Gebruiksaanwijzing HP SLATE 7 PLUS 4200EF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP SLATE 7 PLUS 4200EF. Wij hopen dat dit HP SLATE 7 PLUS 4200EF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP SLATE 7 PLUS 4200EF te teleladen.


HP SLATE 7 PLUS 4200EF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (487 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP SLATE 7 PLUS 4200EF (480 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP SLATE 7 PLUS 4200EF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. [. . . ] Als u een app van het beginscherm wilt verwijderen, houdt u het app-pictogram ingedrukt en sleept u het naar het pictogram bovenin het scherm. aan om terug te keren naar Als u alle widgets wilt weergeven, raakt u achtereenvolgens ● ● ● Als u een widget wilt openen, raakt u het pictogram aan. Raak het scherm Start. Als u een widget wilt toevoegen aan het beginscherm, blijft u het widgetpictogram aanraken tot het beginscherm verschijnt en schuift u het naar de gewenste locatie. Als u een widget van het beginscherm wilt verwijderen, houdt u het widgetpictogram ingedrukt en sleept u het naar het pictogram bovenin het scherm. Schermtoetsenbord gebruiken ● ● Als u het schermtoetsenbord wilt openen, raakt u het tekstveld bovenin het scherm aan. Als u Spraak zoeken wilt gebruiken, drukt u op of meerdere trefwoorden in. Spreek vervolgens een OPMERKING: De vormgeving van het toetsenbord kan verschillen. Gmail gebruiken 1. Raak het pictogram Gmail aan om toegang te krijgen tot uw Gmail-account. Schermtoetsenbord gebruiken 3 Agenda gebruiken ● Selecteer het pictogram Agenda en volg de instructies op het scherm. OPMERKING: Wanneer u een Google-account toevoegt, worden de e-mail, agenda en contactpersonen die aan het account gekoppeld zijn automatisch gesynchroniseerd. ● Als u de Agenda wilt toevoegen aan het beginscherm, houdt u het pictogram Calendar (Agenda) ingedrukt tot het in het beginscherm verschijnt. Google Now (Google nu) gebruiken Google Now (Google nu) gebruikt het tijdstip van de dag, uw huidige locatie en uw locatiegeschiedenis om informatie weer te geven over de reistijd tussen uw huis en uw werk. De gegevens van andere Google-producten zoals de webgeschiedenis of uw agenda worden gebruikt om de afspraakherinneringen, plattegronden, sportuitslagen en vluchtstatus weer te geven. en vervolgens op het in de Om een foto of video te verwijderen, drukt u op de foto of de video en raakt u rechterbovenhoek van het scherm aan. Een foto van uzelf nemen 5 Foto's afdrukken 1. Raak in de rechterbovenhoek van het scherm aan en raak daarna Afdrukken aan. Als u de afdrukfunctie voor het eerst gebruikt, volgt u de instructies op het scherm om een printer te selecteren. Als u opties wilt selecteren, raakt u de pijl omlaag aan en volgt u de instructies op het scherm. Er wordt een bericht weergegeven met de afdrukstatus. – of – Met HP ePrint activeren (alleen bepaalde modellen) kunt u rechtstreeks afdrukken op een printer die geschikt is voor HP ePrint. Raak en daarna het pictogram HP ePrint aan. Volg de instructies op het scherm en raak Nu activeren aan. Er wordt een activeringscode gestuurd naar het e-mailadres dat u hebt ingevoerd. 4. 5. Raak en daarna het pictogram HP ePrint aan. Voer de activeringscode in en raak Activeren aan. 6 Hoofdstuk 4 Camera's gebruiken 5 Verbinding maken met netwerken U kunt de tablet verbinden met een draadloos netwerk, Bluetooth®-apparaten (alleen bepaalde modellen), een mobiel netwerk (alleen bepaalde modellen), een draadloos met Miracast compatibel beeldscherm (alleen bepaalde modellen) of een Windows®-computer. Verbinding maken met een draadloos netwerk Surf op internet, lees uw e-mail of voer andere online-werkzaamheden uit. OPMERKING: Om verbinding met internet te kunnen maken, moet u verbinding hebben met een draadloos netwerk. Druk op en daarna op . Zorg dat Wi-Fi bij WIRELESS & NETWORKS (DRAADLOZE COMMUNICATIE EN NETWERKEN) is ingeschakeld. Raak achtereenvolgens Wi-Fi en een van de beschikbare netwerken die worden weergegeven aan. Typ de beveiligingssleutel als die vereist is en druk vervolgens op Connect (Verbinding maken). OPMERKING: Als u de beveiligingssleutel voor een draadloos netwerk waar u eerder verbinding mee hebt gemaakt wilt verwijderen, raakt u achtereenvolgens de naam van het netwerk en Vergeten aan. Verbinding maken met Bluetooth (alleen bepaalde modellen) Koppel een Bluetooth-apparaat zoals een headset, toetsenbord of muis aan uw tablet. Druk op en daarna op . Schakel bij DRAADLOZE COMMUNICATIE EN NETWERKEN Bluetooth in en raak Bluetooth aan. [. . . ] Bij Choose screen lock (Schermvergrendeling kiezen) selecteert u een van de volgende soorten scherm vergrendeling en volgt u de instructies op het scherm. OPMERKING: Als u eerder een schermvergrendeling hebt ingesteld, moet u het scherm ontgrendelen voordat u de vergrendelingsinstellingen aanpast. ● ● ● ● ● Schuiven—Ontgrendel het scherm door naar rechts te vegen. Ontgrendeling via gezicht (alleen bepaalde modellen)—Ontgrendel het scherm door naar het scherm te kijken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP SLATE 7 PLUS 4200EF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP SLATE 7 PLUS 4200EF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag