HP SPECTRE PRO X360 G1 (P4T69EA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP SPECTRE PRO X360 G1 (P4T69EA). Wij hopen dat dit HP SPECTRE PRO X360 G1 (P4T69EA) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP SPECTRE PRO X360 G1 (P4T69EA) te teleladen.


HP SPECTRE PRO X360 G1 (P4T69EA) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2270 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP SPECTRE PRO X360 G1 (P4T69EA) (2253 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP SPECTRE PRO X360 G1 (P4T69EA)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding © Copyright 2015 HP Development Company, L. P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Intel is een handelsmerk van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van de groep bedrijven onder de naam Microsoft. [. . . ] Klik op Verbinding maken met een draadloos beeldscherm en volg de instructies op het scherm. Typ Intel WiDi in het zoekvak van de taakbalk en klik vervolgens op Intel WiDi. Intel WiDi openen: ▲ Intel WiDi Media Share openen: ▲ Typ Intel WiDi Media Share in het zoekvak van de taakbalk en klik op Intel WiDi Media Share. NLWW Video gebruiken 27 5 Navigeren op het scherm U kunt op de volgende manieren op het computerscherm navigeren: ● ● ● Aanraakbewegingen rechtstreeks op het computerscherm gebruiken (alleen bepaalde producten) Aanraakbewegingen op het touchpad gebruiken Het toetsenbord en de optionele muis gebruiken (de muis moet afzonderlijk worden aangeschaft) Bewegingen voor het touchpad en het aanraakscherm gebruiken Met het touchpad kunt u met eenvoudige vingerbewegingen op het computerscherm navigeren en de aanwijzer besturen. U kunt ook de linker- en rechterknoppen van het touchpad gebruiken zoals u de corresponderende knoppen van een externe muis zou gebruiken. Om op een aanraakscherm te navigeren (alleen bepaalde producten) raakt u het scherm aan met behulp van de bewegingen die in dit hoofdstuk worden beschreven. U kunt bewegingen ook aanpassen en demonstraties van de werking ervan bekijken. Typ configuratiescherm in het zoekvak van de taakbalk, selecteer Configuratiescherm en selecteer vervolgens Hardware en geluiden. OPMERKING: Tenzij anders vermeld kunnen bewegingen worden gebruikt op een touchpad of op een aanraakscherm (alleen bepaalde producten). Tikken Gebruik de beweging tikken/dubbeltikken om een item op het scherm te selecteren of te openen. ● Wijs een item op het scherm aan en tik met uw vinger in de touchpadzone of op het aanraakscherm om het item te selecteren. Dubbeltik op een item om het te openen. 28 Hoofdstuk 5 Navigeren op het scherm NLWW Zoomen door met twee vingers te knijpen Gebruik de knijpbeweging met twee vingers om op afbeeldingen of tekst in en uit te zoomen. ● ● Zoom uit door twee vingers uit elkaar te houden in de touchpadzone of op het aanraakscherm en beweeg ze daarna naar elkaar toe. Zoom in door twee vingers bij elkaar te houden in de touchpadzone of op het aanraakscherm en beweeg ze daarna van elkaar af. Schuiven met twee vingers (alleen touchpad) Gebruik het schuiven met twee vingers om naar boven, naar beneden of opzij te schuiven op een pagina of afbeelding. ● Plaats twee vingers iets uit elkaar op de touchpadzone en sleep ze omhoog, omlaag, naar links of naar rechts. Tikken met twee vingers (alleen touchpad) Tik met twee vingers om het menu voor een object op het scherm te openen. OPMERKING: Als u met twee vingers tikt, wordt dezelfde actie uitgevoerd als wanneer u met de rechtermuisknop klikt. ● Tik met twee vingers op de touchpadzone om het menu Opties voor het geselecteerde object te openen. NLWW Bewegingen voor het touchpad en het aanraakscherm gebruiken 29 Schuiven met één vinger (alleen aanraakscherm) Schuif met één vinger om te pannen of te schuiven door lijsten en pagina's, of om een object te verplaatsen. ● ● Als u over het scherm wilt schuiven, schuift u één vinger langzaam over het scherm in de richting waarin u wilt bewegen. Om een object te verplaatsen, drukt u op een object en houdt u deze met uw vinger ingedrukt. Vervolgens versleept u uw vinger om het object verplaatsen. Het toetsenbord en de optionele muis gebruiken Met het toetsenbord en de muis kunt u typen, items selecteren, schuiven en dezelfde functies uitvoeren als bij gebruik van aanraakbewegingen. Met actietoetsen en toetsencombinaties op het toetsenbord kunt u bepaalde functies uitvoeren. TIP: Met de Windows-toets op het toetsenbord of de Windows-knop op een tablet kunt u snel terugkeren naar het startscherm vanuit een geopende app of het bureaublad van Windows. Als u opnieuw op de knop of toets drukt, keert u terug naar het vorige scherm. OPMERKING: Afhankelijk van het land of de regio waarin u woont, is het mogelijk dat uw toetsenbord andere toetsen en toetsenbordfuncties heeft dan de toetsen en functies die in dit gedeelte worden beschreven. Geïntegreerd numeriek toetsenblok gebruiken De computer heeft een geïntegreerd numeriek toetsenblok en ondersteunt tevens een optioneel extern numeriek toetsenblok of een optioneel extern toetsenbord met een numeriek toetsenblok. Zie Toetsen op pagina 15 voor meer informatie over het geïntegreerde numerieke toetsenblok. Onderdeel Num Lock-toets Beschrijving Hiermee regelt u de werking van het geïntegreerde numerieke toetsenblok. [. . . ] Selecteer de optische schijf of de USB-flashdrive vanaf waar u wilt opstarten. Volg de instructies op het scherm. Voor tablets zonder toetsenbord: ▲ 56 Hoofdstuk 11 Back-ups maken, herstellen en terugzetten NLWW De HP Herstelpartitie verwijderen (alleen bepaalde producten) Met de software van HP Recovery Manager kunt u de HP Herstelpartitie verwijderen om schijfruimte vrij te maken. BELANGRIJK: Nadat u de HP Herstelpartitie hebt verwijderd, kunt u geen systeemherstel uitvoeren of HP Herstelmedia maken vanaf de HP Herstelpartitie. OPMERKING: De optie Herstelpartitie verwijderen is alleen beschikbaar op producten die deze functie ondersteunen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP SPECTRE PRO X360 G1 (P4T69EA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP SPECTRE PRO X360 G1 (P4T69EA) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag